Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co se skrývá za daty

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Co se skrývá za daty

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Vážení čtenáři,

není sporu o tom, že dostupnost informací v elektronické podobě se neustále zvětšuje a že další a další projekty přispívají k tomu, že pomyslná digitální knihovna lidstva je čím dál úplnější. Z poslední doby připomeňme třeba další aktivity Googlu v oblasti digitalizace knihovních sbírek nebo iniciativy spojené s otevřeným přístupem (open access), který je v současnosti v centru pozornosti nejen zahraničních, ale i českých informačních profesionálů. Rostoucí kvantita s sebou nese kvalitativní změny, a to nejen v oblasti legislativní, jak v aktuálním čísle dokládá Manifest o volných dílech, ale i v oblasti analýzy a prezentace dat. Za příklad tohoto trendu mohou posloužit dva články z červnového čísla, z nichž jeden se zabývá vizualizací dat se zaměřením na přehledné zobrazení textových změn v dokumentech (konkrétně heslech Wikipedie) a druhý využitím internetových vyhledávačů jako nástrojů pro měření sémantických vztahů slov. Z obou studií názorně vyplývá, že dostupnost velkých objemů dat přináší nejen sofistikované možnosti jejich interpretace, ale i odhalování zcela nových souvislosti a vztahů, které by jinak zůstávaly skryty. Součástí analýz se stávají nejen samotné dokumenty, ale i informace o tom, jak jsou tyto dokumenty využívány (a případně měněny) uživateli. Mezi praktickou aplikaci těchto principů lze zařadit třeba i systém bX, který slouží pro odhalování obsahově příbuzných dokumentů ve vědeckých databázích.

Snad i vy v aktuálním čísle odhalíte texty, které pro vás budou přínosné.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SCHWARZ, Josef. Co se skrývá za daty. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 6 [cit. 2023-12-07]. urn:nbn:cz:ik-13503. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13503

automaticky generované reklamy
registration login password