Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sympozium INFOS 2007

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Sympozium INFOS 2007

0 comments

Ve dnech 16. až 19. 4. 2007 proběhl ve Staré Lesné ve slovenských Vysokých Tatrách již 34. ročník mezinárodního informatického sympózia INFOS 2007. Zaregistrováno bylo více než 130 účastníků především ze Slovenska a České republiky, a dále 12 vystavovatelských firem.

Ústřední téma konference INFOS vždy tradičně ilustruje hlavní trendy informační společnosti a informačního průmyslu. Proto byl letošní ročník konference obsahově zaměřen na knihovny, jako základní pilíře vědomostní společnosti. Bohatý program byl rozdělen do následujících čtyř sekcí a následné panelové diskuze:

  • Vědomostní společnost
  • Informační technologie
  • Tvorba, ochrana a zpřístupňování kulturního a vědeckého dědictví
  • Lidský faktor ve vědomostní společnosti
  • Panelová diskuze

V úvodní sekci sympózia byly předneseny mnohé zajímavé příspěvky, které se zabývaly teoretickou i praktickou stránkou fungování knihoven v nově budované vědomostní společnosti. Příspěvky se zabývaly především problematikou trvale udržitelného rozvoje a podporou celoživotního vzdělávání uživatelů. Byly zde také nastíněny nové možnosti pro slovenské knihovny při získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU na plánované období 2007–2013.

Druhý den konference bylo zahájeno jednání v sekci informační technologie. V úvodní přednášce byla nastolena velmi zajímavým a podnětným způsobem problematika interoperability informačních systémů, kterou se ve svém příspěvku zabývala Ing. Naděžda Andrejčíková z firmy Cosmotron Slovakia. Dále byly zmíněny možnosti zpřístupňování informačních technologií seniorům a také se hovořilo o komunikaci informací a obecných principech komunikace v současné vědě. Česká republika byla v této sekci zastoupena hned dvěma zajímavými praktickými příspěvky. První se zabýval systémem MEDVIK a druhý účastníkům přiblížil nové možnosti a směry používané ve službách Národní knihovny ČR.

Odpolední jednání bylo věnováno především příspěvkům týkajícím se tvorby, ochrany a zpřístupňování kulturního a vědeckého dědictví. Byly zmíněny otázky tvorby, ochrany a další práce s digitálními dokumenty. Dále byly představeny praktické výsledky zpřístupňování vědeckého díla Mateje Béla. V této sekci zazněly také dva podstatné příspěvky o institucionálních repozitářích. České autorky PhDr. Iva Horová a Mgr. Iva Prochásková se zabývaly aktuálními trendy při vytváření a zpřístupňování institucionálních repozitářů v ČR. PhDr. Horová seznámila účastníky konference s aktuálním stavem budování národního registru vysokoškolských kvalifikačních prací a Mgr. Prochásková zase upozornila na obecné otázky a konkrétní úkoly, které souvisí s tvorbou institucionálních repozitářů na českých vysokých školách.

Součástí programu byly také prezentace vystavovatelských firem zpestřené losováním a bohatou tombolou. Informace o konferenci, včetně podrobného programu najdete na příslušné webové stránce portálu InfoLIB.

Ing. Silvia Stasselová, PhDr. Judita Kopáčková

Ing. Silvia Stasselová, PhDr. Judita Kopáčková

Auditorium

Auditorium

Auditorium

Auditorium

PhDr. Iva Horová

PhDr. Iva Horová

Mgr. Jaroslava Pírová

Mgr. Jaroslava Pírová

Mgr. Milan Regec

Mgr. Milan Regec

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PLANKOVÁ, Jindra. Sympozium INFOS 2007. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-12477. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12477

automaticky generované reklamy
registration login password