Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Barevný svět knížek

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Barevný svět knížek

0 comments

Na jaře v roce 1997 se uskutečnila studie v zemích Evropské unie, která prokázala znepokojivé rozměry rasismu a xenofobie. Jak vytvořit cestu a prostor pro poznávání rozmanitých kultur a etnických menšin žijících v České republice a jak hledat vhodné společenské řešení otázek mezietnického soužití, řeší projekt "Rozmanitost do knihoven." Jeho řešitelem je Multimediální centrum Praha spolu s Mládeží pro interkulturní porozumění z Brna.

Cestou seznámení se stala kniha a prostorem pro poznání se staly knihovny. Multimediálním centrem v Praze bylo vybráno devět knižních titulů pojednávajících o multikulturních tématech a menšinách. Jednou z knih je i titul Dračí král - Vietnamské pohádky či comics s názvem Cože? Já a rasista? Pět set českých i moravských knihoven obdrželo zdarma vybrané knižní tituly a ve dvanácti městech České republiky jsou doprovodné programy určené jak pro malé děti a mládež, tak pro širokou veřejnost. I v Ústeckém kraji se tři knihovny zapojují do zmiňovaného projektu. V pondělí 7. 10. se v Okresní knihovně v Teplicích sešly děti nad barevným světem knížek i cikánskými melodiemi a v podvečer dospělí. V úterý 29. října přišly romské děti do Okresní knihovny v Mostě. Ve čtvrtek 31. října byly pozvány romské děti ze základní školy v Předlicích do Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Ve čtvrtečním dopoledni si i v ústecké knihovně, v sále půdní vestavby v ulici W. Churchilla, tři děti z této etnické menšiny povídaly o knihách, poslouchaly vietnamské pohádky či zpívaly některou krásnou cikánskou melodii. Vyprávěly si o tom, odkud Romové přišli do Evropy, a dozví se, jak a co se vaří ve Vietnamu. Všechny děti měly v sobě soutěživého ducha. I v ústecké knihovně se děti z etnických menšin zkoušely s tyčinkami najíst, ale i soutěžit, kdo z nich bude nejrychlejší.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
OPRAVILOVÁ, Iva. Barevný svět knížek. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 11 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-11151. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11151

automaticky generované reklamy
registration login password