Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Discovery systémy a knihovny (Greg R. Notess)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Discovery systémy a knihovny (Greg R. Notess)

0 comments
Autoři: 

S prvním příspěvkem druhého dne konference vystoupil řečník známý již z pondělního workshopu i včerejší key-note přednášky, profesor Greg R. Notess. Ve svém dnešním příspěvku pohovořil o pokročilých vyhledávacích systémech, které se objevily v posledních letech.

Knihovny měly problémy s tím, že klasické vyhledávání v mnoha databázích je pomalé a zdlouhavé, a je také velmi těžké zjistit, kterou prohledat nebo kterou začít. Původní myšlenka tedy byla spojit databáze do jedné, s jedním vyhledáváním a jedním indexem.

Výsledná databáze by měla kombinovat knihovní katalagy, e-knihy, či databáze elektronických časopisů, a měla by obsahovat i plné texty nebo anotace. V současné době tyto služby nabízí produkty jako Summon service, Ebsco Delivery System a Primo.

V následující části se profesor Notess snažil probrat výhody a nevýhody, které mohou přinášet jednotlivé vyhledávací programy:

Výhodou WorldCat local single search box je, že uživatel ví, kde začít, zjednodušuje vyhledávání a navíc vypadá jako Google. To může být ale na druhou stranu i nevýhoda, protože uživatel může získat pocit, že zde nenajde nic či jiného než právě na Google. Vyhledávání je také možná až příliš zjednodušené.

Mezi výhody nástroje Single index patří rychlejší vyhledávání, rychlejší aktualizace (poskytovatelem) a možnost kombinování zdrojů. Na druhou stranu, vyhledávání není nejrychlejší a chybí omezení dle typu (např. když by studenti chtěli třeba pouze knihy). Je také otázka, zdali jsou po každém updatu stejně rychle aktualizovány i indexy.

Výhodou Full text searching je podrobné vyhledávání; systém nachází i jednotlivé zmínky. To může být ale opět i nevýhodou, protože se dá doslova "najít příliš mnoho".

Závěrem prof. Notess zmínil vlastní zkušenost z Montana State university, kde přede dvěma lety začínali s mapováním a zpracováním jednotlivých dostupných zdrojů. Dnes mají zpracovanou většinu zdrojů a daleko více plných textů, a pokrývají tak lépe potřeby uživatelů.

Dnes jsou DS daleko lépe přizpůsobeny uživatelům, zpracovávají více databází, poskytují větší možnost rozlišení výsledků pomocí faset, lépe jsou zapracované (a zkontrolované) odkazy na plné texty atd. Současně ale stále existuje mnoho míst, kde mohou selhat - audioCD, plné texty knih proti záznamům z OPACu nebo například URL odkazy. Naštěstí se počet chyb zmenšuje.

(vk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Discovery systémy a knihovny (Greg R. Notess). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-13874. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13874

automaticky generované reklamy
registration login password