bibliometrie

Publikačné správanie vo vede – modelovanie podĺa oblastí výskumu

English title: 
Publishing behaviour in science – modelling across research areas
Abstract: 

Publishing behaviour is an important part of human information behaviour. Publishing the results of scientific research does not only expand the knowledge base of the society, but also helps in determining the quality of universities in a country and in distributing financial resources of the state budget from the level of ministry of education. This article presents the outputs of bibliometrical analysis carried out on the database of articles and other publications produced by teachers and researchers of the Comenius University in Bratislava. Based on the results of the analysis, models of publishing behaviour of researchers in primary fields of science were drawn. The models are built upon such characteristics as type of publication, co-authorship, language of publishing, citing rates and others.

Úvod

Publikačné správanie predstavuje významnú zložku informačného správania používateľov informácií. Ak informačné správanie v jeho „konzumnej“ podobe je v tej či onej forme vlastné všetkým spoločensky a informačne aktívnym jedincom ľudského druhu, produkčná zložka tohto správania, najmä v publikačnej podobe, sa obmedzuje na menšiu časť spoločnosti. Publikačné správanie potom odzrkadľujú reálne spôsoby / vzorce využívania publikačných kanálov i subjektívne preferencie jednotlivých autorov pri výbere týchto kanálov s ohľadom na také faktory ako sú napríklad jazyk publikácie, typ a geografické určenie publikácie, spoluautorstvo, spôsoby odkazovania na iné zdroje či publikovanie v sieťovom elektronickom prostredí.

Šušol, Jaroslav. Publikačné správanie vo vede – modelovanie podĺa oblastí výskumu. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7733>. urn:nbn:cz:ik‐007733. ISSN 1212-5075.

Citační databáze Web of Science a další produkty Thomson Reuters pro hodnocení vědeckých výstupů – aktuální novinky

English title: 
Web of Science citation databases and other Thomson Reuters products for evaluation of scientific outputs – current news
Abstract: 

The article is a short overview of news and development of the tools and databases produced by Thomson Reuters. It introduces a new analytical tool for journals JADE and informs about enhancements in the Web of Science in Journal Citation Reports as an establishing of five-year Impact Factor or a new metric Eigenfactor. The article summarizes the analytical tools and its reports for the research assessment and mentions two new portals ResearchersID and InCites.

Již na podzim proběhla informace o novém citačním rejstříku pro sborníky z konferencí, avšak změn, které Web of Science (dále WoS) přichystal, je mnohem více, a to včetně velkých novinek týkající se samotného impakt faktoru (dále IF).

Vavříková, Lucie. Citační databáze Web of Science a další produkty Thomson Reuters pro hodnocení vědeckých výstupů – aktuální novinky. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5372>. urn:nbn:cz:ik‐005372. ISSN 1212-5075.

Projekt MESUR - využití uživatelských dat k hodnocení vědecké komunikace

English title: 
MESUR Project – the use of usage data to assess scholarly communication
Abstract: 

This article provides a short overview of the MESUR project and its major objective to enriching the toolkit used for the assessment of the impact of scholarly communication items, and hence of scholars, with metrics that derive from usage data.

Současný systém digitální vědecké komunikace je víceméně kopií jejího papírového předchůdce“ prohlašuje Herbert van den Sompel, který společně s Johanem Bollenem z vyhlášené Los Alamos National Laboratory stojí za projektem MESUR, který byl spuštěn v r. 2006. Připomeňme, že Los Alamos National Laboratory se proslavila mj. rozvojem interoperability a standardů.

Vavříková, Lucie. Projekt MESUR - využití uživatelských dat k hodnocení vědecké komunikace. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5309>. urn:nbn:cz:ik‐005309. ISSN 1212-5075.

Hodnocení a mapování vědy pomocí portálu Eigenfactor.org

English title: 
Ranking and Mapping Scientific Knowledge using Eigenfactor.org portal
Abstract: 

The article has the aim to introduce portal Eigenfactor.org that focuses on ranking and mapping scientific knowledge using the network theory. Methods of science evaluation are based on the model that accounts scientific literature as a large network connected by citations and a researcher moving in this network via the chain of citations. To evaluate the journals portal uses two own indicators, Eigenfactor Score and Article Influence. Basic and advanced search lead the user to a certain journal or to a ranking in a scientific field (or any otherwise defined group of journals); for each journal the user obtains detailed data and the synthetic charts. Moreover portal contains so called Cost-Effectiveness Search that enables comparing of the journals by the price and effectiveness. The article brings an analysis of this search on the example from the field information science and library science. The analysis compares the data from Eigenfactor.org in two classification schemes used and more with the original data source Journal Citation Reports by Thomson-Reuters. In the end the article briefly presents visualization tools, Interactive Browser that leads the user through the scientific network by showing neighbouring disciplines and a Motion Charts giving user the overview of the development of core journals for the discipline.

O portálu Eigenfactor.org

V současné době význam hodnocení vědy velmi nabývá na významu. Metody, kterých se pro hodnocení používá, se systematicky rozvíjejí již několik desítek let, nicméně nyní zažívají opravdu bouřlivý rozvoj. Proč je důležité hodnocení vědy a vědeckých výstupů samotných, snad netřeba vysvětlovat; v tom nejširším záběru je na jedné straně hodnocení nezbytné pro efektivní financování, na druhé straně pro rozpoznání kvality vědeckého výstupu.

Vavříková, Lucie. Hodnocení a mapování vědy pomocí portálu Eigenfactor.org. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4935>. urn:nbn:cz:ik‐004935. ISSN 1212-5075.

WORKSHOP A: Vyhledávání citací: Google a další zdroje (Péter Jacsó)

English title: 
The state of the art in the citation-based searching
English subtitle: 
Google scholar & Beyond

P.Jacsó Péter Jacsó je profesorem Informační vědy na University of Hawaii. Tématem semináře byla důležitá alternativa k řízenému a fulltextovému vyhledávání, používání a hodnocení citačních databází. Podle P.J. v zejména v minulosti (60 léta), platilo že při vyhledávání je nutno použít řízených slovníků (tezaury), avšak jsou to často nekvalitní a zastaralé nástroje (uvedeny příklady: v dtb.

Ikaros, redakce. WORKSHOP A: Vyhledávání citací: Google a další zdroje (Péter Jacsó). Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 5/2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4099>. urn:nbn:cz:ik‐004099. ISSN 1212-5075.

Využitie bibliometrických metód v praxi akademickej knižnice

V akademickom prostredí je evidentný vzťah medzi ekonomickými subsystémami a subsystémom akademických činností. Výrazný podiel v oblasti akademických činností má akademická knižnica. Výskum a metódy hodnotenia manažérstva niektorých procesov na fakulte, na ktoré má dosah akademická knižnica, resp. ich ovplyvňuje, vychádzajú aj z využitia (aplikácie) bibliometrických metód.

Rešetová, Kvetoslava. Využitie bibliometrických metód v praxi akademickej knižnice. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 5 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1887>. urn:nbn:cz:ik‐001887. ISSN 1212-5075.

Možnosti systémů SMEALSearch a RePEc při vyhledávání informací a bibliometrické analýze v oblasti podnikání a ekonomie

Cílem tohoto článku je srovnat dva obdobně tematicky zaměřené systémy pro vyhledávání a získávání (většinou) volně dostupných plných textů na webu. Prvním je SMEALSearch, vyvinutý na Penn State`s Smeal College of Business, založený na technologii NEC. Druhým je RePEc se svými jednotlivými službami , který vznikl spoluprací více než sta dobrovolníků ve 44 zemích. První se specializuje na oblast podnikání, druhý na oblast ekonomie.

Vítů, Martin. Možnosti systémů SMEALSearch a RePEc při vyhledávání informací a bibliometrické analýze v oblasti podnikání a ekonomie. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 4 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1886>. urn:nbn:cz:ik‐001886. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah