Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Výroční seminář SK ČR

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Výroční seminář SK ČR

0 comments

Oddělení souborných katalogů NK ČR pořádalo 27. listopadu 2017 ve velkém sále Městské knihovny již 10. seminář pro kolegy z knihoven, které spolupracují na budování Souborného katalogu ČR (dále též SK ČR). Jde o 472 českých a moravských knihoven všech typů, které za 25 let spolupráce nashromáždily v SK ČR záznamy o téměř 7 milionech dokumentů ze svých fondů.

Semináře se konají každoročně od roku 2007 (s výjimkou roku 2008)[1] za podpory MK ČR, NK ČR a firem Cosmotron a EBSCO. Za tu dobu měly již více než 2200 účastníků a zaznělo 77 prezentací 33 lektorů – někteří z nich zde přednášeli opakovaně (PhDr. Vít Richter, Mgr. Edita Lichtenbergová, Mgr. Marie Balíková, PhDr. Zuzana Hájková, PhDr. Hana Nová, PhDr. Jaroslava Svobodová a další).

Přednesené příspěvky se týkaly jak témat s celooborovou platností (např. změny v katalogizaci včetně přechodu na pravidla RDA, spolupráce s Obálkovým serverem, informace o registru digitalizace nebo o připravovaném seznamu děl nedostupných na trhu, přípravy novely knihovního zákona atd.), tak konkrétních témat platných pro spolupráci knihoven se SK ČR (možnosti zasílání dat, kvalita zasílaných záznamů apod.) Každý rok byli účastníci seminářů také seznámeni s novinkami v Souborném katalogu ČR i dalších bázích, které oddělení spravuje.

Registrace na seminář Zahájení semináře
Registrace na seminář a jeho zahájení

Prezentace výročního semináře byly zaměřeny na využití Souborného katalogu ČR v knihovnických službách a na zhodnocení spolupráce samotnými knihovnami. Při moderování a prezentaci Souborného katalogu ČR dostali příležitost služebně i věkově nejmladší členové našeho týmu.

Velice nás potěšila jedna ze zpětných vazeb, které jsme po semináři obdrželi: „Na vašem kolektivu by se krásně dal učit přínos pozitivní atmosféry k výsledkům práce! Jsem moc ráda, že takovou skupinu v českém knihovnictví máme,“ napsala nám s přáním do nového roku PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (pedagog a tajemník ÚISK FF UK).

Účastníci semináře - v popředí PhDr. Vít Richter Prezentace PhDr. Radky Římanové
Účastníci semináře (v popředí PhDr. Vít Richter) a prezentace PhDr. Radky Římanové

Pro ty, kdo si chtějí semináře připomenout, máme na webu caslin.cz v záložce „O nás“, pod odkazem „Semináře pořádané SK ČR“ seznam seminářů se základními údaji a přímými prolinky na prezentace, které na nich zazněly. Pokud si chcete připomenout spíše atmosféru seminářů, na facebookové stránce Souborného katalogu ČR je z každého semináře album fotografií.

Poznámky:
  1. V roce 1995 uspořádal tehdejší Útvar pro souborné katalogy NK ČR ještě seminář ke 30 letům Centrální evidence zahraniční literatury; ten ale do této série seminářů nepočítáme.
Poznámka: Článek byl ve stejné podobě nabídnut také do e-zpravodaje Národní knihovny ČR (vydání březen-duben 2018). Fotografie byly převzaty ze zmiňované FB stránky SK ČR.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MILITKÁ, Jana a SVOBODOVÁ, Eva. Výroční seminář SK ČR. Ikaros [online]. 2018, ročník 22, číslo 2 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-18228. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/18228

automaticky generované reklamy
registration login password