Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Praha, Staroměstské náměstí, 18. 10. 1999

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Praha, Staroměstské náměstí, 18. 10. 1999

0 comments
  • 11.30 - na "Staromák" dochází v dobré náladě cca 40 účinkujících v knihovnickém happeningu ( zahájení Týdne knihoven), aby v hrůze zjistili, že místo konání akce je obehnáno plotem a v místech, kde se měli předvádět, je dvé bagrů a jeden nákladní vůz.
  • 11.30 - 11.50 probíhá přesvědčovací jednání s mistrem, bagristy a řidiči o pouhé hodince klidu na knihovnické balábile, čeká se na "šéfa", který je ovšem pravděpodobně virtuální, neb se nezhmotnil (ačkoli "tady bude každou chvilku")
  • 11.50 - 12.00 knihovníci se ukázněně a mírně rozladěně přesouvají blíže k Celetné ulici a vytváří (jak se později zjišťuje, ne dost velký) kruh, v němž se má odehrávati plánovaný spektákl; během krátké doby roste počet přítomných na cca 300 osob, k nimž průběžně přibývají kolemjdoucí tu- i cizozemští
  • 12.00 - 13.00 zahajuje se citáty o potřebě nebrat se úplně vážně, konzervačním účinku humoru na osobnost člověka a odvaze k humoru, pak věci nabírají na rychlosti; publikum se postupně nalaďuje, "živá těla" vytvářejí (pozpátku) nápis "Týden knihoven", zdvíhají se transparenty se skvělými hesly, nápisy a výkřiky duše a na vytvořeném prostoru defilují historičtí a prehistoričtí tvůrci knih (skupina V.O.R.E.L. Liberec), knihovníci od starověku přes zlaté i černé časy našich dní po blízkou(?) budoucnost (Knihovna Kroměřížska), věrozvěstky z Velké Moravy přinášejí počátky českého písemnictví a intelektu (Knihovna B. B. Buchlovana Uherské Hradiště), hrdí Plzeníni personifikovaní učiteli a Kašparem přinášejí první tisk - Kroniku trojánskou (Knihovna města Plzně), mnich s rytířem v doprovodu sličných pážat debatují o autorských mukách při sepisování Rukopisů (Městská knihovna Třebíč), rakvičku se zakázanými knihami 1939-1989 přináší Knihovna B. Němcové Domažlice, informační explozi ( s fešáckými žlutými šálami a barevnými balónky) působí Okresní knihovna v Havlíčkově Brodu, redakce Ikara ironicky a pantomimicky zdařile předvádí současné problémy českých knihoven na síti - napůl automatizovaných, napůl s bídou mechanizovaných - a Státní technická knihovna uzavírá dějinnou vizi funkční virtuální knihovnou s kojeneckými lahvemi plnými informací. S humorem a hudbou sobě vlastní vstupují důstojně Knihovny Valašského království a rozezpívají okolí, kterému tu a tam nadělí kromě osvěžení ducha i něco pro občerstvení těla, za nimi pak moravské dvojče pátera Vrby z Knihovna K. Dvořáčka (Vyškov) uzavírá knihovnické defilé a zve všechny na pohárek dobrého softwarového bílého vína značky Rapid Library.
  • 13.00 - 13.20 po trochu zdlouhavém nalévání ( roznáší se, přítomní si stydlivě (?) nechodí k prameni) se při hudbě a zpěvu slováckých melodií skupiny Trnka v krásných krojích (Vyškov) pomalu přípitkem na zdar Týdne knihoven uzavírá jeho první slavnostní zahájení.
Před i po happeningu se konají akce pro knihovníky (exkurze v Městské knihovně v Praze a Národní knihovně, resp. Klementinu, trh levných knih firmy Majvald, slavnostní koncert pro knihovníky a přátele knihoven v Zrcadlové kapli s úvodním slovem Evy Kantůrkové.
Dojmy ? Dobrá nálada, soudržnost, ochota se bavit a bavit ostatní, radost, tolerance, trocha hrdosti na schopnosti českého knihovnictva, úleva z dobrého výsledku.
Nedostatky ? Zima, málo místa; pro ty, kdo se neprotlačili do prvních řad, špatná viditelnost a slyšitelnost. Tu a tam něco skřípe, ale ani to není slyšet. Na víc není čas.

Happening 1999 skončil, ať žije happening 2000!!!

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HOUŠKOVÁ, Zlata. Praha, Staroměstské náměstí, 18. 10. 1999. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 10 [cit. 2024-04-17]. urn:nbn:cz:ik-10418. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10418

automaticky generované reklamy