Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vývoj aplikace pro vyhledávání Fast Search pro Microsoft SharePoint (Roland Renner)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Vývoj aplikace pro vyhledávání Fast Search pro Microsoft SharePoint (Roland Renner)

0 comments
Autoři: 

Pavel Kocourek

Ronald Renner, zástupce společnosti Microsoft v Německu, se musel bohužel omluvit, protože z důvodu omezení leteckého prostoru (kvůli sopečnému popelu) se mu nepodařilo přicestovat z Londýna. Našel se ale dobrovolník, který jeho přednášku po oboustranném souhlasu převzal - tohoto úkolu se ujal Pavel Kocourek z firmy INCAD, který má zkušenosti s produktem blíže představovaným v prezentaci.

Přednášející zahájil přednášku představením aplikací založených na vyhledávání. Jejich klíčovou charakteristikou je, že proti tradičním metodám vyhledávání přinášejí zajímavou přidanou hodnotu. A právě do této kategorie patří také aplikace Fast Search pro Microsoft SharePoint.

Mají-li být uživatelovy požadavky cíleně podporovány, významnou roli hraje, o koho se jedná, jaké má funkce a postavení. Je tedy podstatné, aby systém pochopil hierarchii organizace, zpracoval informace o uživatelích a na základě toho se mohl při vyhledávání učit, a průběžně se zkvalitňovat. Software by přitom měl umět pracovat se všemi aplikacemi, které jsou v organizaci používány. Služba Fast stojí právě mezi aplikacemi a uživateli, a to navíc zabezpečeně a s co nejmenším zpožděním.

Po zakoupení softwaru Fast společností Microsoft se poměrně výrazně změnilo to, s čím jej lze integrovat. Změna spočívala ve výhradním spojení se serverovým prostředím, ale současně došlo k integrování všech možných služeb do základního balíku produktu, a stejně tak byly zahrnuty i různé další možnosti vyhledávání. Technické podrobnosti ale uživatele nezajímají – nejdůležitější jsou výsledky. Vyhledávání tedy musí byt navrženo tak, aby se přizpůsobovalo chování uživatelů, a to v jakémkoli směru. Přitom je nezbytné uživateli maximálně vyjít vstříc, aby pro něj bylo vyhledávání jednoduché a současně přinosné.

Systém provádí analýzy textu, kdy na základě automaticky extrahovaných metadat dojde k rozdělení textu na části a jejich označení, aby byly vyhledatelné při odpovídajícím dotazu uživatele. Nástroj také musí výsledky propojit podle významu, který je nezávislý na jazyce pojmů (systém musí jako relevatní vyhodnotit výsledky, i pokud je dotaz v jiném jazyce než indexovaný pojem).

Je jasné, že při vyhledávání jsou pro manažera banky relevantní jiné informace než pro vývojáře systému v oboru energetiky - ale právě s tím se musí systém vypořádat. Byly předvedeny ukázky, jaké různé typy informací lze získat při jednoduchém vyhledávání na jednom místě, kdy každý typ zobrazených informací je pro vybranou osobu přínosný, a jaké nastavení produktu pro to musí být využito. Přitom většina typů vyhledávání, které jsou v systémů zahrnuty, byly ještě nedávno specialitou Business či Competitive Intelligence.

Celý produkt má více částí, než jen vyhledávání, které bylo jádrem této přednášky. Na závěr pak ještě zaznělo shrnující heslo: jedna platforma, jeden index a přínosné výsledky pro uživatele.

(pk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Vývoj aplikace pro vyhledávání Fast Search pro Microsoft SharePoint (Roland Renner). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2023-10-02]. urn:nbn:cz:ik-13700. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13700

automaticky generované reklamy