financování knihoven

Louny 22.-23. 9. 2009 aneb Kterak sebevědomě žádati o peníze

Ve dnech 22.-23. září 2009 proběhl v Městské knihovně v Lounech seminář s názvem „Fundraising pro knihovny aneb Jak požádat a nežebrat“. Akce se konala ve spolupráci s Národní knihovnou ČR, kterou skvěle reprezentovala Mgr. Zuzana Ježková, pod záštitou Sekce veřejných knihoven SKIP. A věru to byl seminář plný překvapení a zábavy. Zárukou kvalitního výkladu byla jeho přednášející Ing. Jana Ledvinová, která v oboru fundraisingu pracuje už léta – momentálně pro společnost The Resource Alliance.

Buchtová, Vladimíra. Louny 22.-23. 9. 2009 aneb Kterak sebevědomě žádati o peníze. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 10 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5736>. urn:nbn:cz:ik‐005736. ISSN 1212-5075.

Role knihovny v ekonomickém prostředí informační společnosti

English title: 
The Role of a Library in Economic Environment of Information Society
Abstract: 

This article considers the function of a library in knowledge economy of information society from macro- and microeconomical perspective. It includes a brief analysis of impact of macroeconomical factors on libraries. The article gives an overview of ways how libraries can be funded and how they can efficiently market their services.

Předmluva

Internet a informační a komunikační technologie mění mnoho věcí a naše ekonomické prostředí není výjimkou. Díky internetu se mění způsoby obchodování, zintenzivňuje se komunikace mezi firmami i zákazníky. Vznikají také zcela nové digitální produkty, které nemají přímou analogii v „offline“ světě – digitální produkty jsou snadno reprodukovatelné, díky internetu vhodné k přímé distribuci zákazníkům, bez prostředníků.

Andrlová, Anna; Dvořáková, Michala; Hrušková, Blanka; Mynarz, Jindřich; Šlapáková, Ivana. Role knihovny v ekonomickém prostředí informační společnosti. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 2 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5258>. urn:nbn:cz:ik‐005258. ISSN 1212-5075.

Regionální knihovna Karviná získává peníze z Evropské unie

Regionální knihovna Karviná stejně jako jiné instituce a organizace využila možnosti přihlásit se k získání finančních prostředků z fondů Evropské unie.

V březnu 2006 byl projekt Regionální knihovny Karviná na zasedání zastupitelstva kraje doporučen k financování z prostředků programu SROP. Na projekt s názvem „Veřejný přístup k internetu v Regionální knihovně Karviná“ získala knihovna 1,371 milionu Kč ze Společného regionálního operačního programu a ze státního rozpočtu ČR.

Sukopová, Svatava. Regionální knihovna Karviná získává peníze z Evropské unie. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 7 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3529>. urn:nbn:cz:ik‐003529. ISSN 1212-5075.

Seminář v Krajské knihovně Karlovy Vary

Ve dnech 15.–16.3.2006 se v Krajské knihovně Karlovy Vary uskutečnil seminář Knihovny a strukturální fondy EU věnovaný využití prostředků Evropské unie na podporu rozvoje knihoven. Pořadatelem byla Národní knihovna ČR za spolupráce Krajské knihovny Karlovy Vary.

Svobodová, Jitka. Seminář v Krajské knihovně Karlovy Vary. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 4 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3284>. urn:nbn:cz:ik‐003284. ISSN 1212-5075.

Glosa k BL

Velikonoční svátky; pro někoho "jenom den volna", pro jiné duchovní událost náboženského charakteru, každopádně ale - takřka nezávisle na lidech - komerční kolotoč a důvod nakoupit & prodat, uspokojit... V tomhle rozpoložení bloudím Londýnem zalitým sluncem, kdeže je to pověstné "anglické počasí"! Stejně jako bloumá mé tělo ulicemi, bloudí i pohled často mapou a najednou, co nevidím, nedaleko mého hotelu září na Euston Road nápis "British Library".

Štogr, Jakub. Glosa k BL. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 4 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1880>. urn:nbn:cz:ik‐001880. ISSN 1212-5075.

Celostátní porada vysokoškolských knihoven 2004

Ve dnech 3. a 4. listopadu 2004 se v Českých Budějovicích konala letošní Celostátní porada vysokoškolských knihoven. Porada začala pozdravným vystoupením prof. PhDr. Václava Bůžka, CSc., rektora hostitelské Jihočeské univerzity. Rektor uvedl základní údaje o univerzitě: Jihočeská univerzita vznikla v roce 1991, dnes má 9000 studentů a 1500 zaměstnanců, tvoří ji pět fakult a tři ústavy.

Brožek, Ivo. Celostátní porada vysokoškolských knihoven 2004. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 12 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1812>. urn:nbn:cz:ik‐001812. ISSN 1212-5075.

Fond rozvoje vysokých škol v roce 2004

V loňském roce jsem v článku "Jak Fond rozvoje vysokých škol pomáhá vysokoškolským knihovnám" popsal možnosti vysokoškolských knihoven získat granty z tohoto zdroje a uvedl výsledky za roky 1994-2003. Možná by čtenáře Ikara mohlo zajímat, jaké byly výsledky výběrového řízení pro rok 2004.

Brožek, Ivo. Fond rozvoje vysokých škol v roce 2004. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 8 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1744>. urn:nbn:cz:ik‐001744. ISSN 1212-5075.

Seminář Knihovny a muzea a jejich možnosti při využívání strukturálních fondů

Knihovny a muzea a jejich možnosti při využívání strukturálních fondů - tak zněl název semináře pořádaného občanským sdružením ZAHRADA ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha dne 17. června 2004 v prostorách Evangelické teologické fakulty UK v Praze. Dle organizátorů se jednalo o první seminář na toto téma pro pracovníky knihoven a muzeí na celorepublikové úrovni, další semináře by měly následovat.

Celbová, Iva. Seminář Knihovny a muzea a jejich možnosti při využívání strukturálních fondů. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 7 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1724>. urn:nbn:cz:ik‐001724. ISSN 1212-5075.

Pracovní seminář Internetizace knihoven, financování projektů ze strukturálních fondů EU

V první polovině letošního roku se za finančního přispění Ministerstva kultury ČR uskutečnil pracovní seminář Internetizace knihoven, financování projektů ze strukturálních fondů EU. Seminář, který vedla firma EUREDIS, byl rozdělen na tři části a byl určen pro pracovníky krajských knihoven České republiky. Kromě těch se semináře účastnili zástupci Národní knihovny ČR, pracovníci některých pověřených knihoven, zástupci krajů, Ministerstva informatiky, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva kultury ČR.

Benáková, Eva. Pracovní seminář Internetizace knihoven, financování projektů ze strukturálních fondů EU. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 6 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1708>. urn:nbn:cz:ik‐001708. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah