Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Information Commons: myšlenková i fyzická revoluce v knihovnách

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Information Commons: myšlenková i fyzická revoluce v knihovnách

0 comments

Čtvrtá část našeho seriálu, ve kterém přestavujeme akademické knihovny USA, které implementují koncepci Information Commons do praxe, nás zavádí do knihovny Earl Gregg Swem Library působící při College of William and Mary. Tuto knihovnu jsem vybrala jako příklad ilustrující skutečnost, že zavedení koncepce information commons samo o sobě ještě neznamená, že knihovna zkvalitní své služby a zefektivní provoz. Může se totiž stát pravý opak.

 

PIC00002.jpg

Knihovna Swem je jedna z několika knihoven College of William and Mary, ve svých sbírkách má přes milión svazků, 6000 titulů periodik a 30 000 audiovizuálních materiálů. V současné době prochází už šestým rokem rozsáhlou a velice nákladnou rekonstrukcí a přístavbou nového křídla, v rámci čehož by také knihovna ráda implementovala information commons. Knihovna má být slavnostně otevřena v tomto roce. V současné době je její provoz neomezen, pouze není uspořádána tak, jak by koncepce Information Commons vyžadovala

 

PIC00004.jpg

Pohled z druhé strany na typické kruhovité okno, které se stalo symbolem a součástí loga knihovny. Za oknem je místnost, ve které jsme seděli a debatovali se zástupci knihovny. Knihovna Swem má velmi pečlivě propracovaný plán, misi a vizi information commons (IC), strategický plán a plán práce rozdělený na jednotlivé etapy. Každá pozice v rámci knihovny je detailně popsána a má přesně určeny zodpovědnosti a povinné a doporučené vzdělávání. Pracovníci information commons totiž musí neustále procházet různými typy vzdělávání tak, aby co nejlépe poskytovali služby v rámci IC. Během přípravy koncepce IC konkrétně v knihovně Swem pracovníci knihovny navštívili jiná pracoviště a studovali různé způsoby zavedení IC do praxe knihoven. Ohlášení projektu vyvolalo v knihovně i mimo ni velká očekávání a zároveň velkou obavu. Především pracovníci referenčních služeb měli nejvíce obav ze zavedení nové koncepce.

 

PIC00007.jpg

Knihovna Swem je velmi rozsáhlá, fotografie, které jsem v ní pořídila vypadaly všechny přibližně takto. Všude dlouhé chodby, regály plné knih a místa k sezení. Dalo by se tu natočit drama o bludných čtenářích případně horor ve stylu filmu Kostka, kde všechny místnosti vypadaly podobně, byly souměrné a navíc se přestavovaly.

 

PIC00010.jpg

V části knihovny probíhá rekonstrukce, resp. přistavuje se část knihovny. Na snímku je vidět budoucí pracovna jednoho z našich průvodců. Okno až na zem, výhled do zeleně... nedivím se, že už se těší, až bude stavba dokončena.

Po dokončení bude knihovna v sobě integrovat služby IT centra a počítačových laboratoří, počítá se se 100 PC stanicemi rozmístěnými po celé knihovně, plus dalším nutným vybavením (tiskárny, scannery apod.) Knihovníci nám sdělili, že klíčové pro úspěch projektu bylo sladění personálu IT centra a knihovny. Dobře spolu vycházejí, spolupracují, ale jejich služby se začaly prolínat natolik, že si museli vyjasnit, za co zodpovídá a co umí knihovna a co jsou služby a funkce IT personálu. Podle mého názoru je integrace služeb knihovny a IT logická, protože obojí je podpora procesu učení a produkce nových informací. Pokud neexistuje organizační, lidská a nebo fyzická (prostorový limit) překážka v tom, aby se knihovna a IT služby propojily, je to pohodlnější pro uživatele. Zároveň to však může zatížit knihovnu, případně vychýlit rozvoj jejího personálu směrem k povinnostem IT služeb. Knihovny si tedy musí dát pozor na to, aby na ně IT oddělení nepřevedlo své povinnosti bez současného jejich promítnustí v rozpočtu a aby se knihovníci vzdělávali v IT, ale ne na úkor knihovnické odbornosti.

 

PIC00013.jpg

Moje supervizorka Virginia Kinman pózuje s ochrannou helmou. Všichni jsem se jí smáli, jak v té helmě vypadá legračně. Ještě, že jsem fotoaparát držela v ruce já, kdoví, jak jsem v té helmě vypadala...

Helmy nám dali průvodci proto, že jsem procházeli stavbou.

PIC00014.jpg

Pohled na kruhovitý útvar na stropě, který bude osvětlovat hlavní obslužný pult. Ve smyslu information commons je tento oblužný pult ústředním bodem knihovny, kam je směrován čtenář hned po příchodu do budovy; hlavní vchod je v tomto pohledu vzadu za pultem. Na koordinaci IC má knihovna vyčleněnu zvláštní pracovní pozici "IC coordinator". Stejně jako v ostatních knihovnách i zde zaměstnávají studenty. V knihovně Swem jim říkají "Student Navigator", což je speciálně vyškolený student, který umí ovládat základní knihovnické služby (hledání v katalogu, práce s mikrofilmy, lokace knih na regále apod.),ale především se stará o kopírky, tiskárny a zodpovídá IT a jednoduché obecné dotazy. V nepřítomnosti knihovníka by měl umět navigovat čtenáře v katalogu a zdrojích knihovny a při nejhorším odkázat na odbornou pomoc jedná-li se o složitější dotaz.

 

PIC00016.jpg

Knihovna Swem, zdá se, bude ještě rozsáhlejší a obludnější. Zde vidíme část nové přístavby po pravé straně od hlavního obslužného pultu.Knihovna jako celek nepůsobila příliš útulně,obrovské, dlouhé chodby a nejasná navigace uvnitř budovy spíše vyvolávaly dojem ztracení a zmatku. Knihovna Swem je myslím dobrým příkladem molocha, který na implementaci information commons spotřeboval mnoho hodin lidské práce (plánování, příprava), mnoho prostoru, mnoho času a mnoho peněz. Výsledek se pravděpodobně dostaví,knihovna bude fungovat v rámci koncepce IC, ale tak říkajíc "za hodně peněz tak akorát muziky".

 

Jak jsem předeslala v úvodním článku tohoto seriálu, představila jsem postupně knihovny, které různým způsobem uchopily a implementovaly koncepci Information Commons (IC). V minulém díle jsem představila knihovnu, kterou považuji za nejsympatičtější ukázku IC v praxi a v tomto díle jsem záměrně ukázala negativní rysy IC. V posledním díle seriálu popíšu krok po kroku, jak probíhala příprava na IC a implementace v knihovně, kde jsem strávila jarní semestr na pracovní stáži.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra. Information Commons: myšlenková i fyzická revoluce v knihovnách. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 6 [cit. 2024-06-23]. urn:nbn:cz:ik-11518. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11518

automaticky generované reklamy
registration login password