Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Streamovaná videa v akademické sféře a jak se je naučit využívat (Eileen Lawrence)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Streamovaná videa v akademické sféře a jak se je naučit využívat (Eileen Lawrence)

0 comments
Autoři: 

Eileen Lawrence si připravila podnětný příspěvek na téma videí v knihovnách a výukových materiálech. Většina knihoven už podle ní vnímá videozáznamy jako relevantní zdroje akademické výuky. Ale jak by mohl pedagog strávit hodinu u hodinového filmu, když potřebuje jen desetisekundový úryvek? Navíc mnoho z filmů je vytvářeno pro zábavu, nikoliv pro akademický výzkum. K většině není k dispozici textový přepis. Většinou nejsou dostupné on-line. Nebylo by jednodušší na filmy zapomenout?

Naštěstí nikoliv. Existují totiž nástroje jako Blackboard a LibGuides, které umožňují vložení do webových stránek, sémantické indexování, ukládání dat a uložených částí pod uživatelský účet, možnost publikování a sdílení playlistu a mnoho dalšího. Nechybí ani možnost odeslání výsledku hledání na mobilní zařízení. Dokonce je možné zapůjčit si i playlist jiného uživatele a čerpat z jeho „výstřižků“.

Eileen Lawrence hovoří o textovém přepisu videa a jeho možnostech pro vyhledávání

Eileen Lawrence hovoří o textovém přepisu videa a jeho možnostech pro vyhledávání

Využití těchto nástrojů si lze představit takřka všude, od studia historických dokumentů až po zacvičování zdravotních sester. Eileen Lawrence knihovníky nabádá, aby podobné služby aktivně využívali, aby zajistitli prolinkování obsahu s poskytovateli dat, aby vytvářeli různé playlisty, které dají k dispozici pedagogům, a rovněž aby získávali filmy od pedagogů ze svých fakult, kteří jedou na terénní výzkum.

Nástroje společnosti Alexander Street Press se budou i nadále rozšiřovat a během dvou měsíců společnost spouští službu nabízející záznamy zajímavých přednášek.

(pfar)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Streamovaná videa v akademické sféře a jak se je naučit využívat (Eileen Lawrence). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-05-23]. urn:nbn:cz:ik-13898. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13898

automaticky generované reklamy
registration login password