Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Architektonická soutěž na návrh nové budovy Národní knihovny ČR přilákala přes 700 architektů

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Architektonická soutěž na návrh nové budovy Národní knihovny ČR přilákala přes 700 architektů

0 comments

O půlnoci v noci z pátku 30. června na sobotu 1. července 2006 byla uzavřena registrace přihlášek do mezinárodní projektové architektonické soutěže na návrh nové budovy Národní knihovny České republiky, která byla vyhlášena 16. května 2006. Podle očekávání vyvolala zcela mimořádnou pozornost a přihlásilo se do ní celkem 760 architektů a architektonických týmů z celého světa.

Přibližně 73 % přihlášených zájemců pochází z Evropy (zastoupeni jsou v hojné míře také architekti z České republiky a ze Slovenska), přibližně 13 % jsou zastoupeny státy Asie a srovnatelný počet přihlášek dorazil rovněž od architektů z Ameriky (Severní i Jižní). Zbývající 1 % pak doplnili adepti z Afriky a Austrálie.

Zájem o architektonickou soutěž gradoval v posledních dvou dnech, kdy se přihlásilo téměř 400 uchazečů. Základním požadavkem účasti v této otevřené soutěži je architektonická licence/autorizace představitele soutěžního týmu nebo soutěžícího architekta. Ti, kteří splnili základní požadavky registrace a obdrželi od sekretariátu soutěže potvrzení o registraci s přístupem do soutěžních dokumentů, už pracují na svých návrzích. Termín pro předání soutěžních návrhů prvního kola je 29. září 2006.

Soutěžní návrhy budou v prvním kole podány anonymně, porota je vyhodnotí ve dnech 23.–26. října 2006. Do druhého kola soutěže postoupí pouze osm nejlepších návrhů. Z nich pak bude vybrán návrh vítězný, který bude vyhlášen 3. března 2007.

O složení soutěžní poroty a expertní skupiny, která bude s porotou úzce spolupracovat, jsme již informovali v červnovém čísle časopisu Ikaros.

Plány na výstavbu nové knihovny si postupně získaly důležitou podporu v Radě hl. m. Prahy i pražském zastupitelstvu, v Parlamentu ČR a v neposlední řadě také ve Vládě ČR, jejíž červnové usnesení předpokládá financování projektu ze státního rozpočtu.

Celkové plánované náklady na výstavbu knihovny jsou (v cenách roku 2004) 1 835 610 000 Kč; plánované náklady na samotnou soutěž představují částku 26,5 milionů Kč (17 milionů Kč, tedy 65 % této částky, je určeno na ceny soutěžícím). Pro výstavbu knihovny byl vybrán pozemek na západním okraji Letenské pláně, konkrétně poblíž stanice metra Hradčanská. Úkolem architektů je vyprojektovat zde budovu s kapacitou 10 milionů knihovních jednotek, která Národní knihovně ČR poskytne dostatečnou rezervu pro příštích 50 let.

Veřejnost v budoucí knihovně najde kromě novodobých fondů od roku 1801 do současnosti i část fondů Parlamentní knihovny. Koncepce nové budovy, která je součástí zadání pro mezinárodní architektonickou soutěž, vychází z toho, že se dnes knihovny ve světě postupně transformují z více či méně uzavřených institucí poskytujících tradiční služby vázané na vlastní fondy v otevřené instituce s podstatně širším společensko-kulturním záběrem. Kromě základních služeb a značného zpřístupnění fondů ve volných výběrech oborových a specializovaných studoven (počítá se například s celkovou nabídkou 1 200 studijních míst) by měla nová knihovna nabídnout rovněž otevřenou zónu s literární kavárnou, prostory pro výstavy i pro kulturní a společenské vyžití.

Poznámka: Zpracováno na základě tiskové zprávy vydané Národní knihovnou ČR.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Architektonická soutěž na návrh nové budovy Národní knihovny ČR přilákala přes 700 architektů. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 8 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-12208. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12208

automaticky generované reklamy
registration login password