kulturní dědictví

Co (dnes) zmůže literatura anebo od Homéra ke gamebookům

To, že spisovatel nežije ve vzduchoprázdnu, ale ve společnosti a je závislý na svém publiku, není pro nikoho žádným překvapením. Ne tak samozřejmé a banální je ale to, jak spisovatelé a literatura ovlivňují společnost.

Lukavec, Jan. Co (dnes) zmůže literatura anebo od Homéra ke gamebookům. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 3 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6679>. urn:nbn:cz:ik‐006679. ISSN 1212-5075.

DIGIMON v Olomouci

V přednáškové síni Arcibiskupského muzea v Olomouci proběhla ve dnech 6. a 7. října 2010 pracovní konference na téma "Ochrana kulturního dědictví - mikrofilmování a digitalizace". Konferenci uspořádala Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) a přítomné uvítala RNDr. Jitka Holásková, pověřená ředitelka VKOL.

Okrouhlíková, Jarmila. DIGIMON v Olomouci. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 11 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6487>. urn:nbn:cz:ik‐006487. ISSN 1212-5075.

Digitální herbárium na České zemědělské univerzitě v Praze

English title: 
Digital herbarium at the Czech University of Life Sciences Prague
Abstract: 

During year 2009 Study and Information Centre of CULS together with Department of Botany and Plant physiology of FAFNR solved project "Digitalization, archiving and accessing of unique Herbarium library" supported by Higher Education Development Fund. More than 1700 herbarium specimen were digitized, database with fulltext searching is available at http://www.sic.czu.cz/herbarium. Matthioli herbarium together with more than ten books were digitized too - all are available at http://www.sic.czu.cz/digiknihovna.

V roce 2009 řešilo Studijní a informační centrum ČZU v Praze spolu s Katedrou botaniky a fyziologie rostlin Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (dále FAPPZ ČZU) projekt financovaný z Fondu rozvoje vysokých škol „Digitalizace, archivace a zpřístupnění unikátní herbářové knihovny“.

Novák, Daniel; Skalický, Milan. Digitální herbárium na České zemědělské univerzitě v Praze. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5965>. urn:nbn:cz:ik‐005965. ISSN 1212-5075.

Světová digitální knihovna otevírá pokladnici kulturního bohatství lidstva na internetu

English title: 
World Digital Library opens the treasures of world cultural heritage on the Internet
Abstract: 

In April 2009 World Digital Library was released. By giving an online access to digital copies of the significant world culture heritage materials its developers – UNESCO and Library of Congress – aim to promote international and intercultural understanding. The article describes backround of the project and features of the digital library user interface.

Několik měsíců po spuštění portálu Europeana, který je výstupem projektu Evropské digitální knihovny (European Digital Library), byl uveden do provozu výstup neméně ambiciózního projektu, tentokrát však zaměřeného na kulturní dědictví celého světa. Dne 21. dubna 2009 byla spuštěna Světová digitální knihovna (World Digital Library).

Vorlíčková, Blanka. Světová digitální knihovna otevírá pokladnici kulturního bohatství lidstva na internetu. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 5 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5428>. urn:nbn:cz:ik‐005428. ISSN 1212-5075.

Zpráva z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008

Již 9. ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008 se uskutečnil ve dnech 3. a 4. prosince 2008, a to tradičně v prostorách Národního archivu v Praze na Chodovci. Na jejím pořádání se podílely Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv a Národní knihovna ČR.

Pavlásková, Eliška; Večeřová, Petra; Vorlíčková, Blanka. Zpráva z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5386>. urn:nbn:cz:ik‐005386. ISSN 1212-5075.

Web Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury

English title: 
Website of the Central Registry of Museum-type Collections
Abstract: 

CES is an information system accessible to the general public. The collections listed by the Registry are administered and managed in accordance with Act No. 122/2000 on the Protection of Museum-type Collections and on Amendment to Other Acts. The collections are being maintained, extended, administered and used in public interest. Those who take care of the collections are, or can be, paid for their work from public funds. The CES is a publicly accessible list of collections, which indicates how rich this part of the nation's movable cultural heritage is.

Webová prezentace Centrální evidence sbírek (CES), zřízené z působnosti zákona o ochraně sbírek muzejní povahy č. 122/2000 Sb., je stále se rozrůstajícím přehledem o kulturním bohatství a rozmanitosti především institucí muzejního typu, kde však začínají přibývat i sběratelské kolekce soukromého charakteru.

Janiš, Michal. Web Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 4 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5382>. urn:nbn:cz:ik‐005382. ISSN 1212-5075.

Europeana: online přístup k evropskému kulturnímu a historickému dědictví

English title: 
Europeana: online access to European cultural and historical heritage
Abstract: 

Europeana portal has been rereleased in early January 2009. It means a large achievement of European Commision and its efforts to give an access to the European cultural heritage online. The article describes backround of the Europeana project and features of the newly realesed portal.

První zmínky o portálu Europeana jako o konkrétním vyústění evropských snah (konkrétně snah Evropské komise) vytvořit evropskou digitální knihovnu se objevily v zahraničním i v českém prostředí již v únoru 2008, kdy se chystaný evropský portál evropského kulturního dědictví teprve nesměle představoval.

Vorlíčková, Blanka. Europeana: online přístup k evropskému kulturnímu a historickému dědictví. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5313>. urn:nbn:cz:ik‐005313. ISSN 1212-5075.

Informační centrum Památník Čestná vzpomínka

English title: 
Information Centre The Honourable Remembrance Memorial
Abstract: 

The contents of this article about the Honourable Remembrance Memorial is approximation to people, it is intent on history czechoslovak legions 1914-1920. Plan of this centre appears from today’s trends to hold historical and cultural heritage. It depands on digitizing and diclosure of information through internet to public. (The abstract refers to the original text.)

Poznámka redakce: Text je výtahem z diplomové práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v září 2007.

Bibliografický záznam původní práce: KUTHAN, Pavel. Návrh a realizace informačního centra Památník Čestná vzpomínka [Concept and realization of information centre The Honourable Remembrance Memorial]. Praha, 2007. 77 s., 10 s. příl. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví 2007. Vedoucí diplomové práce PhDr.
Kuthan, Pavel J.. Informační centrum Památník Čestná vzpomínka. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4553>. urn:nbn:cz:ik‐004553. ISSN 1212-5075.

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007

Ve dnech 5. až 6. prosince 2007 se v Národním archivu v Praze konal již osmý ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě. Během dvou dnů zaznělo 28 příspěvků. Pořadateli konference byly Národní archiv, Národní knihovna ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, na jehož webových stránkách jsou zpřístupněny jednotlivé prezentace.

Ehrlichová, Klára. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 1 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4501>. urn:nbn:cz:ik‐004501. ISSN 1212-5075.

Európska konferencia na udržanie digitálnych zdrojov

Podnázev: 
20. a 21. apríla 2007, Frankfurt

V rámci nemeckého predsedníctva Rady Európskej únie v roku 2007 usporiadali splnomocnenec spolkovej vlády pre kultúru a médiá a Nemecká národná knižnica medzinárodnú konferenciu pod mottom „Výzva: Digitálna dlhodobá archivácia. Stratégie a prax európskej spolupráce“.

Ponúkame Vám krátku informáciu. Program a prezentácie nájdete na stránke http://www.langzeitarchivierung.de/eu2007/.

Kinčíková, Katarína; Kriššák, Erik. Európska konferencia na udržanie digitálnych zdrojov. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 6 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4097>. urn:nbn:cz:ik‐004097. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah