Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Je nádherné být prostředníkem mezi lidmi a knihami

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Je nádherné být prostředníkem mezi lidmi a knihami

0 comments
Rubrika: 
Obecní knihovna v Jindřichovicích pod Smrkem získala při letošním udělování cen Knihovna roku 2003 hlavní cenu v kategorii základní knihovna, a to za výjimečný rozvoj knihovnictví v obci. Přinášíme vám rozhovor s knihovnicí oceněné knihovny Angelikou Čejkovou, která spolu se starostou obce Petrem Pávkem převzala cenu při slavnostním aktu v pražském Klementinu.

Představte nám, prosím, v několika větách vaši knihovnu. Jaké služby knihovna poskytuje?

Knihovna v Jindřichovicích pod Smrkem je malá obecní knihovna. Ještě minulý rok byla otevřena pouze jeden den v týdnu. Na podzim roku 2002 byly ukončeny úpravy nových prostor, včetně nového vybavení. Od slavnostního otevření naší nové knihovny je možné využít jejích služeb od úterý do soboty každý lichý týden a od úterý do čtvrtku sudé týdny. V pondělí mám prostor, abych si dala do pořádku knihovnické záležitosti nebo zajela do liberecké knihovny vypůjčit si knihy z výměnného fondu. Knihovna bývá otevřena od 10 do 17 hod. Knihovna disponuje asi 4000 svazky, maximálně využíváme možností výměnného fondu, čtenáři zde mají k dispozici tři počítače (Macintosh) s internetovým připojením, tiskárnu, xerox. Čtenářský poplatek činí pro dospělé čtenáře 40 Kč a pro děti 20 Kč. Za práci s počítačem se platí 8 Kč na hodinu. Kopie stojí 2 Kč.

Kolik čtenářů využívá služeb vaší knihovny? Jaká skupina je mezi čtenáři nejvíce zastoupena?

Po zahájení činnosti knihovny v nové podobě nás zaskočil zájem čtenářů. V současné době vzrostl počet registrovaných čtenářů na 105. Větší část zastupují především dětští čtenáři.

O jaké služby mají vaši čtenáři největší zájem?

Samozřejmě lidé využívají počítače, ale zároveň pozitivně hodnotí, že se knihy stále obměňují (díky výměnnému fondu). Dospělí čtenáři za mnou častokrát již přicházejí s konkrétním požadavkem ohledně výpůjček. (Já se pak snažím v Liberci nalézt jimi požadovaný titul či žánr). Dospělí čtenáři také občas využívají možnosti získat informace všeho druhu prostřednictvím internetu. Pokud někdo neví jak, ráda vypomohu.

Pořádáte pro čtenáře nějaké speciální akce během roku, resp. při zvláštních příležitostech (jako je například Týden knihoven)?

Každou středu mohou malí i velcí čtenáři naslouchat nějakému příběhu, který předčítám. Díky novému vedení místní školy jsme navázali spolupráci a děti pravidelně budou navštěvovat knihovnu v rámci vyučování, kdy se seznámí jak s chodem knihovny, tak i s knihami. Náš zájem je především probudit zájem dětského čtenáře.

V rámci letošního Týdne knihoven jsem uspořádala velké čtení, prodej vyřazených knih, lidé se mohli zdarma přihlásit do knihovny a vyhlásila jsem výtvarnou soutěž "Ilustrace k mé oblíbené knize".

S jakým nejoriginálnějším dotazem/požadavkem ze strany čtenářů vaší knihovny jste se setkala?

K této vaší otázce jsem si vybavila prosbu naší nejstarší čtenářky paní Rajdové, když poprvé přišla do knihovny. Většinou chtějí babičky knihy "s dobrým koncem a velkými písmeny", ale tato žena mě ohromila otázkou, zda mám Seifertův překlad Písně Písní...

Jaký je vztah vašeho zřizovatele (obce) k vaší knihovně?

Spolupráce s obcí je velmi dobrá. Myslím si, že naše knihovna je tak "fungující" právě díky tomu, že tyto složky, tedy knihovnice + obec, fungují velmi dobře.

Kolik finančních prostředků dostáváte ročně od obce? Je tento objem prostředků pro financování knihovny dostačující?

Obec přispívá na knihovnu 10 000 Kč až 15 000 Kč ročně - z těchto financí pro nás liberecká knihovna nakupuje nové tituly. Pak mám k dispozici provozní zálohu (v míře, v jaké potřebuji). Obec se také stará a pečuje o chod budovy - tedy teplo, opravy, úklid. Já se pak mohu plně věnovat chodu knihovny. Když mám jakýkoliv požadavek, vždy je mi nasloucháno a společně hledáme optimální řešení.

Vaši knihovnu jste nám již představila; prozraďte nám také něco o sobě. Jaké je vaše vzdělání a předchozí praxe? Jak jste se dostala do Jindřichovic pod Smrkem, potažmo do místí knihovny?

Mé vzdělání je středoškolské (kulturně výchovná činnost). Po maturitě jsem žila v zahraničí v Kanadě a Švýcarsku, po návratu jsem pracovala v galerii a jako vychovatelka na speciální škole při nemocnici. Pak jsem byla několik let na mateřské (jsem matka dvou dětí). Ke konci mateřské jsem se přestěhovala do Jindřichovic pod Smrkem, kde jsem pracovala pro místní občanské sdružení v malém národopisném muzeu a knihovně. V té době se již pracovalo na zřízení nové obecní knihovny. Vzhledem k tomu, že nová otevírací doba knihovny měla mít mnohem větší rozsah a zároveň přibylo počítačové vybavení, bývalá knihovnice neměla zájem v nové knihovně pracovat. Nabídla jsem se a byla přijata.

Co vás ve vaší práci motivuje?

To nejpodstatnější, co mě k této práci přitáhlo a dává mi sílu pokračovat, je má láska ke knihám. Miluji knihy. A je nádherné být prostředníkem mezi lidmi a knihami. Snažím se, aby se lidé v naší knihovně cítili dobře, aby věděli, že knihovna je jejich a že velmi záleží na nich samých, jakou podobu knihovna bude mít. (Teď jsem si připravila malé dotazníky, abych zjistila, zda tady někomu něco neschází, zda jim vyhovuje otevírací doba atd.) Velkou radost mám, když naleznu "tu správnou knihu" pro tu "správnou duši". Snažím se, aby v knihovně bylo příjemné prostředí. Aby naše knihovna objala něžně každého, kdo vstoupí.

Otevírací doba ve vaší knihovně je poměrně rozsáhlá a vy pracujete v knihovně sama. Jak práci zvládáte?

V knihovně jsem asi 9 hodin denně. Práci bych nezvládala, kdybych nevnímala její ovoce, kdybych ji tolik nemilovala, kdybych neměla oporu v obci. Je to ale klidná práce. V současné době chodí do knihovny průměrně 10 čtenářů denně.

Závěrem nám, prosím, prozraďte: Jaké jsou vaše představy či cíle pokud jde o budoucnost vaší knihovny i vaši osobní?

Co se týče knihovny, raduji se z toho, že finance získané umístěním v soutěži Knihovna roku 2003 budou investovány do koupě knihovního systému Clavius, abychom mohli mít knihy evidovány v počítači a mohli využívat všech možností, které tento program nabízí. Zároveň bychom rádi (až se najdou potřebné finance) rozšířili opět prostory knihovny, neboť k našemu nemalému překvapení se ukázalo, že zájem převýšil očekávání. Když se třeba sejdou děti na čtení, vejdeme se jen taktak, nemluvě o tom, že se nám rozšiřuje i knihovní fond. Chtěli bychom, aby knihovna byla místem setkávání. Aby sem mohl každý přijít a v příjemném prostředí strávit čas, který ho obohatí.

Co se týče mě samé, budu pro tohle dělat všechno ještě následujících pár měsíců. Poté někdy v čase jarním přivedu na svět nového človíčka a nastoupím na mateřskou.

Děkuji za rozhovor.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva a ČEJKOVÁ, Angelika. Je nádherné být prostředníkem mezi lidmi a knihami. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 11 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-11426. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11426

automaticky generované reklamy