Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační zdroje pro výzkum v ČR - Informace o výsledku závěrečného vyhodnocení programu INFOZ (Jana Hakenová)

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Informační zdroje pro výzkum v ČR - Informace o výsledku závěrečného vyhodnocení programu INFOZ (Jana Hakenová)

2 comments
Autoři: 

Jak uvedla Jana Hakenová z MŠMT, podpora informační struktury výzkumu Ministerstvem školství ČR sahá poměrně hluboko do minulosti. Od roku 1995 bylo třeba vybudovat datové sklady, zavést potřebné nástroje apod. Následovaly celorepublikové oborové sítě a zhruba od roku 2008 můžeme vidět specializované projekty zaměřené na zpřístupňování informačních zdrojů. Vznikají konsorcia, které se oborově specializují.

Ke konci roku 2011 byl ukončen program INFOZ, který probíhal po dva roky. Projektu vévodily vysoké školy, jejichž účast výrazně překonala očekávání (54/61 % namísto předpokládaných 40 %). Účast knihoven byla naopak nižší, než se čekalo. Mezi projekty bylo možné najít vytvoření nových EIZ a jejich zpřístupnění nebo zajištění přístupu k zakoupeným zdrojům, zpravidla zahraničních producentů.

Jana Hakenová prezentuje vyhodnocení programu INFOZ

Jana Hakenová prezentuje vyhodnocení programu INFOZ

Z vyhodnocení programu vyplývá, že cíle projektu byly splněny. Jako výrazné body Ing. Hakenová vidí zachování kontinuity u více než 100 EIZ (vč. zachování 30 – 50 % slev), informační zabezpečení širokého spektra vědních oborů v ČR, či pořízení celoplošných licencí a multilicencí komplexních polytematických EIZ. Oproti očekávání došlo k větší koncentraci ve zpřístupňování EIZ a minimalizaci „ostatních nákladů“.

Jana Hakenová také zdůraznila některé z konkrétních výsledků projektu INFOZ, kam patří např. retrospektivní článková bibliografie české literární vědy (1775 - 1945) zpracovaná na Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, Příruční slovník jazyka českého (9 svazků, přes 200.000 hesel) nebo Internetová jazyková příručka v unikátním on-line souborů 6 okruhů původních informačních zdrojů české gramatiky v historickém kontextu (ÚJČ AV). Opomenout nelze ani zařazení jednoho z českých digitálních zdrojů, Manuscriptoria, z produkce Národní knihovny, k distribuci v mezinárodním prostoru (EBSCO Discovery System) jako přímý důsledek řešení projektu.

Do budoucna se očekává „technická“ novela zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Nepůjde ale jen o definici infrastruktury, přibudou také nové nástroje vč. možnosti institucionální podpory pro EIZ. V této chvíli však MŠMT přesto připravilo nový program „Informace-základ výzkumu“. Podle vládního návrhu by měl být nový program zkrácen o dva roky (tj. Na 5 let, 2013 - 2017), budou omezeny oblasti podpory, snížena původní alokace a omezen okruh příjemců podpory. Plné znění podmínek bude k dispozici až po jejich schválení vládou ČR, které se plánuje na květen až červen 2012 (dle programu vlády).

Ve čtvrtek, nejpozději v pátek 25. 5. 2012 ráno budou (resp. již byly) na internetových stránkách MŠMT zveřejněny výsledky z výběrového řízení jiného podpůrného opatření a to výzvy 4.3 OP VaVpI, která je určena na podporu EIZ v regionech mimo Prahu.

(pfar)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Informační zdroje pro výzkum v ČR - Informace o výsledku závěrečného vyhodnocení programu INFOZ (Jana Hakenová). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-05-28]. urn:nbn:cz:ik-13919. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13919

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Dovoluji si upřesnit, že plné znění nových podmínek bude k dispozici až po jejich schválení vládopu ČR, které se plánuje na květen až červen 2012 (dle programu vlády). Ve čtvrtek, nejpozději v pátek 25. 5. 2012 ráno budou na internetových stránkáých MŠMT výsledky z výběrového řízení výzvy 4,3 OP VaVpI, která je určena na podporu EIZ v regionech mimo Prahu! . J. Hakenová

Děkujeme za upozornění, už jsme to do textu doplnili.
Jan Rylich, šéfredaktor.

registration login password