Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vláda navrhuje přidělit na VISK 20 miliónů korun

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Vláda navrhuje přidělit na VISK 20 miliónů korun

0 comments
Ve vládním návrhu zákona státního rozpočtu na rok 2003, který je na pořadu 7. schůze poslanecké sněmovny (předložen 24. října 2002, jeho první čtení je plánováno na 7. listopadu), je v kapitole Ministerstva kultury ČR na program VISK vyčleněna částka 20 093 000,- Kč. Příslušný soubor si můžete stáhnout ve formátu XLS (list 334-MK). VISK (konkrétně podprogramy VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti ICT, VISK 3 - Informační centra knihoven, VISK 5 - RETROKON, VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica, VISK 7 - Kramerius, VISK 8 - Informační zdroje a Jednotná informační brána, VISK 9 - Souborný katalog CASLIN a Národní autority ČR) byl vyhlášen s uzávěrkou 10. ledna 2003.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Vláda navrhuje přidělit na VISK 20 miliónů korun. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 11 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-11154. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11154

automaticky generované reklamy