univerzitní knihovny

Blíží se spuštění kontroverzního projektu BibliLeaks.cz!

Česká strana informačních pirátů na začátku prosince na svých webových stránkách oznámila, že od 1. ledna 2011 spustí nový kontroverzní projekt BibliLeaks, který vychází ze známého neméně kontroverzního portálu WikiLeaks. Server BibliLeaks.cz podle slov svých zástupců chystá v průběhu několika dnů zveřejnit veškerou e-mailovou komunikaci mezi knihovnami, a to včetně e-mailů a dokumentů posílaných mimo klasickou a poměrně otevřenou konferenci Knihovna.

Rylich, Jan; Štogr, Jakub. Blíží se spuštění kontroverzního projektu BibliLeaks.cz!. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 13 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6560>. urn:nbn:cz:ik‐006560. ISSN 1212-5075.

Jak školí knihovny veřejných vysokých škol nové uživatele (výsledky průzkumu)

English title: 
How academic libraries of public universities train new users (survey results)
Abstract: 

The article presents the results of a survey carried out among the libraries of public universities at the beginning of 2010. The survey covered the methods of promotion of library services among new users of university libraries.

Na začátku akademického roku 2009/2010 jsme v Ústřední knihovně Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zavedli několik nových opatření týkajících se propagace knihovny mezi studenty prvních ročníků [1]. Tím jsme v této oblasti dosáhli významného pokroku, chtěli jsme však do budoucna zavést i další opatření a propracovat ta stávající. Proto jsme se rozhodli, že se poučíme od jiných knihoven našeho typu.

Koukalová, Kateřina. Jak školí knihovny veřejných vysokých škol nové uživatele (výsledky průzkumu). Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 8 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6313>. urn:nbn:cz:ik‐006313. ISSN 1212-5075.

Typologie a specifika právnických knihoven

English title: 
Typology and specific aspects of law libraries
Abstract: 

The article focuses on law libraries. It divides them into four categories: faculty, state, legal and court law libraries. In each category there is one particular subject to be examined in the aspect of size, use and organization of its collection.

Poznámka redakce: Text je výtahem z bakalářské práce obhájené v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v září 2009.
Korhoň, Ondřej. Typologie a specifika právnických knihoven. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 12 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5865>. urn:nbn:cz:ik‐005865. ISSN 1212-5075.

Knihovna v současnosti a v budoucnosti na příkladu nové stavby centrální knihovny Humboldtovy univerzity v Berlíně

Tento příspěvek přibližuje obsah přednášky dr. Milana Bulatyho, ředitele Univerzitní knihovny Humboldtovy univerzity v Berlíně, proslovené 15. května 2008 na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (ÚISK FF UK).

Novák, Petr. Knihovna v současnosti a v budoucnosti na příkladu nové stavby centrální knihovny Humboldtovy univerzity v Berlíně. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 6 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4834>. urn:nbn:cz:ik‐004834. ISSN 1212-5075.

Webové stránky Geografické knihovny PřF UK aneb Co se skrývá pod pokličkou?

V roce 2005 měla Geografická knihovna PřF UK jedinou statickou stránku. Zde čtenáři našli základní kontakty, informace o výpůjční době, o skladbě fondu, zkrátka měli jsme vyvěšený leták na webu.

Novotná, Eva. Webové stránky Geografické knihovny PřF UK aneb Co se skrývá pod pokličkou?. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 10 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4345>. urn:nbn:cz:ik‐004345. ISSN 1212-5075.

Knihovna McGillovy univerzity v Montrealu

Podnázev: 
aneb šok pro českou knihovnici z Prahy

Když jsem dostala od své sestry lékařky nabídku zúčastnit se na konci září 2006 16. kongresu paliativní péče v Montrealu, neváhala jsem ani minutu. Zatímco se sestra pilně zapojila do kongresového dění, chodila jsem celé čtvrteční odpoledne po centru jedenapůlmilionového Montrealu. Jak jsem tak bloumala, uviděla jsem rozsáhlý areál s mnoha stromy, travou, budovami a veselými mladými lidmi.

Fleissigová, Barbora. Knihovna McGillovy univerzity v Montrealu. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 11 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3678>. urn:nbn:cz:ik‐003678. ISSN 1212-5075.

Varšavská univerzitní knihovna českýma očima

Redakční poznámka: Následující text vznikl na základě cesty pracovníků Státní technické knihovny v Praze a Oddělení knihoven Výpočetního a informačního centra ČVUT do Varšavské univerzitní knihovny, která se uskutečnila ve dnech 24.–27. dubna 2006. Jejím cílem bylo vyhodnocení možností aplikace Třídění Kongresové knihovny (Library of Congress Classification, LCC) jako prostředku pro stavění volně přístupného fondu v Národní technické knihovně.

Macháčková, Tereza; Skolková, Linda. Varšavská univerzitní knihovna českýma očima. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 5 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3348>. urn:nbn:cz:ik‐003348. ISSN 1212-5075.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy má nově proděkana pro informační zdroje

Podnázev: 
Rozhovor s děkanem FF UK PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D.
Jako nového děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (FF UK) bych se vás ráda na úvod zeptala, jaký je Váš názor na současný stav fakulty a jak si představujete její rozvoj v dalších letech.

Dobrá otázka by možná zněla, jaký je můj názor na současný stav téměř padesáti ústavů, protože to, co po svém nástupu postrádám, je vnímání fakulty jako celku.

Skolková, Linda; Stehlík, Michal. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy má nově proděkana pro informační zdroje. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 4 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3282>. urn:nbn:cz:ik‐003282. ISSN 1212-5075.

Inovace služeb knihoven v akademickém prostředí

Dne 1. 7.

Skolková, Linda. Inovace služeb knihoven v akademickém prostředí. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 8 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1989>. urn:nbn:cz:ik‐001989. ISSN 1212-5075.

Měnící se role katalogizátorů v knihovně Oregon State University

26. 4. 2005 uspořádal Ústav informačních studií a knihovnictví (UISK) v Praze setkání knihovnické veřejnosti s hostujícím pedagogem panem Richardem Sapon-White, který působí na UISK díky podpoře Fullbrigtovy nadace v letním semestru roku 2005.

Římanová, Radka. Měnící se role katalogizátorů v knihovně Oregon State University. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 5 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1903>. urn:nbn:cz:ik‐001903. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah