Digitální zpřístupnění písemného kulturního dědictví a trvalá ochrana dat

Řešení oblasti LTP v projektu NDK aneb zúročení 20 let zkušeností (Jan Mottl)

V posledním konferenčním příspěvku dnešního dne se Jan Mottl ze společnosti AiP Safe věnoval oblasti dlouhodobého uchovávání dat a dokumentů (LTP) v rámci projektu Národní digitální knihovny (NDK).

Počátky zkušeností AiP v oblasti LTP spadají do roku 1991, kdy byla firma icome založena. V roce 1992 dostali první dvě zakázky: databázi ochranných známek a projekt Paměť světa pro Národní knihovnu. V roce 1994 vydali ČNB na CD-ROMu a produkt Kancelář Metternich a jeho doba.

Ikaros, redakce. Řešení oblasti LTP v projektu NDK aneb zúročení 20 let zkušeností (Jan Mottl). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 5/2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7504>. urn:nbn:cz:ik‐007504. ISSN 1212-5075.

Rosetta – nástroj pro dlouhodobé uložení digitálních objektů (Eliška Pavlásková)

Rosetta je komerčním nástrojem pro dlouhodobé uchování digitálního kulturního dědictví. Mezi hlavní funkce patří sběr, správa a archivace digitálních sbírek. Jak upozornila Eliška Pavlásková ze společnosti Multidata, Rosetta nezapomíná ani na dlouhodobou ochranu souborů i obsahu.

Eliška Pavlásková představuje nástroj Rosetta

Eliška Pavlásková představuje nástroj Rosetta

Ikaros, redakce. Rosetta – nástroj pro dlouhodobé uložení digitálních objektů (Eliška Pavlásková). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 5/2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7503>. urn:nbn:cz:ik‐007503. ISSN 1212-5075.

Digitalizace kulturního dědictví a databáze z oblasti historických věd - společně, nebo odděleně? (Joanna Pawliniak)

Přednášející Joanna Pawliniak z Wrocław University Library vystoupila namísto svého kolegy Adama Żurka a promluvila o digitalizaci kulturního dědictví v Polsku. Současná situace v této oblasti totiž není ani z daleka příznivá.

O složité situaci v Polsku s Joannou Pawliniak

O složité situaci v Polsku s Joannou Pawliniak

Ikaros, redakce. Digitalizace kulturního dědictví a databáze z oblasti historických věd - společně, nebo odděleně? (Joanna Pawliniak). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 5/2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7502>. urn:nbn:cz:ik‐007502. ISSN 1212-5075.

Manuscriptorium v nových souvislostech (Tomáš Psohlavec)

Tomáš Psohlavec ze společnosti AiP Beroun si připravil příspěvek nazvaný "Manuscriptorium v nových souvislostech". Manuscriptorium je Evropská digitální knihovna psaného kulturního dědictví. Projekt běží již 11 let a probíhá ve spolupráci s Národní knihovnou ČR.

Ikaros, redakce. Manuscriptorium v nových souvislostech (Tomáš Psohlavec). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 5/2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7501>. urn:nbn:cz:ik‐007501. ISSN 1212-5075.

Komplexní zpracování písemného kulturního a vědeckého dědictví Slovenské republiky (Martin Katuščák)

O uchovávání kulturního dědictví pohovořil také Martin Katuščák z Žilinské univerzity. Na projektu od roku 2002 spolupracují i se Slovenskou národní knihovnou, a to mimo jiné formou výuky bakalářů a magistrů na Katedře mediamatiky a kulturního dědictví na Fakultě humanitních věd ŽU. Asi vejvětším výsledkem vzájemné spolupráce je projekt Pamäť Slovenska.

Ikaros, redakce. Komplexní zpracování písemného kulturního a vědeckého dědictví Slovenské republiky (Martin Katuščák). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 5/2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7500>. urn:nbn:cz:ik‐007500. ISSN 1212-5075.

Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění digitalizačních procesů (Martin Lhoták)

Martin Lhoták z Knihovny Akademie věd ČR pohovořil o projektu České digitální knihovny, který řeší s Národní knihovnou. Hlavním cílem projektu je vytvoření digitální knihovny, dalšími cíly jsou systémy Kramerius, RDflow a ProARC. Jistě bude zajímavé sledovat a porovnávat projekt České digitální knihovny (který je o agregasi metadat) a projekt Národní digitální knihovny (který je o digitalizaci bohemik).

Ikaros, redakce. Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění digitalizačních procesů (Martin Lhoták). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 5/2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7499>. urn:nbn:cz:ik‐007499. ISSN 1212-5075.

Národní digitální knihovna - aktuální stav (Tomáš Svoboda)

První příspěvek posledního konferenčního dne si připravil Tomáš Svoboda z Národní knihovny ČR. Tématem jeho příspěvku byl projekt Národní digitální knihovny. Projekt jako takový je o něco širší a obsahuje řadu dalších budoucích záměrů, ale klíčovou součástí je vytvoření Národní digitálni knihovny. Partnerem projektu je kromě NK ČR také Moravská zemská knihovna v Brně.

Ikaros, redakce. Národní digitální knihovna - aktuální stav (Tomáš Svoboda). Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 5/2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7498>. urn:nbn:cz:ik‐007498. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah