Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tematický katalog jako zdroj informací o postavě knihovníka v beletrii

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Tematický katalog jako zdroj informací o postavě knihovníka v beletrii

0 comments
Autoři: 

Rád bych navázal na zajímavý článek v loňském 13. (silvestrovském) čísle Ikara Vrahem je knihovník. V minulosti jsem se totiž zajímal mimo jiné i o tuto problematiku.

Jak známo, v předmětovém katalogu knihoven se beletrie zpravidla nezpracovává (s výjimkou například životopisných románů nebo cestopisů). Jak lze tedy zjistit odpověď na otázku, v které díle krásné literatury je hrdinou učitel, traktorista nebo třeba knihovník, děj které knihy se odehrává v nemocnici nebo v knihovně? Odpověď lze nalézt v tematickém katalogu beletrie. Za mých vysokoškolských studií jsme se dozvěděli o tematickém katalogu beletrie, který je budován v Městské knihovně v Praze (zmínka o něm je i ve vylíčení dějin této knihovny). Tehdy (cca v roce 1971) jsem se šel na něj podívat a byl jsem přímo nadšen informacemi, které lze z něho získat.

Vzpomněl jsem si na to před několika lety, kdy jsem se chtěl zabývat obrazem knihovníka v krásné literatuře. Navštívil jsem Městskou knihovnu v Praze, po delším vyptávání jsem se dostal do příslušné místnosti, kde mi pracovnice řekla, že katalog se již nedoplňuje, dovolila mi nicméně okopírovat si záznamy k heslům "knihovník" a "knihovna". Na několika lístcích mezinárodního formátu jsou stručné záznamy (autor a název díla, případně uvedení strany, kde se o knihovníkovi nebo knihovně pojednává).

Abych případným zájemcům usnadnil studium, přepis těchto údajů (abecedně seřazeno podle jména autora) poskytuji v příloze č. 1.

V příloze č. 2 pak uvádím úplné bibliografické záznamy uvedených děl převzaté z elektronického katalogu Národní knihovny ČR (bibliografie české knižní tvorby 20. století), převážně i s dobovými anotacemi.

Podle údajů dostupných na internetu mají tematické katalogy též v Městské knihovně v Adamově, v Knihovně Václava Štecha ve Slaném a v Městské knihovně v Jaroměřicích nad Rokytnou. Snad by z nich bylo možné získat údaje o dalších titulech k tomuto tématu.

Domnívám se, že tato problematika je zajímavá, a třeba se některé úryvky s povídek nebo básní objeví v letošním 13. čísle Ikara.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Ivo. Tematický katalog jako zdroj informací o postavě knihovníka v beletrii. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 4 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-11534. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11534

automaticky generované reklamy
registration login password