informační pracovníci

Knihovny se stěhují za svými čtenáři

V době moderních technologií už nemusí kniha za svým čtenářem urazit tak dlouho cestu jako kdysi. Knihovníci běžně nabízejí elektronické rezervace a meziknihovní výpůjční služby, v obřích knihovnách knihy doputují z regálu či ze skladu přímo za zákazníkem k pultu a ke čtenářům, kteří nemají svoji knihovnu na dosah, dojíždějí bibliobusy. Fantazie knihovníků a knihovnic tím ale ani zdaleka nekončí.

Oujezdská, Blanka. Knihovny se stěhují za svými čtenáři. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 13 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6564>. urn:nbn:cz:ik‐006564. ISSN 1212-5075.

Hra o přežití

Podnázev: 
Miniprofil: život informačního pracovníka
1989
Československá socialistická republika
těsně před Sametovou revolucí
2009
Česká republika 20 let po Sametové revoluci
Jako vedoucí Odvětvového informačního střediska pro československý hutní průmysl – Informetal, které je součástí Výzkumného ústavu hutnictví železa, si jen obtížně mohu přesně naplánovat svůj pracovní den.

Informační středisko má 38 zaměstnanců v několika odděleních, zabývajících se různými tematikami a problémy: Škandera, Boris. Hra o přežití. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5582>. urn:nbn:cz:ik‐005582. ISSN 1212-5075.

Návrh bakalářského programu pro informační profesionály

English title: 
The proposal of the bachelor study program for Information Professionals
Abstract: 

Creation of optimal bachelor study program for information professionals is the main topic of thesis. This program should reflect needs of Czech information society, should be international and fulfill requirements of Bologna Declaration, be based on opinions of professional bodies and guarantee employability of its graduates.
Work methods used were identifying key Czech and foreign materials and their analysis and evaluation, researching graduates and creating a new study program project.
Analysis of the development of the Czech information society and its opportunities creates the preface of this thesis.
The analysis of the European dimension of the topic has been made in the thesis. It is based on the Bologna declaration and its influence on the European Higher Education Area and higher education in the Czech Republic. The analysis of key competencies of information professionals has been made in the thesis as well.
The approaches of chosen professional bodies (ALA, SLA, CILIP) have been analyzed and evaluated to optimalize both the new program and the experiences of partner universities (Metropolitan Manchester University and Fachhochschule Burgenland). The research among graduates demonstrates their employability and how the content of the present study program VOSIS reflects needs of the Czech employment market.
The model of an optimal bachelor program for information management with several specializations has been created as a conclusion. This proposal differs from the running study program VOSIS (Vyšší odborná školy informačních služeb).
The thesis main contribution and innovation is the different view of professions in which library education for public and for professional librarian is different, and where a librarianship is not independent but rather one of many information professions. The proposal pertains to several additional specializations which could be covered by the study program (business information systems, knowledge management, cultural heritage, media, archive systems management usw.).
The final proposal is meant to be one of the possible alternatives for structuring a modern study program for information professionals.
(The abstract refers to the original text.)

Poznámka redakce: Následující text je výtahem z disertační práce autorky obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v únoru 2008.

Bibliografický záznam původní práce:
SLÁMOVÁ, Hana. Návrh bakalářského programu pro informační profesionály [The proposal of the bachelor study program for Information Professionals]. Disertační práce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví 2008.
Slámová, Hana. Návrh bakalářského programu pro informační profesionály. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 5 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4717>. urn:nbn:cz:ik‐004717. ISSN 1212-5075.

Projekt na vzdělávání knihovníků podpořen grantem z ESF

Obsah:

Krajská knihovna v Karlových Varech obdržela z Evropské unie prostřednictvím Úřadu práce v Karlových Varech dotaci na projekt s názvem „Vzdělávání knihovníků Karlovarského kraje“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.  Projekt svým obsahem a zaměřením logicky vychází ze současných potřeb vzdělávání knihovníků a významným způsobem doplní znalosti a dovednosti knihovníků kraje.Celkové náklady na dvouletý projekt jsou 1.612.500,- Kč. Partnery projektu jsou Národní knihovna České republiky, Městská knihovna v Chebu a Městská knihovna v Sokolově. Partneři budou na projektu spolupracovat jako poradci a konzultanti při organizování jednotlivých aktivit a budou spoluorganizovat všechny aktivity v projektu.Cílem projektu je zajistit vzdělávání informačních pracovníků a knihovníků Karlovarského kraje, tzn. zvýšení kvality lidských zdrojů ve významných kulturně – vzdělávacích institucích sloužící široké veřejnosti v našem regionu. Vzdělávacími aktivitami projde v průběhu 2 let celkem 190 knihovníků regionu. Projekt se skládá z následujících aktivit: kurz odborného knihovnického vzdělávání - 11 celodenních seminářů (50 osob),kurs komunikačních dovedností – 5 odborných přednášek (40 osob), jazykové kurzy NJ a AJ v Karlových Varech, Sokolově a v Chebu (6 kurzů, 60 osob) a školení informačních technologií na úrovni ECDL včetně ECDL testů (40 osob). Krajská knihovna zajistí ve svých prostorách počítačové vzdělávání, na které má vyhovující prostory a zařízení, lektory, akreditaci ECDL. Dodavatelsky bude zajištěn kurz odborného knihovnického vzdělávání (garantem projektu je Národní knihovna ČR), dále jazykové kurzy angličtiny a němčiny a kurs komunikačních dovedností.

Otázky prestiže knihovnického povolání

Přednáška prof. PhDr. Jiřího Cejpka, CSc. "Otázky prestiže knihovnického povolán" se uskutečnila dne 8. června 2005 v Knihovnickém informačním centru Fakulty stavební VUT v Brně. Přednášky se zúčastnil poměrně vysoký počet knihovníků z brněnských vysokoškolských knihoven.


Davidová, Marie. Otázky prestiže knihovnického povolání. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 8 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1995>. urn:nbn:cz:ik‐001995. ISSN 1212-5075.

Kvalita informací v centru pozornosti informačních pracovníků (Marydee Ojala)

Marydee Ojala, mj. editorka casopisu ONLINE: The Leading Magazine for Information Professionals, USA, se ve svém příspěvku věnovala zejména dvěma aspektům kvality informací, a to otázkami "Co je to kvalitní informace?" a "Jak rozpoznat důležitost konkrétní informace pro informační pracovníky a pro konečné uživatele?". Z pohledu informačních profesionálů je kvalita odvozena od hodnocení zdroje a těch, kteří vyhledávají, resp. vhodnosti zvolených vyhledávacích postupů.

Ikaros, redakce. Kvalita informací v centru pozornosti informačních pracovníků (Marydee Ojala). Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 5/2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1641>. urn:nbn:cz:ik‐001641. ISSN 1212-5075.

Učené hádání naznačilo základní problémy profese a oborového vzdělávání

Ve středu 25.6.2003 uspořádala Státní technická knihovna v prostorách Městské knihovny v Praze panelovou diskusi označenou jako "učené hádání", která byla zaměřena na aktuální problémy knihovnické a informační profese, oborového vzdělávání a vývoje oboru.

Schwarz, Josef. Učené hádání naznačilo základní problémy profese a oborového vzdělávání. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 7 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1448>. urn:nbn:cz:ik‐001448. ISSN 1212-5075.

INFORUM 2003 - sekce "Role informačních pracovníků v procesu vzdělávání "

Taky jste si říkali: "Už aby to bylo!"? Taky jste měli takový zvláštní pocit? Já se přiznám, že ano. S přibývajícími slunečními paprsky a krátící se nocí - neklamnými to znaky májových dnů - se objevilo takové zvláštní šimrání v břiše, myšlenky čím dál častěji odbíhaly od běžných (často i pracovních) povinností a oči ulpívaly na těch kolonkách v kalendáři, v nichž bylo už několik měsíců velkým tiskacím písmem vepsáno to magické slovo: INFORUM.

Landová, Hana. INFORUM 2003 - sekce "Role informačních pracovníků v procesu vzdělávání ". Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 6 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1419>. urn:nbn:cz:ik‐001419. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah