Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knižní veletrh v Göteborgu – největší událost pro milovníky knih ve Skandinávii

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Knižní veletrh v Göteborgu – největší událost pro milovníky knih ve Skandinávii

0 comments
Anglicky
English title: 
Göteborg Book Fair – The Largest Scandinavian Book Event
English abstract: 
The Book Fair in Göteborg, Sweden, is an important cultural event for the whole region. Every year is marked by a central topic; 27th year focused on the Nordic literature. The popularity of this year’s fair was enormous and provided ground for negations of professionals as well as for the public.
Autoři: 

Knižní veletrh v Göteborgu (Bok & Bibliotek Bokmässan) je největším knižním veletrhem ve Skandinávii. Řada místních nakladatelů, literárních agentů, organizátoři i veřejnost jej zároveň považují za jednu z největších kulturních událostí roku. Davy návštěvníků toto tvrzení jen potvrzují. Letošní ročník se konal od 27. do 30. září a díky grantu Švédského kulturního institutu (Kulturrådet, Swedish Arts Council), který poskytuje zahraničním nakladatelům, jsem jej mohla navštívit i já.

Na úvod pár údajů z letošního ročníku – na veletrh zamířilo 99 136 návštěvníků, na ploše 12 850 m² rozložilo své stánky 935 vystavovatelů z 27 zemí (pro srovnání: na Svět knihy 2012 přišlo 36 tisíc návštěvníků, 395 vystavovatelů ze 36 zemí na ploše 3 239 m²). Návštěvníci i vystavovatelé se mohli zúčastnit některého ze 3 069 doprovodných programů, včetně odborných seminářů.

V předchozích ročnících počet návštěvníků i vystavovatelů pravidelně stoupal, několikrát se konečné číslo přehouplo přes sto tisíc. Jak mi ale potvrdila Ewa Bråthe, jedna ze členek organizačního týmu, o další nárůst už příliš nestojí. Návštěvnost totiž dosahuje maxima, které je výstaviště (Svenska mässan) schopno pojmout. Je pravda, že v pátek odpoledne, kdy byl areál otevřen i pro širokou veřejnost, se v některých uličkách dalo pohybovat jen stěží a člověk se spíše nechával unášet davem. Což je docela problém, když se potřebujete dostat z jednoho konce areálu na druhý, protože tam máte za deset minut domluvenou schůzku.

Svenska mässan – místo konání veletrhu

Svenska mässan – místo konání veletrhu, těsně po otevření v sobotu 29.9.2012

První ročník knižního veletrhu v Göteborgu se konal už v roce 1985. Tehdy byl ještě určen pouze odborným návštěvníkům, především knihovníkům. Již následující rok se však brány výstaviště otevřely i široké veřejnosti a postupem času se stal největší knižní události ve skandinávském regionu. Knihovny, jejichž pozice je ve Skandinávii stále velmi silná, jsou stále i v názvu veletrhu (Bibliotek). Většina vystavovatelů knihy prodávala, a proto jej knihovníci i čtenáři využívají k doplňování svých fondů v knihovnách i domovech. Slevy u stánků byly velmi výrazné a spousta lidí opouštěla veletrh s plnýma rukama tašek (málokdy igelitek, hodně nakladatelů používalo látkové tašky).

Festival nabízí mnoho míst k odpočinku pro děti i rodiče

Festival nabízí mnoho míst k odpočinku pro děti i rodiče

Na veletrhu se prezentují především nakladatelství a autoři ze Skandinávie. To bylo letos umocněno ještě hlavním tématem veletrhu, kterým byla skandinávská literatura. Obdobně jako má pražský Svět knihy svého čestného hosta, i v Göteborgu je v centru pozornosti jedna země či region. V loňském roce byla ve středu dění literatura německy mluvících zemí (Německo, Rakousko, Švýcarsko), rok 2010 patřil Africe a africkým autorům. V roce příštím bude hlavní téma věnováno Rumunsku.

Prezentace jednotlivých vystavovatelů mě nadchla. Stánky byly velmi barevné, výrazné, řada z nich působila velmi vzdušně. V případě nouze se mezi nimi dalo i procházet, to když byly uličky takřka neproniknutelné. Skoro u každého stánku se něco rozdávalo (bonbóny, tužky, placky, tašky), ale málokdy letáky. Příjemně překvapil počet doprovodných programů: téměř u každého stánku se celý den něco dělo – besedy s autory, ilustrátory, experty přes literaturu i jiná témata. A na žádném programu jsem neviděla poloprázdné hlediště. Naopak, místa k sezení bývala plně obsazená a spousta lidí stálo v okolí stánku. A to všechno v době, kdy tu byli povětšinou jen odborníci.

Expozice k hlavnímu tématu – skandinávské literatuře

Expozice k hlavnímu tématu – skandinávské literatuře

Veletrh má stále větší obchodní význam. Míří sem nakladatelé ze zahraničí, aby se tu sešli s literárními agenty a nakladateli ze severských zemí. Řada z nich využívá příležitosti sejít se zde, v klidnější atmosféře, spíše než v hektickém prostředí veletrhu ve Frankfurtu, který se koná jen o pár týdnů (letos o pouhých deset dní) později. Většina těchto schůzek se koná v prostředí Mezinárodního centra práv (International Rights Center, IRC), což je mnohem příjemnější než schůzky přímo na stáncích, kde je občas docela rušno.

V IRC vládla přátelská a klidná atmosféra, a většina lidí měla z veletrhu stejný dojem jako já – příjemná atmosféra, spousta vystavovatelů a zajímavý doprovodný program.

Konec prvního dne veletrhu – návštěvníci zůstávali až do zavírací hodiny

Konec prvního dne veletrhu – návštěvníci zůstávali až do zavírací hodiny

Ač to může vypadat, že Göteborg je důležitý jen pro švédské, finské, norské, dánské, islandské (a další severské) nakladatele, opak je pravdou. Částečně kvůli stále probíhajícímu boomu severské detektivky (což neplatí jen v ČR, ale celosvětově; jediný, kdo moc nechápe proč, jsou sami Švédové, Finové a kol.). Vedle toho ale tito nakladatelé nabízejí spoustu zajímavých knih, které mohou být českým čtenářům mnohem bližší, než leckteré knihy z anglicky mluvících zemí. Kulturní agentury jsou také velmi vstřícné a podporují (finančně i organizačně) šíření severské literatury a autorů Evropou i mimo ni.

Doufám, že moje první návštěva na tomto veletrhu nebyla zároveň poslední. Ale až pojedu příště, naučím se předtím aspoň trochu švédsky.

Použité zdroje:
  • Bok & Bibliotek: Göteborg Book Fair [online]. Göteborg: Bok & Bibliotek i Norden AB, 2009 - 2012 [cit. 2012-09-30]. Dostupné z: <http://www.bokmassan.se/en/>
  • Závěrečná tisková zpráva Svět knihy Praha 2012. SVĚT KNIHY. Svět knihy 2012: 18. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha – 17 .- 20 .5. 2012 [online]. Svět knihy, © 2006 [cit. 2012-09-30]. Dostupné z: <http://www.bookworld.cz/cz/menu/press/zaverecna-tiskova-zprava/>
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HAJDOVÁ, Marie. Knižní veletrh v Göteborgu – největší událost pro milovníky knih ve Skandinávii. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 11 [cit. 2022-05-23]. urn:nbn:cz:ik-13988. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13988

automaticky generované reklamy
registration login password