Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vánoční koledy knihovnické

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Vánoční koledy knihovnické

0 comments

Richterova Knihovnická mše vánoční

(Přidaná hodnota redakce: Pro lepší představu si můžete následující text doplnit odpovídající hudbou.)

Hej Richtře,
Vstaň bystře!
Dupni na vrchnost, ať je peněz dost!
Nás tu uhlídáš, podporu v nás máš.
Všichni jsme dnes chytřejší, k spolupráci vstřícnější!
SKIP nás žene výš a výš; prezidente, zda to víš?
VISKu slunce vychází!
Zítřek bude náš.
Tak se, šéfe, snaž!
No tak, slyšíš?
Richtře, slyšíš?
VISKování, grantování,
Jak to hučí, duši mučí!
No tak, vstaň Richtře,
Zařiď to bystře!

Další sloky dle vývoje v příštím roce, avšak začínat se bude jistě:
Pročpak SKIP mi nedá v žití pokoje?

na melodii "Pásli ovce Valaši"

Četli knihy čtenáři,
měli úsměv ve tváři.
CD-CD-CD-ROM,
CD-CD-CD-ROM.

Ty, jež se jim líbily,
vesele nám zcizili.
CD-CD-CD-ROM,
CD-CD-CD-ROM.

Rodná čísla nemáme,
tak jim knihy necháme!
CD-CD-CD-ROM,
CD-CD-CD-ROM.

na melodii "Narodil se Kristus Pán"

Narodil se Zákon náš,
radujme se!
Co nás čeká, uhlídáš.
Veselme se.
Deset let ho známe,
konečně ho máme,
snad, snad, snad ho přežijem`.

na melodii "Byla cesta, byla ušlapaná"

Už je cesta, už je prošlapaná.
Už je cesta, už je prošlapaná.
Funkce regi-onální už je dotovaná...

na melodii "Rolničky, rolničky"

(silně tendenční)

Knihovny, knihovny, máte starosti?
Postarejte se samy, přijdou radosti!
Knihovny, knihovny, chcete se mít líp?
Nestarejte se samy, pomůže vám SKIP.

Jede, jede SKIP. Zase bude líp.
Kdo není člen, ať vstoupí,
Tohle je náš tip.

Knihovny, knihovny, máte starosti?
Postarejte se samy, přijdou radosti!
Knihovny, knihovny, chcete se mít líp?
Nestarejte se samy, pomůže vám SKIP.

na melodii "Z jedné strany chvojka"

Z jedné strany ceny, z druhé strany platy.
Já v oboru nezůstanu, ani Franta. A ty???
Já v oboru nezůstanu, ani Franta. A ty???

Kdybyste nám dali, rádi bychom brali.
To abychom vydrželi, v knihovně zůstali,
to abychom vydrželi, v knihovně zůstali.

Jestliže nedáte, brzy uhlídáte -
knihovny bez knihovníků. Kohopak tam dáte?
Knihovny bez knihovníků. Co proti nám máte?

na melodii "Já bych rád k Betlému"

Já bych byl knihovník a vzorný pracovník.
Mám ale rodinu. S tím platem zahynu.
Tak budu pokladník (úředník, zámečník, recepční.........)

na melodii "Půjdem spolu do Betléma"
(Každodenní)

Půjdem spolu do knihovny
pospěš, pospěš, čtenáři -
přečteš-li si Knihovní řád, pak se Ti vše vydaří.

Přijď za námi do knihovny,
perspektivní kolego,
čekáme na Tebe dlouho, snad Tě něco zdrželo?!

Vydrž, vydrž knihovnice,
Tvá práce je posláním,
výkony Tvé všichni cení, zítra přijdou s uznáním (?!)

na melodii "Nesem Vám noviny"
(Praktické rady čtenářům)

Nesem Vám noviny, poslouchejte,
máme tu kopírky - netrhejte
z knížek ni stránku,
z novin kus článku -
neškubejte!

na melodii "Chtíc, aby spal"
(Pokus vedoucího pracovníka knihovny o odchod domů ze zaměstnání po náročném - a úspěšném - pracovním dni)

Knihovno má, milovaná, pusť mě domů,
vždyť už mě doma neznají
kvůli tomu,
že tady večer sedávám,
kladu slova
a sháním lidi, peníze,
stále znova...


Výběr koled, které vzešly z letošního předvánočního posezení pražské organizace SKIP, redakci poskytly

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HOUŠKOVÁ, Zlata a ŠTĚRBOVÁ, Jaroslava. Vánoční koledy knihovnické. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 13 [cit. 2024-04-17]. urn:nbn:cz:ik-11045. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11045

automaticky generované reklamy