Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Role veřejných knihoven v rámci veřejné správy (Bohumil Pechr, MI ČR)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Role veřejných knihoven v rámci veřejné správy (Bohumil Pechr, MI ČR)

0 comments
Autoři: 

Role veřejných knihoven v rámci veřejné správy vychází ze záměrů Státní informační a komunikační politiky, přičemž kromě projektu Informatizace knihoven jde zejména o podporu knihoven jako informačních center obcí a zvýšení kvalifikace jejich pracovníků, s návazností na zpřístupnění informací a portálů státní a veřejné správy. V rámci projektu Informatizace knihoven, který je koordinován Ministerstvem Informatiky ČR ve spolupráci s Ministerstvem Kultury ČR, bylo za rok 2003 připojeno na Internet celkem 343 knihoven. Konektivitu zajišťuje Český Telecom, a.s., na základě rámcové smlouvy na dodávku komunikačních služeb. V roce 2004 se v II. vlně počítá s připojením dalších 305ti knihoven podle předchozí objednávky - s ohledem na dostatek finančních prostředků se ale předpokládá, že by jako "III. vlna" mohlo být do konce tohoto roku připojeno ještě dalších cca 400 knihoven díky možnostem sdílení konektivity. V úvodním dotazníku odpovědělo z celkem 4600 knihoven 2700 kladně na otázku, že chtějí připojit na Internet (2900 odpovědělo, že připojení na Internet již mají). Knihovní zákon přitom předpokládá, že do konce roku 2006 budou všechny knihovny poskytující veřejné informační služby přístupné přes Internet.

MIT ČR se v tomto směru v současné době - kromě zpracování sebraných dat - zabývá vypracováváním projektu realizace dásledujících etap Internetizace (do 30. 6. 20004 musí být předán Vládě), řeší problémy s nařízením Vlády o poskytování dotací, které komplikuje po právní stránce proces zprostředkování konektivity knihovnám skrze MIT, snaží se začlenit projekt Internetizace do projektu Komunkační infrastruktury veřejné správy (KIVS) a najít možnosti, jak propojit proces poskytování konektivity knihovnám s týmž procesem u obvodních úřadů, škol ad. orgánů státní a veřejné správy, tj. jak zvýšit efektivitu a ušetřit finance díky hromadnému zřizování a objednání zmíněných služeb.

(jas)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Role veřejných knihoven v rámci veřejné správy (Bohumil Pechr, MI ČR). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-11570. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11570

automaticky generované reklamy