vysokoškolské knihovny

Jak školí knihovny veřejných vysokých škol nové uživatele (výsledky průzkumu)

English title: 
How academic libraries of public universities train new users (survey results)
Abstract: 

The article presents the results of a survey carried out among the libraries of public universities at the beginning of 2010. The survey covered the methods of promotion of library services among new users of university libraries.

Na začátku akademického roku 2009/2010 jsme v Ústřední knihovně Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zavedli několik nových opatření týkajících se propagace knihovny mezi studenty prvních ročníků [1]. Tím jsme v této oblasti dosáhli významného pokroku, chtěli jsme však do budoucna zavést i další opatření a propracovat ta stávající. Proto jsme se rozhodli, že se poučíme od jiných knihoven našeho typu.

Koukalová, Kateřina. Jak školí knihovny veřejných vysokých škol nové uživatele (výsledky průzkumu). Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 8 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6313>. urn:nbn:cz:ik‐006313. ISSN 1212-5075.

Bibliotheca academica - Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2009

Ve dnech 3.-4. 11. 2009 se v Academia Centru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně konala výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ) Bibiliotheca academica - Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2009.

Úvodní prezentace činnosti AKVŠ

Němečková, Lenka. Bibliotheca academica - Cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2009. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 12 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5871>. urn:nbn:cz:ik‐005871. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze semináře IVIG 2009

24. září 2009 se v aule Univerzity Karlovy v Praze v Jinonicích uskutečnil již sedmý ročník semináře IVIG (Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí). Seminář tradičně pořádá Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ) ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví (ÚISK) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a s občanským sdružením SPRIG. Letošní ročník byl tematicky zaměřen na oblast e-learningu v informačním vzdělávání.

Jansová, Linda. Zpráva ze semináře IVIG 2009. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 11 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5822>. urn:nbn:cz:ik‐005822. ISSN 1212-5075.

Informační den na MZLU v Brně již po dvanácté

Ve středu 3. června 2009 se na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně (MZLU v Brně) uskutečnil již dvanáctý Informační den Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb (ÚVIS). Informační den je koncipován jako setkání knihovníků a informačních pracovníků s cílem představit, co nového a zajímavého se na jednotlivých pracovištích ÚVIS v poslední době událo, co se podařilo, na čem se pracuje.

Streichsbierová, Zuzana. Informační den na MZLU v Brně již po dvanácté. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5589>. urn:nbn:cz:ik‐005589. ISSN 1212-5075.

Obsahy českých ekonomických časopisů na Ekonomicko-správní fakultě MU

English title: 
Tables of contents from Czech economic journals at the Faculty of Economics and Administration, MU
Abstract: 

The article focuses on ways the teachers of FEA MU could be regularly and efficiently informed about contents of Czech written professional economic journals.

V nadpisu užitý název projektu může znít v době, kdy se zdá, že člověk má celý svět na dosah ruky a kliknutí myši, poněkud podezřele. Hlavní proud dnes přece tvoří anglicky psané odborné statě publikované v impaktovaných časopisech; tón udávají zejména Web of Science a nověji též stále více rozšířený Scopus. Informace o tom, co se děje v rámci hlavního proudu, jsou obvykle dobře dosažitelné cestou nejvýznamnějších databází nebo zmíněných citačních rejstříků. To však nelze říci o světě českých ekonomických, resp.

Nekuda, Jaroslav; Poláček, Jiří. Obsahy českých ekonomických časopisů na Ekonomicko-správní fakultě MU. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 6 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5548>. urn:nbn:cz:ik‐005548. ISSN 1212-5075.

Nový portál na podporu informační gramotnosti Infogram

English title: 
Infogram - information literacy portal
Abstract: 

New information literacy portal Infogram was created for purpose of developing information education at Czech universities. Portal was created by three universities (Czech University of Life Sciences Prague, Czech Technical University in Prague, University of West Bohemia) as an output of centralized development project coducted by Ministry of Education, Youth and Sports. The project is responding to the needs of people, who are concerned with information education (librarians, teachers) and students who are not able to attend the regular classes or cannot visit libraries or information institutions (disabled students, students of distant learning courses etc.).

Pokud sledujete dění v oblasti informační gramotnosti a informačního vzdělávání v České republice, nebude pro Vás tento článek žádnou novinkou. Pokud jste však o novém portálu Infogram ještě neslyšeli a téma informační gramotnosti vás zajímá, čtěte dále.

Dohnálková, Eva. Nový portál na podporu informační gramotnosti Infogram. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5299>. urn:nbn:cz:ik‐005299. ISSN 1212-5075.

Nové priestory pre Univerzitnú knižnicu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Informácia, ktorá potešila mnohých našich čitateľov. Deň 18. november 2008 bol dňom, kedy sa otvorili brány do nových priestorov knižnice pre študentov a návštevníkov.

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bola až donedávna umiestnená v priestoroch bývalej škôlky mimo centrálnych budov školy. Mnohí študenti a čitatelia nás nevedeli nájsť, preto sme museli zakresliť na informačné letáky mapku, pomocou ktorej sa k nám dostali.

Strihová, Anežka. Nové priestory pre Univerzitnú knižnicu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 2 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5250>. urn:nbn:cz:ik‐005250. ISSN 1212-5075.

Návštěva knihovny Evangelické teologické fakulty

Odpoledne před svatým Mikulášem jsme v rámci pravidelných akcí pražské organizace SKIP navštívili knihovnu Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Vzhledem k pozdně odpolednímu termínu byla knihovna pro čtenáře už zavřena (přesto dva opozdilci dostali příležitost, aby si vyhledali literaturu, kterou potřebovali), a tak měla PhDr.

Slezáková, Helena. Návštěva knihovny Evangelické teologické fakulty. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 1 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5175>. urn:nbn:cz:ik‐005175. ISSN 1212-5075.

Seznamte se s Centrem informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické

Zájemci o exkurze pořádané pražskou organizací SKIP se ve čtvrtek 27. listopadu 2008 vydali na živou akademickou půdu, konkrétně do Centra informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen CIKS).

Frčka, Pavel. Seznamte se s Centrem informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 1 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5172>. urn:nbn:cz:ik‐005172. ISSN 1212-5075.

Bibliotheca Academica – cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2008

Konference Bibliotheca Academica se v letošním roce konala v Plzni ve dnech 4. a 5. listopadu. Pořadatelem konference byla, jako je tomu každý rok, Asociace knihoven vysokých škol České republiky (AKVŠ) a spolupořadatelem Západočeská univerzita (ZČU) a její Univerzitní knihovna. Samotné jednání se nekonalo přímo na půdě univerzity, ale v plzeňském Parkhotelu. Součástí bylo ale několik exkurzí do prostor knihoven Západočeské univerzity.

Hanušová, Soňa. Bibliotheca Academica – cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven 2008. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 12 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5110>. urn:nbn:cz:ik‐005110. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah