Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Národní digitální knihovna - aktuální stav (Tomáš Svoboda)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Národní digitální knihovna - aktuální stav (Tomáš Svoboda)

0 comments
Autoři: 

První příspěvek posledního konferenčního dne si připravil Tomáš Svoboda z Národní knihovny ČR. Tématem jeho příspěvku byl projekt Národní digitální knihovny. Projekt jako takový je o něco širší a obsahuje řadu dalších budoucích záměrů, ale klíčovou součástí je vytvoření Národní digitálni knihovny. Partnerem projektu je kromě NK ČR také Moravská zemská knihovna v Brně.

Cílem projektu NDK je digitalizace dokumentů, jejich dlouhodá ochrana a zpřístupnění. K digitalizaci jsou určena bohemika, kterých bude zpracováno cca 300tis svazků. Výstupem digitalizace (mj. s využitím robotických skenerů) jsou ořezané stránky v JPEG2000, které pak jdou k dalšímu zpracování a projdou i OCR.

Nedílnou součástí digitalizace je také ochrana. Přednášejíí zdůraznil, že LTP (long-term preservation) není luxus, ale nezbytná součást digitalizačních aktivit. Kromě digitální úrovně existuje také fyzická ochrana - pásky s daty jsou uloženy ve třech oddělených lokalitách, které podléhají priodické kontrole.

Zároveň probíhá i formátová ochrana, kdy se kontroluje, zda je formát stále ještě aktuální a zobrazitelný v běžném technickém prostředí. Vznikne také bezpečné úložiště s certifikátem a ochranou, které má sloužit nejen NK ČR, ale i celému resortu Ministerstva kultury. Plánuje se zde uložení i starších, již zdigitalizovaných dokumentů.

Jako poslední technologický krok bude následovat zpřístupnění. V rámci projektu se používá webová aplikace systému Kramerius, po aplikaci autorského zákona je ale možné zveřejnit pouze něco. Zavádí se nicméně i zpřístupnění přes pdf soubory na stálé adrese na webu (takové soubory mohou zaindexovat i vyhledávače).

V závěru přednášející shrnul technickou historii celého projektu, postup při podávání projektu a výběrová řízení, která měla zabezpečit technologické zajištění projektu. V létě 2012 má systém projít výkonovými testy, jejichž cílem je v režimu plného provozu vyzkoušet výkonnost linky jako celku. Po zhodnocení těchto testů by měla linka přejít do režimu plného provozu.

(vk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Národní digitální knihovna - aktuální stav (Tomáš Svoboda). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-13889. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13889

automaticky generované reklamy
registration login password