Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projekt Bibliografické citace

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Projekt Bibliografické citace

2 comments

Úvod

Rádi bychom tímto příspěvkem reagovali na článek Citační software od Břetislava Šimrala (Ikaros 11/2004), v němž autor analyzuje profesionální a cenově dostupné programy pro správu bibliografických citací. Na konferenci Knihovny současnosti 2004 v Seči jsme poprvé představili projekt, který si klade za cíl pomoci uživatelům při tvorbě bibliografických citací (bližší informace na http://www.citace.com, popř. zde). Tato aktivita se stala zlomovou událostí v historii projektu. Do té doby jsme jej vytvářeli jen dle vlastního uvážení. Teprve v Seči došlo ke konfrontaci s širokou odbornou knihovnickou veřejností. Již po přednesení příspěvku jsme zaznamenali mnoho zajímavých ohlasů a nápadů na vylepšení Generátoru citací. Některé jsme se rozhodli zrealizovat a výsledkem je jeho nová verze (1.1), kterou představujeme v tomto příspěvku.


Novinky

Největší novinkou je bezplatná registrace uživatelů. Po registraci a přihlášení do systému uživatel získá několik nadstandardních služeb jako evidenci vlastních citací, přebírání záznamů z centrální databáze a možnost jejich dalších úprav. Uživatelé tak mohou jednoduše spravovat své citace, provádět v nich úpravy a případně je přizpůsobovat vlastním potřebám. Byli jsme si také vědomi chyb ve zdrojovém kódu, nesouladu se standardy a s tím souvisejícím nekorektním zobrazováním stránek v různých prohlížečích. Tento problém byl tak závažný, že jsme se rozhodli převést všechny stránky projektu do XHTML 1.1. Prozatím se nepodařilo vyřešit nefunkčnost Javascriptu v prohlížečích založených na Mozille (Mozilla, Firefox).


Registrace

Zaregistrovat se lze zdarma na vstupní stránce projektu. Stačí kliknout na odkaz Registrace ke službám. Zde se vyplňuje jednoduchý formulář, v němž se uvádí jméno, adresa, rok narození, email, login a heslo. Studenty bychom rádi požádali, aby vyplňovali i oddíl Škola, protože nás zajímá, odkud pocházejí naši uživatelé a kde o našich službách ještě nevědí.


Základní služby Generátoru citací 1.1

Nejste-li přihlášeni, můžete využít pouze Moduly a Vyhledávání. Chcete-li vygenerovat citaci, klikněte na ikonu Moduly. Poté vyberte modul (zatím je jich k dispozici osm), který chcete použít, vyplňte všechny povinné údaje a vytvořte citaci. V případě, že jste zatrhli ANO v poli Chcete záznam uložit do databáze?, uloží se záznam pro pozdější použití do centrální databáze. Pokud jste byli přihlášeni, záznam se uloží i do vašich citací. Všem dostupná je také služba Vyhledávání, jejímž prostřednictvím lze hledat citace v centrální databázi. Vyhledávat je možné podle jména autora a názvu, případně podle kombinace těchto údajů. Vyhledávání lze omezit na jednotlivé moduly. Další informace k základním službám najdete v příspěvku Bibliografické citace snadno a rychle prostřednictvím internetu uveřejněném ve sborníku Knihovny současnosti 2004 a na webových stránkách projektu Bibliografické citace.


Nadstandardní služby

Pro přístup k nadstandardním službám se musíte na vstupní straně přihlásit zadáním loginu a hesla do formuláře. Volně dostupné funkce Generátoru (Moduly, Vyhledávání) se rozšíří o Vlastní citace a Změnu údajů. Navíc se bude na každé stránce pod hlavním menu zobrazovat další lišta s odkazy na služby Generátoru. Ve Vlastních citacích se zobrazují všechny záznamy, které uživatel od svého zaregistrování vytvořil. Záznamy lze upravovat a mazat. Chcete-li převzít již existující citaci z centrální databáze, zvolte Vyhledávání, najděte záznam, o který máte zájem, a klikněte na název citace, čímž si ji zobrazíte celou. Nyní stačí zvolit odkaz Převzít tuto citaci do vlastní databáze. Vraťte se do Vlastních citací a vyhledejte převzatou citaci. Klikněte na název. Zobrazíte si tak kompletní záznam, který můžete libovolně upravovat nebo smazat. Přebírání citací není nijak limitováno. Záleží jen na uživateli, jak obsáhlou vlastní databázi chce vytvořit. Odkaz Změna údajů slouží ke změně přihlašovacích a kontaktních údajů.


Závěr

Základním posláním projektu je naučit uživatele správně citovat dokumenty dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Nejde nám pouze o automatické generování bibliografických citací, proto stránky doplňujeme o rozsáhlé nápovědy a výukové animace. Mimo to mají naši uživatelé k dispozici fórum, kde mohou diskutovat o problémech při citování nejen s tvůrci projektu, ale i sami mezi sebou. Doufáme, že si stránky najdou své věrné uživatele a pomohou jim při psaní odborných prací. Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří se svými podněty a připomínkami podíleli na vývoji projektu.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KRČÁL, Martin a FARKAŠOVÁ, Blanka. Projekt Bibliografické citace. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 12 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-11730. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11730

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Bohužel jsem neměl příliš času, abych prošel všechny funkce systému, nicméně i po rychlém nahlédnutí lze tento projekt ohodnotit jako velmi zajímavý. Samozřejmě nemůže v žádném případě (zatím?) nahradit specializovaný citační software - dle mého názoru je určen spíše pro "jednorázové" použití a vygenerování například seznamu použité literatury v rámci nějaké seminární práce. Na to, aby se ujal ve větším měřítku a byl používán frekventovaněji (a stal se jakýmsi "need-to-have" systémem), musí být "personalizace" mnohem propracovanější a nabízet funkce alespoň částečně srovnatelné se "skutečným" citačním softwarem - a to už je zřejmě úkol v rámci "bezrozpočtového" projektu neuskutečnitelný.

Zkoušel jsem generátor citací a mám poznámku ke shodě s normou ČSN ISO 690. V příkladech v ní uvedených se používá pro oddělení názvu a podnázvu dvojtečka s mezerou před i za ní, rovněž tak pro oddělení místa vydání a nakladatele. V odstavci 6.4 normy se sice praví, že schéma interpunkce použité v normě je pouze ilustrativní a není její součástí, ale možná by nebylo od věci v generátoru použít stejnou konvenci. Mj. také proto, že hodně citací v současnosti autoři získávají z knihovních katalogů, které většinou generují citace se stejnou interpunkcí (mezera před a za). Otázka je, co s prvním malým písmenem v podnázvu - v normě je to v příkladech s malým, ale nikde není řečeno, zda proto, že tak bylo uvedeno na dokumentu, nebo proto, že se používá AACR2R... :)

registration login password