Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Učitelský summit 2017

Čas nutný k přečtení
9 minut
Již přečteno

Učitelský summit 2017

0 comments
Autoři: 

V sobotu 8. dubna 2017 se v prostorách International School of Prague v Praze-Nebušicích konal další ročník konference (nejen) pro učitele, Učitelský summit 2017. Akce, kterou již tradičně organizovala společnost 24U, se opět věnovala využití moderních technologií (zejména od firmy Apple) ve vzdělávání.

Budova International School of Prague
Budova International School of Prague

Konferenci zahájil odborník na Apple technologie Petr Mára, který přivítal účastníky (kterých bylo více než 160) a v krátkosti představil společnost Apple a její produkty, které díky efektivnímu propojení hardwaru a softwaru nabízí velké možnosti nejen běžným uživatelům, ale i školám, které ocení například aplikaci Třída, interaktivní knihy a učebnice v programu iBooks Author či iniciativu Everyone Can Code, neboli „Každý může programovat“, kterou doplňuje i výuková aplikace na programování v jazyce Swift, Swift Playgrounds.

Účastníci summitu a úvodní slovo Petra Máry
Účastníci summitu a úvodní slovo Petra Máry

Čtyři roky s iPady

Keynote speakerem letošního ročníku byl učitel a ICT koordinátor Miroslav Alexovič ze slovenské základní školy Dargovských hrdinov, který se před několika lety rozhodl začít pracovat ve své třídě s iPady a zapojil se se svými žáky do několika projektů. Prvním z nich byl projekt „Bezpečný virtuální svět“, v rámci výuky bezpečnosti na internetu a pod záštitou nadace Orange, jehož výstupem byly prezentace, komixy, videa a bannery, které se dostaly i do místních médií.

Jako další  přišel na řadu projekt „Hudba hýbe on-line světem“, který kombinoval hudební výchovu, informatiku, tvorbu projektů a slovenský jazyk. Což mimochodem poukazuje na skutečnost, že společným jmenovatelem většiny projektů byla určitá „mezioborovost“. Zajímavý byl také projekt „e-lidových pohádek“ – tradičních lidových pohádek s ponaučením přeneseným do virtuálního světa. Studenti napsali scénář, odehráli a natočili scénky, sestříhali videa – a představili projekt i v lokální televizi.

Zatím poslední projekt, připravovaný v rámci programu Erasmus+, byl zaměřený na programování LEGO robotů – konkrétně s využitím kreativní sady LEGO Mindstorms EV3, která obsahuje několik motorů a senzorů (například světelný, dotykový či infračervený). Podrobněji o tom pan Alexovič hovoří například zde.

V rámci projektu „mobility“ žáci také vycestovali do sousedních zemí (např. Polska), kde je čekaly přednášky a exkurze s environmentálním zaměřením (např. výprava na skládku komunálního odpadu a k lince třídění odpadu). Do budoucna chystají projekt věnovaný matematice, který je zatím v přípravě, a je potřeba vyřešit některé technické problémy – např. s konverzí matematických zlomků do programu iBooks Author.

Miroslav Alexovič Miroslav Alexovič
Keynote příspěvek Miroslava Alexoviče (zdroj: fotogalerie 24u)

iPady a iOS ve školách

S následujícím příspěvkem vystoupil již jednou „vystoupivší“ Petr Mára, který podrobněji pohovořil o využití mobilního operačního systému iOS ve školách, zejména s přihlédnutím k aktualizaci 9.3 v minulém roce, která přinesla řadu důležitých funkcí, jako např. podporu více uživatelů (a tedy i možnost sdílet jeden iPad mezi několika žáky), aplikaci Třída pro učitele, portál Apple School Manager, či spravované účty Apple ID.

Podpora více uživatelů je základním předpokladem „třídních iPadů“, které mohou využívat během dne různí studenti. Jednotlivé uživatelské účty mají kromě jména i fotografie a usnadňují tak přihlášení. Uživatelská data jsou uložená v cloudu i v iPadu, přičemž počet účtů je omezen v podstatě jen velikostí vnitřní paměti (společné nainstalované aplikace jsou v paměti jen jednou, liší se jen data; zejména fotografie a videa).

Zatímco sdílení iPadů je určené zejména pro žáky, pro učitele je důležitým pomocníkem aplikace Classroom neboli Třída (aktuálně ve verzi 2.0). Učitel díky této aplikaci vidí všechny iPady zapojené do třídy, může jim posílat data nebo přijímat data a dokumenty od žáků, může se podívat, co žáci dělají, a iPady může na dálku např. i uzamknout (což se hodí třeba na konci testu).

Aplikace Apple School Manager je určena jak učitelům, tak především správcům IT. Umožňuje totiž rychlé a snadné plošné nastavení v rámci celé školy. Po prvotním nastavení (co mají iPady konkrétně obsahovat) pak stačí jednotlivé iPady jen připojit na školní WiFi a vše se nastaví automaticky.

Petr Mára Petr Mára
Příspěvek Petra Máry o využití Apple technologií ve školách (zdroj: fotogalerie 24u)

Apple škola v praxi a iKufr

Po teoretickém úvodu přišla na řadu i praktická ukázka, kdy nám pan Mára s pomocí Jana Jílka ukázal rychlé vytvoření třídy a přidání studentů (resp. jediného studenta), možnost spouštět u studentů aplikace (a zároveň např. uzamknout možnost z aplikace vyskočit), sdílení souborů (fotky, e-kníhy atd.), možnost vypnout zvuk, možnost přepnout studentův iPad na obrazovku či projektor pomocí AirPlay a další.

Po skončení „ukázkové hodiny“ na pódiu Jan Jílek ještě zůstal, a představil účastníkům summitu nabídku produktů a služeb firmy 24U. Mezi ty nejzajímavější (zejména pro školy) patři možnost zapůjčení iPadů či iMaců, nabídka školení, nabídka příslušenství (kabely, obaly, stylusy, AppleTV) či iKufr, který umožňuje snadnou přepravu 12 či 24 iPadů včetně dobíjení a synchronizace.

Kromě produktů Apple ale firma nabízí také projektory, tiskárny a další technické vybavení. Podrobnější informace o nabídce firmy 24U se zaměřením na školství jsou k dispozici na adrese http://skolstvi.24u.cz.

Praktická ukázka aplikace Třída Jan Jílek
Vlevo: praktická ukázka aplikace Třída; vpravo: Jan Jílek představuje produkty a služby 24U (zdroj: fotogalerie 24u)

Hodina plná inspirace

Po krátké přestávce přišlo na řadu pásmo krátkých příspěvků z praxe s názvem „Hodina plná inspirace“. Vystoupily zde „známé tváře“ z minulých ročníků učitelského summitu, které si s sebou přivedli hosty, kteří přišli pohovořit o tom, jak s iPady pracují na svých školách a co zajímavého na nich vytvořili a čeho dosáhli.

Například Bohuslav Hora, učitel v ZŠ v Plané nad Lužnicí, přivedl Jitku Rambouskovou ze ZŠ Nýřany, která hovořila o přínosu webů a blogů a obecně sdílení informací. Sama již delší dobu píše blog „Co jsem vyzkoušela ve škole a okolním vesmíru“, kde sdílí své zkušenosti s aplikacemi, prezentuje práce žáků atd.

Přestávka na občerstvení a networking Chlebíčky
Krátká přestávka na občerstvení a zásoba žitných chlebíčků

Ondřej Chaloupka ze společnosti 24U představil Hanu Pilařovou a Jaroslavu Pachlovou ze ZŠ Stráž, které pohovořily o využití iPadů v zájmovém vzdělávání – například v rámci platformy eTwinning, v rámci Noci s Andersenem atd. Představily také některé ukázky žákovské tvorby (natáčení, klíčování, animace atd.).

Dlouholetá účastnice učitelského summitu Petra Boháčková si pozvala Kateřinu Navarovoumateřské školky Dráček, která v krátkém příspěvku „3příběhy, 3 aplikace“ představila práci s aplikacemi Book Creator, ChatterPix a Green Screen. Paní Boháčková také představila instagramovou komunitu ig_pepous (což je zkratka pro „PEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím“) a soutěž s hashtagem #ig_pepous_us_17.

Hana Pilařová a Jaroslava Pachlová Petra Boháčková, Bohuslav Hora a Kateřina Navarová
Vlevo: Hana Pilařová a Jaroslava Pachlová; vpravo: Petra Boháčková, Bohuslav Hora a Kateřina Navarová (zdroj: fotogalerie 24u)

Dalšího z častých účastníků, Tomáše Kováče, doprovodila Pavlína Loňková ze ZŠ Háj ve Slezsku, která hovořila „o výuce historie světového letectví s pomocí myšáka Lindbergha“, kterého vytvořil ilustrátor Torben Kuhlmann. Idea je taková, že děti málo čtou, ale mají rády technologie, což by mohla být cesta, jak spojit příjemné s užitečným. Nestačí ale jen nahradit knížku tabletem, důležitá je interaktivita. Ve třídě proto využívají aplikace jako PicCollage či SeeSaw a snaží se o výuku pomoci koláží a kladení otázek.

Mimochodem, víte o tom, že myši jsou přítomné na všech kontinentech, dorozumívají se čůráním, mají za rok až 500 mláďat? Já si to z nějakého důvodu zapamatoval, tak proč to nezmínit.. :)

Tomáš Kováč a Pavlína Loňková Ukázka z knihy Dobrodružství létajícího myšáka
Vlevo: Tomáš Kováč a Pavlína Loňková (zdroj: fotogalerie 24u); vpravo: ukázka z knihy Dobrodružství létajícího myšáka (zdroj: Knižní klub)

Svého hosta představil i zástupce firmy 24U Jan Jílek. Byl jím Jaroslav Mašek ze střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, který se podělil o svou cestu k výuce stop-motion animace. Studenti pracovali s iPady, na kterých připravili scénář a storyboard, natočili animaci s pomocí aplikace Stop Motion Studio, a složili si vlastní hudbu. Ze semináře vznikl i časosběrné video přes aplikaci 1 Second Everyday.

Za závěr se pan Mašek podělil o 5 postřehů, které by se mohly hodit každému učiteli v podobné situaci: například že není nutné hodnotit závěrečné práce, ale je důležitá cesta k výsledku, že učitelé ani zdaleka nemusí dopodrobna znát použité aplikace, že je dobré studenty podporovat a pomáhat jim a snažit se o to, aby se každý v projektu našel (někoho baví hudba, někoho video atd.) a hlavně: nebát se a jít do toho.

Jako poslední vystoupili Jitka Matějková a Martin Hála ze soukromé církevní ZŠ Martina Luthera v Plzni, které pozvaly Iva Jelínková a Lenka Říhova. Paní Matějková s panem Hálou pracovali s dětmi na vytvoření „interaktivních scrapbooků“, interaktivních papírových knížek na dané téma (pravěk, Přemyslovci atd.), kde papírové „knížky“ doplňovaly například QR kódy, které vedly na doplňková videa a podobně. Zajímavý byl i projekt „Znakovka do škol“, který kombinoval výuková videa se znakovou řečí (a jejich žáci se současně znakovou řeč naučili), či projekt „Voda pomáhá“ připravovaný společně s Diakonií Západ.

Jan Jílek a Jaroslav Mašek Jitka Matějková a Martin Hála
Vlevo: Jan Jílek a Jaroslav Mašek; vpravo: Jitka Matějková a Martin Hála (zdroj: fotogalerie 24u)

Odpolední workshopy

Po „Hodině plné inspirace“ přišla na řadu všeobecně oblíbená přestávka na oběd a po ní, jako již tradičně, přišly na řadu odpolední workshopy. K dispozici jich bylo tentokrát devět, přičemž zájemci si mohli vybrat celkem tři z nich (všechny probíhaly paralelně v devíti učebnách celkem ve třech cyklech).

Iva Jelínková a Lenka Říhová ze Speciální školy v Poděbradech si připravily workshop pro úplné začátečníky a nabídly účastníkům možnost seznámit se s iPady, se zajímavými aplikacemi, a s metodami a postupy, které ve své práci lektorky používají. Lenka Hubáčková se na svém workshopu zaměřila na učitele 1. stupně ZŠ a konkrétně na zábavnější a interaktivnější výuku čtení. Z programů se zaměřila zejm. na aplikaci Včelka.

Odpolední workshopy - Iva Jelínková Odpolední workshopy - Lenka Hubáčková
Odpolední workshopy (úvod s Ivou Jelínkovou & interaktivní čtení s Lenkou Hubáčkovou) (zdroj: fotogalerie 24u)

Hanka Šandová z Gymnázia Jana Keplera a Štěpánka Baierlová ze SOŠ pro administrativu EU se věnovaly výuce programování s využitím platformy Ozobot. Jedná se o malé roboty, kteří se dají programovat, dokáží se sami pohybovat nebo sledovat barevné čáry na papíře – ostatně tady je o nich i pěkné video. Miroslav Staněk ze Střediska moderního vzdělávání se na svém workshopu věnoval přírodopisnému bádání (pro žáky ZŠ a SŠ) a představil aplikaci SPARKvue a sérii doplňujících Bluetooth senzorů (měření teploty, napětí atd.).

Odpolední workshopy - programování Ozobotů Odpolední workshopy - práce se sondami a senzory
Odpolední workshopy (programování Ozobotů & práce se sondami a senzory) (zdroj: fotogalerie 24u)

Miroslav Alexovič z již zmiňované ZŠ Dargovských hrdinov se zaměřil na produkty společnosti Adobe, zejména při tvorbě prezentací a digitálního portfólia žáků. Sem patří například Adobe Spark Page na tvorbu webů, Spark Post na tvorbu grafiky, či Spark Video a Adobe Clip pro videa. Jitka Rambousková ze ZŠ Nýřany se ve svém workshopu zaměřila na práci se zpětnou vazbou; konkrétně na aplikace Kahoot! a Classkick, které se dají využít např. u testů, kvízů a dalších třídních interakcí.

Petra Boháčková ze ZŠ Edvarda Beneše a Slávek Hora ze ZŠ Planá nad Lužnicí se věnovali aplikaci Book Creator na tvorbu knih, Tomáš Kováč ze ZŠ Nová Bělá představil práci s klíčovací aplikaci Green Screen a Petr Mára si připravil technicky zaměřený workshop věnovaný vzdálené správě iPadů.

Odpolední workshopy - Petr Mára Odpolední workshopy - Jitka Rambousková Odpolední workshopy - klíčování na zelené pozadí
Odpolední workshopy (vzdálená správa s Petrem Márou, Kahoot s Jitkou Rambouskovou a klíčování na zelené pozadí) (zdroj: fotogalerie 24u)

Závěr

Po odpoledních workshopech přišlo na řadu obvyklé závěrečné rozloučení, poděkování partnerům, tombola a tradiční (a čím dál širokoúhlejší) společná fotografie. A samozřejmě i pozvánka na summit příští rok.

Další informace o Učitelském summitu včetně krátkého ohlédnutí jsou k dispozici na webových stránkách ucitelskysummit.cz; na obsah minulých ročníků summitu se můžete podívat v archivu časopisu Ikaros.

Společná fotografie účastníků Učitelského summitu 2017
Společná fotografie účastníků Učitelského summitu 2017 (zdroj: fotogalerie 24u)

Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 2)
RYLICH, Jan. Učitelský summit 2017. Ikaros [online]. 2017, ročník 21, číslo 4 [cit. 2024-05-24]. urn:nbn:cz:ik-18022. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/18022

automaticky generované reklamy
registration login password