Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konference e-ICOLC

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Konference e-ICOLC

0 comments
Autoři: 

Pátý ročník konference e-ICOLC (Mezinárodní sdružení knihovnických konsorcií) se konal ve dnech 22. – 25. 10. 2003 v dánském městečku Snekkersten. Bohatý program byl zaměřen na prezentování zkušeností s budováním knihovnických konsorcií v evropských zemích – SELL (Řecko, Itálie, Španělsko), GASCO (Německo, Rakousko, Švýcarsko), CIBER (Itálie), COUPERIN (Francie) a oficiálně byla také stručně představena konsorcia, jejichž vznik v kandidátských zemích EU podpořil Open Society Institute (Polsko, ČR, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Slovinsko, Slovensko).

Jako novinka byla uvedena informace o vzniku konsorcia na Islandu. Jistě není nezajímavé, že konsorcium je finančně zajištěno z 25 % ze státní podpory, 70 % se podílejí knihovny a 5 % sponzoři. V národní licenci zpřístupňují 31 databází s 8000 elektronickými časopisy a 6 referenčními příručkami. Budují také vlastní databázi, která zatím obsahuje nejvýznamnější islandský deník. Přístup do databází je umožněn přes webové stránky konsorcia. Knihovny na Islandu používají stejný knihovnický systém, nám dobře známý Aleph 500, a v blízké budoucnosti se chystají na zpřístupnění zdrojů přes SFX a Metalib.

Organizátoři konference pozvali také zástupce japonského konsorcia ANUL, vystoupení pana Kazua Yamamoty patří mezi nezapomenutelné. Nevím, jestli japonská skromnost zahrnuje také téměř neslyšný mluvený projev a tvář neustále obrácenou k promítacímu plátnu, rozhodně cca 120 účastníků konference téměř ani nedýchalo, aby i přes použitý mikrofon něco slyšelo. Možná druhý z důvodů nedýchání účastníků byla uvedená čísla – u počtu zpřístupňovaných databází by bylo jednodušší vyčíslit, co nemají a co se týká výše finančních prostředků, které získávají od státu – pro českého knihovníka/knihovnici je toto číslo naprosto nepředstavitelné. Japonci prostě vědí, do čeho investovat.

Další příspěvky se zabývaly různými modely financování konsorcií (BIBSAM, FinElib), možnostmi přístupu k EIZ a službami propojování (Dánsko, Holandsko). Bohatá diskuse byla vyvolána vystoupením pana D. Balla z Bournemouth University a paní K. Stange ze švédského konsorcia BIBSAM. Téma – je skutečně to, co kupujeme, využité?

O vyhodnocování databází z různých hledisek pojednával velmi zajímavý referát paní K. Hormii-Poutanen z finského konsorcia FinElib. Statistické ukazatele vyžívání databází sledují pravidelně od roku 1998 a zveřejňují je na svých webových stránkách. Statistická data jsou indikátorem významnosti databáze, ukazují trendy ve využívání, jsou podkladem pro stanovení cenových modelů finanční spoluúčasti členů konsorcia a slouží také pro stanovení ceny za článek. Hodnocení se netýká jenom již nakoupených informačních zdrojů, ale také těch, o jejichž získání má konsorcium zájem. Pro hodnocení je také důležitá zpětná vazba od uživatelů. V roce 2002 byl proveden široký průzkum, který měl zmapovat kdo, kde a kdy využívá elektronické informační zdroje a z jakých oborů. Některé výsledky ve zkratce: nejčastějšími uživateli jsou muži do 35 let, kteří dávají přednost elektronické verzi před tištěnou; databáze využívají častěji než lx týdně a to převážně na univerzitě; postraguální studenti a vědci pracují s databázemi více než profesoři; mezi obory jsou na prvním místě užité vědy a ekonomika, mezi málo využívané patří humanitní a společenské vědy. Výsledky vyhodnocování slouží především ke stanovení další strategie při získávání nových informačních zdrojů, pro určení priorit a pro rozvoj služeb, které uživatelé potřebují.

I u nás známý projekt COUNTER na konferenci představila paní H. Woodward. Z projektu se stala nezisková organizace financovaná z členských příspěvků a darů sponzorů - vydavatelů a dodavatelů elektronických informačních zdrojů, kteří přijali nebo v blízké době přijmou Code of Practice a umožní tak získávání porovnatelných statistických ukazatelů.

V programu konference byly také informace o projektech, které souvisí s vytvářením, získáváním, uchováváním a zpřístupňováním elektronických zdrojů. Projekt Open Access, představený Open Society Institute, je zaměřen na podporu vydávání a širokého zpřístupňování vědeckých časopisů. V univerzitní knihovně ve švédském Lundu je realizován projekt Directory of Open Access Journals. Projekt SPARC vznikl v severní Americe jako sdružení vědeckých knihoven a podporuje především rozvoj elektronického publikování a zpřístupňování vědeckých dokumentů, v Evropě jej podporuje sdružení LIBER. Uvedené projekty spolu navzájem spolupracují.

Na konferenci nechyběla ani vystoupení vydavatelů a dodavatelů databází. O svých produktech a službách informovali OCLC-PICA, OVID, IEEE, SWETS a Elsevier. Program konference a prezentace jsou dostupné na www.library.yale.edu/consortia.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NOVÁ, Hana. Konference e-ICOLC. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 12 [cit. 2021-12-01]. urn:nbn:cz:ik-11453. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11453

automaticky generované reklamy
registration login password