Štěrbová, Jaroslava

O čtení a poslouchání

"Tak to máme za sebou" – s úlevou a současně s lítostí konstatovali pracovníci ... knihovny v ..., když krátce před půlnocí první říjnové pondělí odcházeli domů po skončeném maratónu veřejného předčítání. Vyjádřili tak pocity z organizačně náročné a svým výsledkem nejisté akce, která proběhla v knihovně poprvé.

Štěrbová, Jaroslava. O čtení a poslouchání. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 11 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1511>. urn:nbn:cz:ik‐001511. ISSN 1212-5075.

Knihovny současnosti 2003

Jedenáctý ročník konference Knihovny současnosti se konal letos ve dnech 16. až 18. září 2003 v Seči u Chrudimi. Tento text je složen ze čtyř dílčích zpráv o jednotlivých sekcích.

Brožek, Ivo; Horejsková, Miroslava; Šťastná, Petra; Štěrbová, Jaroslava. Knihovny současnosti 2003. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 10 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1487>. urn:nbn:cz:ik‐001487. ISSN 1212-5075.

Vánoční koledy knihovnické

Richterova Knihovnická mše vánoční

(Přidaná hodnota redakce: Pro lepší představu si můžete následující text doplnit odpovídající hudbou.)

Houšková, Zlata; Štěrbová, Jaroslava. Vánoční koledy knihovnické. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 13 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1106>. urn:nbn:cz:ik‐001106. ISSN 1212-5075.

Začátky bývají těžké

V pondělí 18. března 2002 se v prostorách Goethe Institutu v Praze konal seminář "Celoživotní vzdělávání a knihovny". Akci spoluorganizoval SKIP, resp. jeho komise pro zahraniční styky, protože přirozeným vyvrcholením semináře mělo být vystoupení paní Jouly, expertky v této oblasti práce knihoven. Za moderátorský stoleček usedla osvědčená Z. Houšková, vedoucí oddělení vzdělávání odboru knihovnictví Národní knihovny ČR (také jste si již někdy všimli, jak těžce z nás vycházejí ta prává označení našich pracovních pozic?).

Štěrbová, Jaroslava. Začátky bývají těžké. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 4 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/937>. urn:nbn:cz:ik‐000937. ISSN 1212-5075.

Uživatel dnes a zítra

Jedna ze sekcí letošní 4. valné hromady SKIP se jmenovala Uživatel dnes a zítra. Jejím smyslem bylo pokusit se zachytit šíři pohledů na stav a vývoj kategorie "čtenář a uživatel" ať z hlediska historického vývoje, statistických ukazatelů, filozofických kontextů či odhadovaného vývoje do budoucna v souvislostech elektronických služeb nebo naopak zachování tradičních dokumentů.

Štěrbová, Jaroslava. Uživatel dnes a zítra. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 7 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/790>. urn:nbn:cz:ik‐000790. ISSN 1212-5075.

Cesta od vědy ke čtenářům

Mgr. Jaroslava Štěrbová se do knihovny dostala po překonání všech povinných i volitelných zastávek kvalifikačního řetězce - jesle, mateřská škola, základní devítiletá škola, gymnázium, FF UK - KVIK, 1. zaměstnání - vědecko-informační středisko, 2. zaměstnání - Národní knihovna ČR, 3. zaměstnání - Městská knihovna v Praze. S kratinkými mateřskými přestávkami získala 20 let praxe směrem od vědy ke čtenářům. Zaujetí pro sociální souvislosti všech stránek knihovnictví současnosti a budoucnosti.

Jedličková, Petra; Štěrbová, Jaroslava. Cesta od vědy ke čtenářům. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 9 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/814>. urn:nbn:cz:ik‐000814. ISSN 1212-5075.

Březen - měsíc Internetu v knihovnách: příležitost pro každého, spokojenost pro všechny?

Mladší ročníky si možná už neuvědomí, že slogan "příležitost pro každého, spokojenost pro všechny" použitý v nadpisu lákal koupěschopné obyvatelstvo v nenapodobitelných televizních reklamách pana Vajíčka tu k nákupu lokomotivy, tu ke koupi žehličky, tu k ochutnávce čaje dovezeného ze země přátel. Tyto na první pohled nesourodé produkty spojovalo to, že byly právě k mání.

Štěrbová, Jaroslava. Březen - měsíc Internetu v knihovnách: příležitost pro každého, spokojenost pro všechny?. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 3 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/925>. urn:nbn:cz:ik‐000925. ISSN 1212-5075.

Knihovníci sobě (?)

Přiznám se bez mučení, že následující řádky jsou snahou spojit příjemné s užitečným, zabít dvě mouchy jednou ranou a ještě pokusem nevylít s příslovečnou vaničkou příslovečné dítě.
Štěrbová, Jaroslava. Knihovníci sobě (?). Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 9 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/663>. urn:nbn:cz:ik‐000663. ISSN 1212-5075.

Nevěcný komentář k návrhu zákona o veřejných knihovnických a informačních službách

Hlavní knihovnice Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze se vyjadřuje k návrhu knihovnického zákona předloženého Ministerstvem kultury ČR a doplňuje tak o svůj pohled redakční článek věnovaný této problematice. (Redakce)

Asi žádné jiné téma se nevrací do knihovnických úvah a koncepcí tak často, jako téma legislativního vymezení naší činnosti. Od startu snah o novelizaci slavného zákona č. 53/1959 Sb.

Štěrbová, Jaroslava. Nevěcný komentář k návrhu zákona o veřejných knihovnických a informačních službách. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 7 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/626>. urn:nbn:cz:ik‐000626. ISSN 1212-5075.

K., R., S. aneb O hvězdách na Seči

Když jsem Ikarovi neprozřetelně (skoro) slíbila pár slov k letošní konferenci v Seči, vůbec mě nenapadlo, že jsem se sama dostala do lehkého časového presu. Vrátit se po pár dnech do práce a snažit se vyřídit záležitosti několik dnů pozastavené, ocitnout se v Praze stále poznamenanější nervózním očekáváním "Dnů MMF a SB v Praze", vypořádat se s lehkým nachlazením ze Seče (podle něhož právě letos v knihovnickém světě rozeznáte účastníky od neúčastníků) samo o sobě stačí.
Štěrbová, Jaroslava. K., R., S. aneb O hvězdách na Seči. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 8 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/642>. urn:nbn:cz:ik‐000642. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah