Německo

Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken


HOFMANN, Rainer; WIESNER, Hans-Jörg. Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken. 1. Aufl. Berlin : DIN Deutsches Institut für Normung; Beuth Verlag, 2007. 268 s. Information, Kommunikation. ISBN 978-3-410-16536-1.

Sošková, Eva. Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4925>. urn:nbn:cz:ik‐004925. ISSN 1212-5075.

Knihovna v současnosti a v budoucnosti na příkladu nové stavby centrální knihovny Humboldtovy univerzity v Berlíně

Tento příspěvek přibližuje obsah přednášky dr. Milana Bulatyho, ředitele Univerzitní knihovny Humboldtovy univerzity v Berlíně, proslovené 15. května 2008 na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (ÚISK FF UK).

Novák, Petr. Knihovna v současnosti a v budoucnosti na příkladu nové stavby centrální knihovny Humboldtovy univerzity v Berlíně. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 6 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4834>. urn:nbn:cz:ik‐004834. ISSN 1212-5075.

Tematický zájezd České informační společnosti, o.s., do berlínských knihoven

Ve dnech 23.-27. 4. 2008 uskutečnila Česká informační společnost, o.s., zájezd do berlínských knihoven. Účastníci měli možnost navštívit vybrané knihovny v Berlíně a Postupimi, dále navštívit nejrůznější historické pamětihodnosti a zajímavosti.

Bendová, Vladimíra; Eisnerová, Stanislava. Tematický zájezd České informační společnosti, o.s., do berlínských knihoven. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 6 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4828>. urn:nbn:cz:ik‐004828. ISSN 1212-5075.

Dohoda o e-DoDo aneb Obnovení tradičního porozumění mezi knihovníky a nakladateli v Německu(?)

Digitální éra přinesla do sféry vědecké a pedagogické komunikace tolik kvalitativně převratných momentů, že se to nutně odrazilo na jistém narušení tradičně dobrých partnerských vztahů německých knihovníků a nakladatelů, především ve sporu o elektronické dodávání dokumentů a elektronické zpřístupňování vydaných děl ve vysokoškolských knihovnách.

Matušík, Zdeněk. Dohoda o e-DoDo aneb Obnovení tradičního porozumění mezi knihovníky a nakladateli v Německu(?). Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3954>. urn:nbn:cz:ik‐003954. ISSN 1212-5075.

Zápisky z Lipska 2006

Lipský knižní veletrh si postupně získává pozornost českých médií, takže v úvodu jen rekapituluji: veletrh byl letos opět větší, s více vystavovateli, na větší ploše a s rekordním počtem návštěvníků a novinářů.

Lukavec, Jan. Zápisky z Lipska 2006. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3302>. urn:nbn:cz:ik‐003302. ISSN 1212-5075.

Jak dál s elektronickým dodáváním dokumentů v našem regionu?

Podnázev: 
Na okraj 95. výročního setkání německých knihovníků

Letošní, 95. výroční setkání německých knihovníků se konalo 21. až 24. března 2006 v Drážďanech. Setkání proběhlo ve znamení historických reminiscencí: 450. výročí založení kurfiřtské "Liberey", spočívající v základech jedné části kořenového systému současné Saské zemské a univerzitní knihovny (v německé zkratce SLUB). Z knihovnického světa bylo připomínáno (nikoli věkem kulaté) 178leté působení první německé lidové knihovny (Volksbücherei) Karla Preuskera v nedalekém Grossenhainu.

Matušík, Zdeněk. Jak dál s elektronickým dodáváním dokumentů v našem regionu?. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3297>. urn:nbn:cz:ik‐003297. ISSN 1212-5075.

Glosy z Frankfurtu

Frankfurtský knižní veletrh, který se letos konal ve dnech 19. – 23.10. 2005, je největší akcí svého druhu na světě. Letos se ho zúčastnilo více než 7 200 vystavovatelů z 101 zemí a navštívilo kolem 280 tisíc lidí. Většina z nich byla na veletrhu spokojena: 95 % dotázaných návštěvníků a vystavovatelů letošní ročník Frankfurtského veletrhu ocenilo pozitivně. Však také bylo z čeho vybírat. Letos poprvé se součástí veletrhu staly antikvariáty. Na veletrhu se konalo kolem 3 000 doprovodných akcí.

Knollová, Světlana; Lukavec, Jan; Měchurová, Zdenka. Glosy z Frankfurtu. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 12 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2057>. urn:nbn:cz:ik‐002057. ISSN 1212-5075.

Vzhůru na...!

„Vzhůru na...!“ – nikoli Bělehrad, ale na Chemnitz – Saskou Kamenici – (ba i Karl-Marx-Stadt, to jak komu uvízlo více v paměti které z pojmenování tohoto německého podkrušnohorského města) kypěly mysli tří desítek knihovnic a pěti knihovníků nikoli touhou po pomstě následníka trůnu, ostatně nikoli již nejmladšího, ale touhou po poznání toho nejnovějšího na poli veřejných knihoven a jejich řízení v Německu.

Matušík, Zdeněk. Vzhůru na...!. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1990>. urn:nbn:cz:ik‐001990. ISSN 1212-5075.

Frankfurtský knižní veletrh v zajetí arabského světa

Letošní 56. ročník frankfurtského knižního veletrhu probíhal od 6. do 10. října 2004. Tentokrát se na veletrhu představilo 6691 vystavovatelů ze 110 států. Počet návštěvníků přesáhl hranici 268 000. Hlavním hostem letos byly arabské země. Mottem veletrhu se stal Dialog kultur islámu a Západu. Zahajovacího ceremoniálu se zúčastnily významné osobnosti politického a kulturního života Německa a arabských států, mezi nimi též manželka prezidenta Egypta Susanne Mubarak.

Burešová, Irena; Knollová, Světlana; Měchurová, Zdenka; Nová, Hana. Frankfurtský knižní veletrh v zajetí arabského světa. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1791>. urn:nbn:cz:ik‐001791. ISSN 1212-5075.

Střípky z Berlína

První listopadový víkend jsem měla možnost strávit v Athénách na Sprévě, jak Berlíňané občas své hlavní město nazývají, jednak podle Braniborské brány, jež je napodobeninou propylejí Akropole, a jednak možná proto, že donedávna v něm bylo k vidění víc trosek, než v kterékoli jiné evropské metropoli.

Kotrlová, Jindřiška. Střípky z Berlína. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 1 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1554>. urn:nbn:cz:ik‐001554. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah