Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Eurocentrum Karlovy Vary – vše o Evropské unii v Karlovarském kraji

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Eurocentrum Karlovy Vary – vše o Evropské unii v Karlovarském kraji

0 comments

Občané Karlovarského kraje se mohou se svými dotazy týkajícími se Evropské unie obracet na Eurocentrum Karlovy Vary – krajské informační středisko o Evropské unii.

Úřad vlády ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje a Krajskou knihovnou slavnostně otevřel Eurocentrum Karlovy Vary jako první regionální eurocentrum v České republice v úterý 18. dubna 2006 v prostorách Krajské knihovny v Karlových Varech. V průběhu roku 2006 zprovozní Odbor pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR (OEZ) eurocentra ve všech krajských městech.

Služby Eurocentra Karlovy Vary

Eurocentrum Karlovy Vary nabízí občanům široké spektrum služeb. Občané mohou získat potřebné informace k evropské problematice, vybrat si z velkého množství informačních materiálů a využít mnoho dalších doplňkových služeb pro detailnější poznání Evropské unie.

Mezi hlavní úkoly Eurocentra především patří poskytování aktuální ch informací týkajících se Evropské unie a členství České republiky v EU. Dotazy jsou zodpovídány přímo v Eurocentru nebo je zpracovaný dotaz zaslán e-mailem. K dispozici je také bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 200. Eurocentrum slouží občanům, kteří mají zájem získat obecné i specifické informace o Evropské unii, případně těm, kteří potřebují pomoc při nasměrování na specializovaná pracoviště zabývající se jednotlivými tematickými okruhy EU. Návštěvníci Eurocentra si mohou rozšířit své znalosti pomocí informačních materiálů, publikací či některým z pořádaných seminářů či přednášek.

Cílem Eurocentra Karlovy Vary je podporovat informovanost české veřejnosti a podněcovat zájem a veřejnou debatu jak o tématech Evropské unie jako celku, tak i o členství České republiky v EU.

Komu jsou určeny služby Eurocentra

Praktické informace zde mohou nalézt studenti, učitelé, zájemci o práci v zemích EU a dále ti, kteří uvažují o využití některého z evropských programů a fondů. Eurocentrum je však určeno i pro řadu dalších zájemců.

V současné době mají největší zájem o využívání služeb Eurocentra Karlovy Vary studenti středních a vysokých škol. Zajímají se zejména o historii EU, evropské instituce nebo Evropskou ústavu. Chtějí také poradit s praktickými věcmi, např. jak získat v zahraničí letní brigádu nebo jaké jsou možnosti dobrovolnické služby. Dospělí se informují především na práci v zemích EU. Největší zájem je o Irsko a Španělsko.

Další skupinu návštěvníků tvoří senioři, kteří se na Eurocentrum obrací ve věcech cestování a sociálních záležitostí. Menší podíl mezi návštěvníky tvoří podnikatelé s dotazy, jak čerpat peníze z evropských fondů. Velký zájem je o informační materiály, brožury a publikace s evropskou problematikou, které jsou zde zdarma k dispozici.

Karlovarské Eurocentrum dále pořádá speciální přednášky o EU pro žáky ZŠ a studenty SŠ. Od září začne série pravidelných seminářů, aktuální informace o pořádaných akcích je možné nalézt na internetových stránkách www.euroskop.cz/ec-karlovyvary a přednášku je možné domluvit na tel. čísle 353 502 835 nebo na e-mailové adrese eurocentrum.kv@euroskop.cz.

Služby Eurocentra Karlovy Vary v kostce:

 • odpovědi na konkrétní dotazy týkající se EU při osobní návštěvě
 • poskytování informací na bezplatné telefonní lince Eurofon 800 200 200 a e-mailem
 • zpřístupňování internetových stránek o Evropské unii www.euroskop.cz
 • poskytování beplatných informačních materiálů – publikací a brožur o EU
 • knihovna s možností prezenčních i absenčních výpůjček
 • pravidelný e-mailový informační servis o připravovaných akcích
 • zpřístupňování databází s problematikou EU a dalších informačních zdrojů zaměřeným na EU
 • čtvrtletník Eurokurýr – Eurozprávy z české veřejné správy
 • pořádání odborných a informačních akcí - seminářů, přednášek o evropských tématech a besed s občany
 • organizace speciálních akcí a přednášek pro žáky základních a středních škol
 • pořádání výstav s evropskou tematikou pro širokou veřejnost
 • spolupráce s Eurocentrem Praha a dalšími regionálními eurocentry

Kontakt

Eurocentrum Karlovy Vary sídlí v budově Krajské knihovny v Závodní ulici a informační služby poskytuje každý všední den od 10 do 18 hodin. Na Eurocentrum Karlovy Vary se můžete také obracet na telefonním čísle +420 353 502 835 nebo na e-mailové adrese eurocentrum.kv@euroskop.cz.

Aktuální informace o Eurocentru Karlovy Vary jsou k dispozici na internetových stránkách www.euroskop.cz/ec-karlovyvary. Občané dále mohou získat potřebné informace o Evropské unii také na bezplatné informační lince Eurofon 800 200 200.

Eurocentrum sídlí v budově Krajské knihovny

Eurocentrum sídlí v budově Krajské knihovny.

Eurocentrum je otevřeno každý všední den od 10 do 18 hodin

Eurocentrum je otevřeno každý všední den od 10 do 18 hodin.

Hejtman Josef Pavel s ředitelkou OEZ Petrou Mašínovou při přestřihnutí pásky

Hejtman Josef Pavel s ředitelkou OEZ Petrou Mašínovou při slavnostním otevření.

Hostem slavnostního otevření byl i německý velvyslanec Helmut Elfenkaemper

Hostem slavnostního otevření byl i německý velvyslanec Helmut Elfenkämper

Kulatý stůl se starosty měst a obcí Karlovarského kraje o čerpání evropských peněz

Kulatý stůl se starosty měst a obcí Karlovarského kraje o čerpání evropských peněz

Eurocentrum pořádá řadu akcí pro školy, např. výtvarnou soutěž ke Dni Evropy - vítězný obrázek namalovali žáci ZŠ Jih z Mariánských Lázní

Eurocentrum pořádá řadu akcí pro školy, např. výtvarnou soutěž ke Dni Evropy - vítězný obrázek namalovali žáci ZŠ Jih z Mariánských Lázní

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
POPOVÁ, Kateřina. Eurocentrum Karlovy Vary – vše o Evropské unii v Karlovarském kraji. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 8 [cit. 2023-11-30]. urn:nbn:cz:ik-12207. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12207

automaticky generované reklamy