Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Učitelský summit 2011

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Učitelský summit 2011

0 comments
Autoři: 

V sobotu 9. dubna 2011 se v prostorách pražské soukromé školy International School of Prague konal Učitelský summit 2011, celodenní setkání zaměřené na využívání moderních technologií v rámci výuky. Akce proběhla ve spolupráci se společností 24U a zaměřila se především na hardware a software firmy Apple.

Mezinárodní škola v Praze, místo konání Učitelského summitu

Mezinárodní škola v Praze, místo konání Učitelského summitu

Pár slov na úvod si připravil ředitel International School of Prague, Dr. Arnie Bieber, který nám tuto instituci v krátkosti představil. Mezinárodní škola v Praze byla založena již v roce 1948 a v současné době má více než 800 studentů ze 60 zemí světa. Osnovy jsou mezinárodní a zahrnují výuku od mateřské školky až po střední školu.

Tři základní pilíře výuky na ISP by se daly shrnout slovy "inspire, engage, empower", tedy snaha žáky inspirovat, aktivně je zapojit do výuky i do života a pomoci jim prosadit se. Informační a komunikační technologie jsou významnou a nedílnou součástí vzdělávacího procesu protože právě moderní technologie umožňují rozvoj kreativity a maximální zapojení žáků do výuky. Vzniká tak interaktivní a personalizované vzdělávací prostředí založené na budování mezioborových znalostí.

Jako příklad nám pan Bieber ukázal několik snímků z projektu "Curator for the Day", v rámci kterého měli studenti sedmé třídy možnost navštívit Lobkowiczův palác a pracovat tam s dosud nezkatalogizovanými historickými předměty. Namísto studia suchých faktů si tedy tuto historickou dobu přiblížili v praxi, a místo testů nebo referátů zpracovali o jednotlivých artefaktech multimediální prezentace a pomohli s jejich katalogizací.

Dr. Bieber představuje základní pilíře výuky na své škole

Dr. Bieber představuje základní pilíře výuky na své škole

Ředitele ISP vystřídal známý pedagog, redaktor a zakladatel portálu Učitelský spomocník Bořivoj Brdička s prezentací na téma, jak by měla vypadat škola 21. století. Zdůraznil, že moderní učitel už v dnešní době nepotřebuje jen odborné a pedagogické znalosti, ale také znalosti technické. Do výuky totiž čím dál více vstupují a zasahují nové trendy a technologie, jako jsou notebooky a tablety, elektronické knihy a výukové hry, informační a e-learningové systémy a mnoho dalšího.

Nástupu technologií se věnuje také celá řada výzkumů – například pravidelná každoroční studie "Horizont Report", či prognózy OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Moderní školy 21. století by měly všechny tyto trendy sledovat a nové postupy či technologie průběžně integrovat do své výuky.

Bořivoj Brdička hovoří o školství 21. století

Bořivoj Brdička hovoří o školství 21. století

Na pana Brdičku ještě v krátkosti navázal Rostislav Řepka, ředitel Sekce inovativních produktů Institutu Svazu průmyslu ČR, který pohovořil o propojování teorie a praxe, průmyslu a škol. Představil také platformu S.E.M.I. (Sebezapojení, Efektivita, Multimédia, Inovace) a první ročník soutěže "Dotkni se S.E.M.I." určené pro studenty, pedagogy i rodiče.

Poté přišly na řadu již konkrétní příklady z praxe. Petr Mára (specialista na Apple a redaktor serveru mujmac.cz) a Marek Beránek (ředitel soukromé vysoké školy Unicorn College) hovořili jednak o využití tabletu iPad ve třídách a také o výhodách podcastingu ve výuce. Představili také případovou studii ze zmiňované Unicorn College, ve které od dubna 2010 probíhá projekt podcastingu a videocastingu vybraných přednášek. Za cca rok, co projekt funguje, bylo vytvořeno více než 160 epizod o celkové délce 9600 minut.

Poslední dopolední prezentaci si připravil Bohumír Vošický z firmy Terasoft, který se jednak podělil o zkušenosti z amerických škol (poslední dva roky vede americkou pobočku společnosti), a představil také některé výukové programy, které Terasoft vyvíjí. Připomenul, že i současné tablety mají mnohem vyšší výkon, než měla například k dispozici NASA v roce 1969. V narážce na jednu z nejpopulárnějších her pro iPhone a iPad "Angry Birds" také zmínil, že „zatímco dříve jsme díky technologiím přistávali na Měsíc, dnes házíme ptáky na prasata“. Technologie jsou zkratka všude kolem nás a jsou poměrně dostupné, a byla by tedy škoda jich nevyužít i k výuce a vzdělávání.

Hosté dorazili v hojném počtu i navzdory slunečnému víkendovému počasí

Hosté dorazili v hojném počtu i navzdory slunečnému víkendovému počasí

Zatímco dopolední přednášky a prezentace probíhaly společně, odpoledne si účastníci mohli vybrat z celkem pětice převážně praktických workshopů. Kupříkladu Martin Bernátek (prezident a zakladatel iKnow Klubu) a Martin Hloušek (spoluzakladatel) představili hostům alespoň základní funkce Apple iPadu včetně některých zajímavých aplikací - ať už od firmy Terasoft (převážně pro předškoláky a žáky základních škol) či ze zahraničí.

Rostislav Řepka ve svém workshopu ještě podrobněji představil projekt S.E.M.I. a účastníci si navíc v několika týmech sami vyzkoušeli tvorbu podcastů, tj. jejich natáčení, zpracování i publikování. Apple-odborníci Petr Mára a Tomáš Hampl pak ve svých workshopech představili balík kreativních programů Apple iLife, který obsahuje aplikace jako iPhoto (editace fotografií), iMovie (editace videa), iWeb (tvorba webových stránek) či Garage Band (tvorba hudby).

Webové stránky soutěže Dotkni se SEMI

Webové stránky soutěže "Dotkni se S.E.M.I."

Velmi zajímavý byl také workshop s názvem "Rozšiřování výuky prostřednictvím nástrojů výpočetní techniky ve výuce ZŠ", ve kterém nám byla představena praktická výuka na International School of Prague. Lektorkou workshopu byla učitelka čtvrté třídy Ann Light, která pohovořila o procesu výuky na škole a o osvojování jednotlivých znalosti a dovedností. Nakonec nám představila své žáky a některé jejich práce, které byly zpravidla multimediální a obvykle dvojjazyčné (tj. anglicky a v rodném jazyce studenta).

Na tomto workshopu byl (patrně s ohledem na malé děti) zákaz fotografování a natáčení, což byla ale každopádně veliká škoda. Pouhý text totiž nedokáže ani vzdáleně zprostředkovat situaci, kdy malé děti vyzbrojené MacBooky začaly udiveným hostům suverénně ukazovat své blogy, webové stránky a svá tištěná portfolia - a to vše v plynulé angličtině. Většina z návštěvníků workshopu (tedy zpravidla učitelé a učitelky) jen těžko skrývala překvapení a o vyřídilce malých IT odborníků se diskutovalo ještě během následující přestávky na kávu.

Po skončení odpoledních workshopů už přišla na řadu jen krátká tombola o věcné ceny a poté se již Učitelský summit 2011 nachýlil ke svému závěru. Osobně akci hodnotím velmi kladně a věřím, že se přítomní pedagogové něco zajímavého dozvěděli a že se nechali alespoň inspirovat možnostmi zapojení nových technologií do výuky.

Závěrečné losování věcných cen bylo posledním bodem programu

Závěrečné losování věcných cen bylo posledním bodem programu

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYLICH, Jan. Učitelský summit 2011. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5 [cit. 2024-02-25]. urn:nbn:cz:ik-13642. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13642

automaticky generované reklamy
registration login password