Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Srdcia slovenských knihovníčiek a KIS3G

Čas nutný k přečtení
15 minut
Již přečteno

Srdcia slovenských knihovníčiek a KIS3G

7 comments
Autoři: 

Možno viete, možno nie, neďaleko od Čiech, priam za ich humnami, sa chystá neslýchaná vec. Tá vec má skratku KIS3G a značí Knižničný informačný systém 3. generácie. Nie je cieľom tohto príspevku skúmať a nedajbože i hodnotiť tento počin. Čo z tohto, nepochybne ambiciózneho projektu, v konečnom dôsledku vzíde je zatiaľ vo hviezdach. Len pre poriadok pripomeniem, že základná idea projektu, teda na jednom serveri prevádzkovať n-knižníc s využitím jediného špičkového knižničného systému, nie je nejaká svetová novinka, ale vec ktorá reálne funguje napr. vo Fínsku (projekt Linnea 2) a koniec koncov už s ňou koketovala aj česká odborná verejnosť (viď známy príspevok M. Bartoška z MU Brno). Teda o čo mi to vlastne ide, keď mi nejde o odbornú stránku projektu KIS3G? Ide mi takpovediac o ľudský rozmer tohto problému.

Niet blbých systémov

Kto niekedy niečo implementoval vie, že všeobecne platí veta "o stálom zaostávaní ľudského prvku pri implementácii čohokoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek". Veľmi zjednodušene možno povedať: Niet blbých systémov, sú len blbí pracovníci! Teda veta je to dosť odvážna, ale ukazuje sa, že racionálne jadro v nej je. Dobre, rozumieme, ale čo to má spoločné s KIS3G? Nuž vyjdime s farbou von. Ide o veci vážne, ide veci odborné, ide vlastne o odborníkov, ale čo, poviem to rovno - jednoducho ide o českých odborníkov. Veď to poznáte: "Nejsou lidi". Tak je to. Ako to že nie sú ľudia? Veď nás je tuším 5 miliónov, takže to treba upresniť. Nejakí ľudia v slovenskom knihovníctve sú (v r. 2002 ich bolo 1733; zdroj: nižšie citovaný článok v Knižnici č. 10/2003). Sú ale nie je dosť tých pravých, tí odborníci, tí experti nám chýbajú. Nebolo treba veľa rozumu aby sme zistili, že ak by sme aj úspešne vybrali nejaký ten KIS3G, okamžite a zákonite narazíme na problém odborníkov, teda vlastne na problém neodborníkov... Totiž, ak by aj nejaký system, slávne alebo hoci i neslávne, zvíťazil - kto ho bude, preboha živého, implementovať, udržiavať, prevádykovať...? Veď mladí sú už dávno... a to, čo zostalo, a vôbec - v našom veku, a také veci že MARC21, potom to Z a bodka a nejaké číslo a tá obrovská ORACLE... No čo sme komu urobili... Jednoducho "Nejsou lidi a basta". Tak a teraz čo? To je detektívka, to je príbeh, to je story! A ty manager, ty Maestro Directore, rieš to, ak si trúfaš (Hic Rhodus hic saltus)!

O úlohe žien v histórii Slovenska

Slovensko (lebo o ňom bola celý čas reč) je zvláštna krajina plná prekvapení a plná vecí, nad ktorou Európa, vrátane ČR, len krúti hlavou. Sme krajina plná čúd (vysvetlivka: to sú také "strange things"), ale jedno nám, unnisimo, všetci potvrdzujú (a aj závidia). Myslite Tatry, že? Ale kde, ide o ladnejšie veci... Mužskí čitatelia to už vedia dávno - áno, ide o slovenské ženy a dievčatá. Tak v tejto oblasti sme veľmoc, to je náš skutočný a možno najväčší das Kapital. Slovensko prežilo neuveriteľných 1000 rokov bez vlastnej inteligencie, bez vlastných škôl a univerzít, bez slovenských knižníc, slovenského panovníka, o slovenskom parlamente a akejkoľvek demokracii ani nehovoriac. Veď v roku 1918 bolo vraj asi 6 ľudí slovenskej národnosti vzdelaných natoľko, aby mohli priamo bez zaškolenia nastúpiť do štátnej služby... Bože môj, len 6 úradníkov. Sen! Neuveriteľné! A prežili sme, a sme tu, a dokonca všetko nasvedčuje tomu, že budeme aj v Európe. Iste aj vďaka Bohu (alebo čomukoľvek dostatočne nadprirodzenému), ale môj názor je, že aj vďaka už spomínaným ženám. Vlastne si myslím, že hlavne vďaka nim. Takže zostručníme to: My tu na Slovensku ženy a dievčatá máme a skutočne v históriou osvedčenej kvalite, to je jasné, inak by sme totiž už dávno vyhynuli. Ale odborníkov? Tých je napr. v takej Českej republike zdá sa viac...

Láska a odborníci

Aj najväčší odborník, aj expert - superworkholik sa občas musí vrátiť domov si oddýchnuť, no dobre, aj tam môže ešte pracovať, študovať, vzdelávať sa, ale príde tá hodina, ten čas, keď nevyhnutne začne hľadať posteľ... A spravidla v tej posteli na niekoho narazí... Dobre, fajn, pohoda, vášeň, milovanie až do rána... Ale? Pozrime sa do tej spálne tak za 10, 15 rokov. Ako sa tam veci majú? Žiadne zmeny? Stále sa tam deje niečo vzrušujúce, alebo nastúpila rutina a stereotyp a zúfalo beznádejné pravidelné prebúdzanie sa nášho odborníka, nášho experta povedľa kedysi tak štíhleho, nežného, krásneho, ale teraz už viac menej len nadváhového, ale stále spokojnejšie odfukujúceho tela... To je už všetko? Už nič iné nebude? Tak toto je to šťastie? Kvôli tomu to sa štvete, študujete, publikujete, zarábate peniaze?

A teraz si predstavte, že sú aj iné možnosti. Že by znova nastali tie rána, keď, hoci už viete, že meškáte do práce, keď ste už na odchode, komplet oblečený, ale to jej vábenie, ten jej úsmev a ten pohyb, keď si odhŕňa husté plavé vlasy a potom zašepká niečo nezrozumiteľné, ale úplne jednoznačné a vy sa musíte vrátiť a... A potom ste celý deň ako v extáze a všetko sa vám darí a svet je maličký a fajn a všetko má svoj zmysel...

Tak čo poviete na variant B? Nie je to najhoršie - ten variant B, že? No veď áno, veď bodaj by to tak nebolo, keď to B, to je tá vec, to je ten zázrak, po ktorom všetci túžia, o ktorom všetci spievajú. Áno, máte pravdu, to B - to je tá Láska.

Fakty

Nechajme teraz lásku láskou a skúsme trochu suchej štatistiky (z článku D. Slížová: Verejné knižnice v SR v roku 2003, Knižnica č. 10/2003, str. 463- 467).

1. Na Slovensku pracovalo v r. 2002 v knižniciach neuveriteľných 93,4 percent žien čo je v absolútnom vyjadrení 1619 pracovníčiek.
2. Systém KIS3G sa má zavádzať takrečeno masovo teda prakticky do všetkých väčších knižníc v SR.
3. Všetky tieto knižnice budú potrebovať minimálne jedného skutočného odborníka na KIS, nazvime ho systémový knihovník.
4. Systémový knihovník sa chtiac - nechtiac stane pre osadenstvo knižnice Avatarom ("avatar" v sánskrte znamená vtelenie boha do podoby človeka, bližšie viď J. Bell, J. Grey: Digitálni nesmrtelnost, Vesmír č. 7/2003).

Netreba ďalej špiritizovať, aký bude mať taký Avatar asi vplyv, najmä na ženskú časť osadenstva knižníc. Laicky by som odhadol, že pôjde o takmer božský vplyv. Nie je snáď ani nutné hádať kto sa stane miláčikom vedenia knižnice a kto bude našim pokladom a komu budú patriť úsmevy a sympatie aj tých najkrajších knihovníčiek. Prakticky tu vidím len jeden vážny problém, priatelia, a to je - vybrať si.

Mohol by som sa stať Avatarom aj ja?

Dobre, povedzme, že sme vás navnadili, že ste na chvíľu zavreli oči a posnívali si, a niektorí z vás možno aj pospomínali na všelijaké nežné, či vášnivé nočné rokovania na INFOSOch v Tatrách a nakoniec ste si povedali: "Vlastne, prečo nie? Šéf ma aj ak nedoceňuje. Doma? Škoda hovoriť. Deti? Tie chcú odo mňa už len peniaze. Vláda? Tá to vedie úplne plne jasne od piatich k štyrom a nakoniec, veď už sú v NATO a budú v EÚ a k tomu ten Peugot/Citroen a teraz, nedávno ešte aj ten Hyundai...". Ale ako ľudí skúsených, racionálnych a pragmatických vás následne a zákonite prepadli pochybnosti a začali ste si klásť aj otázky ako: A čo to tí Slováci tam vlastne idú robiť? Čo to obnáša? Čo to chce od toho systémového knihovníka? Čo všetko má ten odborník vedieť?...

V tejto veci je každá rada vzácna. Je smutnou skutočnosťou, že úplne presné odpovede na takéto otázky vám v tejto fáze nedá na Slovensku, a dokonca ani v Martine, nikto. My vieme, že potrebujeme odborníkov - to je nespochybniteľné. No problém je, že fakticky nám chýbajú aj odborníci, ktorí by presne zadefinovali, akých odborníkov vlastne budeme potrebovať!

Ja by som to prirovnal k známej výprave Krištofa Kolumbusa... Aj on keď pristal na Haiti zistil, že nejaký tlmočník, ktorý by tým pohanom vysvetlil, že sa práve stali súčasťou Španielskeho kráľovstva, by sa mu zišiel... Ale kto mal tušiť, že objaví práve Ameriku? Na šťastie Kolumbus mal zo sebou jeden univerzálny dorozumievací prostriedok (zbrane), pomocou ktorého sa mu nakoniec podarilo všetkých tých divochov získať na svoju, teda na našu kresťanskú stranu.

Ale predsa len je tu určitá nádej, je tu vodítko, je tu niečo čo by by záujemcom, hľadačom sŕdc, lásky či iných pokladov na Sklondajku, mohlo pomôcť sa zorientovať. Ide o vec, ktorá sa volá Systémové požiadavky: Posúdenie základných funkcií systému. Tieto požiadavky (celkove ich bolo vyše 800!) sú v slovenskom merítku, a zrejme aj v českom, vecou vskutku nevídanou. Môj súkromný názor je, že už len úplne pochopenie všetkých týchto požiadaviek je prejav úctyhodnej erudovanosti a orientácie v odbore. Neveríte? Tak sa pozrite na toto:

ANSI 92 SQLNET
AACR2
ACTIVE-X
ADDS A2
ANSI NISO
ARIEL
BIB-1
CD-ROM
CIP
CODABAR
CODE 39
DBF
DBMS
DEC VT420
DOC
DOI
DUBLIN CORE
EAN-13
EBSCO
EDIFACT
ENDNOTE
EPC
EUR
EX-1
EXCELL
EXPLORER
FRBR
FTP
GILS
GOVNET
GRS
GUI
HAZELTINE
HP-UX
HTML
IBM AIX
IBM TN3270
ID
IFLA
IKS
ILL
ISA
ISBD
ISBN
ISO 10161
ISO 10646
ISO 2709
ISO 9000
ISRC
ISSN
JAVA (BEANS)
JDBC
KIS3G
LAN
LATIN-1
LATIN-2
LC
LINUX
MARC21
MDT
MESH
MVS
NBN
NCIP
NETSCAPE
NISO
NLM
OAI
OCLC
OCR
ODBC
ONIX
OPAC
OPEN URL
PIN
PURL
RDBMS
RDP
RFID
SANET
SCO CONSOLE
SGML
SICI-SISAC GUI
SKK
SMTPC MIME
SNK
SQL
SSH
SSL
STN
SUN SOLARIS
SUTRS
TCP-IP
TN3151
TN5250
TXT
UDC MRF
URL
UNICODE
UNIMARC
UNIX
URN
USEMARCON
VIKS
W3C
WAI
WAIS 1
WAIS 2
WAN
WINDOWS
WINDOWS NT
WOS
WWW
WY-50
WY-60
WYSE
XML
X-TERMINAL
Z39.50
ZIG

Áno, nemýlite sa, je to abecedný zoznam skratiek, ktoré boli použité v zadaní požiadaviek na systém KIS3G! Je Vám to všetko jasné? Žiadne problémy? Ak áno, gratulujem - ste to vy, kvôli ktorému bol napísaný tento článok! Ste to vy, koho na Slovensku potrebujeme! Ste to vy, kto očarí srdce každej Slovenky, zamestnanej v knižnici a konečne, ste to vy, kto má šťastie a lásku na dosah a môže stať, čo nevidieť Avatarom!

"Promiňte pánové, ale já jsem ženská!" Hm, ale čo robiť, ak ste tomu všetkému rozumeli a ste žena a ešte k tomu heterosexuálna žena (teda takzvaná normálna)? Tak to máme problém. S mužmi je to totiž v SK knihovníctve viac ako biedne. Ale verte, urobíme čo sa dá. Nás, slovenských mužov, je totiž v slovenskom knihovníctve skutočne ako šafránu, teda len zo pár, ale zato sme takmer všetci na kľúčových miestach. Skoro všetci sme nejakí riaditelia, námestníci, vedúci, šéfovia, podšéfovia rôznych útvarov, odborov, oddelení, úsekov, knižníc a tak, dokonca aj generálni riaditelia sa medzi nami nájdu. Takže? No, nebudeme to tu detailne rozoberať - ale zvážte to aj vy, české dívky a ženy. Sľubujeme, ľutovať nebudete. Budete také naše Avatarky.

Tak dovidenia na Slovensku, priatelia… a priateľky tiež.

Dodatok

Dńa 5. 12. 2003 podpísal generálny riaditeľ SNK v Martine zmluvu s firmou VTLS (USA) o dodávke systému Virtua pre zabezpečenie projektu jednotného knižničného systému KIS3G. Inštalácia systému na serveroch SUN sa predpokladá v januári 2004!!!

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CVIK, Oleg. Srdcia slovenských knihovníčiek a KIS3G. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 1 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-11472. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11472

automaticky generované reklamy

Jsou zde 7 komentáře

Byl jsem u projektu KIS3G dosti blízko - pravda, jen do té doby, kdy výběr
knihovnického systému probíhal formou veřejné soutěže. Pak se ale výběr
systému stal neveřejnou záležitostí, SNK se rozhodla pro výběr formou
"rokovacieho konania bez zverejnenia" a oslovila jen jednoho dodavatele. Od
té doby se dívám na KIS3G stále s obrovským zájmem, ale uz jen z dálky.
Přeji slovenským kolegům moc úspěchů v implementaci a hlavně v provozu KIS3G
a těším se na jejich reakce na článek. Myslím, že lehký tón je skoro vždy
správnou volbou stylu - přístup kolegy Cvika se mi moc libil. Myslím, že
nejen já budu sledovat postup projektu KIS3G s napětím.

O připravovaném společném integrovaném knihovnicko-informačním systému 3. generace (KIS3G) jsem se dozvěděla (teprve) jako účastník semináře INFOS v dubnu 2003. Obsah i forma podání příspěvku generálního ředitele Slovenské národní knihovny doc. D. Katuščáka a hlavně bouřlivé diskuse zúčastněných slovenských knihovníků mne natolik zaujaly, že slíbený článek o semináři pro Ikara (č. 5/2003) jsem věnovala hlavně tomuto bodu. Cituji z tehdejší reakce O. Cvika na článek: „… mozno prvy raz za existenciu INFOSOV v samostatnej SK tu doslo aj k masovejsej, ostrej az nevyberavej diskusii o niecom - a nateraz je skoro jedno ci diskusia k niecomu aj povedie …“. Nyní je rozhodnuto, na to, že v dubnu 2003 nebyl ještě ani vypsán konkurz, tak výběr proběhl velice rychle. I já bych tedy ráda popřála slovenským kolegům hodně úspěchů v implementaci i v provozu KIS3G a současně to, aby se všem dařil obdobný přístup k realitě jako kolegovi Olegu Cvikovi.

To, že príspevkov ku KIS3G a hlavne k Virtue je tak málo, že sa dajú sčítať na prstoch jednej ruky, asi niečo avizuje, že nie je niečo v poriadku. Môj názor ako používateľa je ten, že k prijatiu rozhodnutí boli prizvaní ľudia, ktorí prácu radového knihovníka poznajú ako sa vraví s rýchlika, alebo v horšom prípade vôbec. Ľudom, ktorí s tým budú musieť pracovať bolo toto riešené asi nanútené bez ich možností sa vyjadriť a reagovať. Veď na Slovensku je to tak. Nejak bolo, nejak bude, alebo naokolo bližšie. Viem, že so súčasným stavom v knihovníctve bolo treba niečo robiť, ale nie experimentovať ako to bolo doteraz. Hlavne ľudia, ktorí rozhodovali o dodaní financií o pozadí asi vedeli málo. Máme vari na Slovensku málo odborníkov (hlavne mladých ľudí, ktorým sa sľubovala šanca byť účastníkmi pri takých vážnych rozhodnutiach), ktorí mohli byť k tomu prizvaní? Nuž ale čo s tým, Slovák ako sa vraví sa dá kúpiť aj za misu šošovice. Preto to u nás tak aj vyzerá. Nie sme schopní sa zjednotiť a konečne niečo seriózne vytvoriť a hlavne sa spojiť s niekým kto má bližšie k našim problémom.

A jak to tedy u Vás s tou VIRTÚ vyzerá?
---
Preto to u nás tak aj vyzerá. Nie sme schopní sa zjednotiť a konečne niečo seriózne vytvoriť a hlavne sa spojiť s niekým kto má bližšie k našim problémom.

To, že príspevkov ku KIS3G a hlavne k Virtue je tak málo, že sa dajú sčítať na prstoch jednej ruky, asi niečo avizuje, že nie je niečo v poriadku. Môj názor ako používateľa je ten, že k prijatiu rozhodnutí boli prizvaní ľudia, ktorí prácu radového knihovníka poznajú ako sa vraví s rýchlika, alebo v horšom prípade vôbec. Ľudom, ktorí s tým budú musieť pracovať bolo toto riešené asi nanútené bez ich možností sa vyjadriť a reagovať. Veď na Slovensku je to tak. Nejak bolo, nejak bude, alebo naokolo bližšie. Viem, že so súčasným stavom v knihovníctve bolo treba niečo robiť, ale nie experimentovať ako to bolo doteraz. Hlavne ľudia, ktorí rozhodovali o dodaní financií o pozadí asi vedeli málo. Máme vari na Slovensku málo odborníkov (hlavne mladých ľudí, ktorým sa sľubovala šanca byť účastníkmi pri takých vážnych rozhodnutiach), ktorí mohli byť k tomu prizvaní? Nuž ale čo s tým, Slovák ako sa vraví sa dá kúpiť aj za misu šošovice. Preto to u nás tak aj vyzerá. Nie sme schopní sa zjednotiť a konečne niečo seriózne vytvoriť a hlavne sa spojiť s niekým kto má bližšie k našim problémom.

Som veľmi prekvapený, že sa vôbec niekto vrátil k tomuto problému a hlavne na tejto stránke, len škoda, že nie tí, ktorých sa to týka. Nebyť príspevku p. Cvika, tak by som sa ani nedozvedel, že vôbec existuje aj reakcia v cz., v ktorom bol odkaz na adresu www:ikaros.cz.... Mám dojem, že ľudia, ktorí už pracujú vo Virtue pripomienky ani nesledovali, pretože boli do toho akosi dodaní a za pochodu sa riešia problémy, ktoré vznikajú. Je mi ľúto, že sa SNK nespojila radšej s odborníkmi a hlavne s kolegami v NK Praha, ktorých spracované záznamy a hlavne ich vyhľadávanie nemá chybu. Pokiaľ viem tak v knižniciach, ktoré už začali, okrem zdĺhavého spracovávania kníh majú často problémy s výpadkom servra SNK. Zatiaľ to sledujem iba zo zvedavosti. Veď sa stačí pozrieť na Fórum používateľov KIS3G, napr. spracovanie dokumentov, je tam jeden príspevok a žiadna reakcia. Podobné problémy a nie len tie, majú knihovníčky, ktoré v tom už začali pracovať. Každý vyčkáva ako to bude. Pokiaľ viem nie je doriešená evidencia (prírastkové zoznamy) ako aj napr. vyraďovanie a hlavne dokumentácia po vyradení a štatistiky na aké sme boli zvyknutí nemám ani predstavu. Spracovanie dokumentu je tiež zdĺhavé, hlavne verejné knižnice, kde mnohé z nich pracovali v syst. LIBRIS, ktorý mal prepracované všetky potreby knihovníka, pri ktorom možno aj spohodlneli a zabudli na pravidlá znamienok v katalogizácii. Teraz si knihovníčka vyhľadá titul pre spracovanie a má ho tam niekedy aj v niekoľkých podobách ako prichádzali spracované z rôznych knižníc do SNK.
A to je ešte ten lepší prípad, že ho vôbec našla. Viem, že všetko chce čas ale práca ktorú má knihovník na úrovni knižníc hlavne verejných, urobiť, nedovolí prestoje, nechcem tým povedať, že by chceli byť pohodlné a čakali až titul niekto iný za nich spracuje.
Menia sa za pochodu pravidlá. Hlavne nechápem ako je možné že napr. NK v Prahe má spracované všetko čo chcem vyhľadať bez rozdielu či ide o novinku . Nie som technický typ, ale ako laik mám predstavu, že systém, ktorý má prebrať spracované dokumenty s rôznych knižníc by mal mať hlavne prepracovaný systém, ktorý dokáže vygenerovať záznamy tak, aby zobral akýsi správny základ pre spracovanie dokumentu a to ostatné, ktoré nie je celkom v poriadku, čo iní chcú pripojiť, odstránil , ale to chcem asi veľa. Hlavne bola na začiatku predstava ako si knihovníci budú môcť uľahčiť prácu, preberaním už spracovaných záznamov, kde by mali byť hlavne spracované odborníkmi zo SNK. Skúste si vyhľadať novinky. Viem, že majú teraz práce veľa, hlavne kvôli Virtui, ale ani predtým nemali spracované novinky tak ako boli dodávané na trh, pretože ich asi nedostali ako povinný výtlačok alebo možno pre niečo iné. Knihovník na úrovni verejných knižníc musí knihu objednať, zaevidovať, spracovať a dodať do fondu hneď po nákupe a v mnohých prípadoch ešte ako sa povie teplú z tlačiarne a nielen titul vydaný na Slovensku.
Porovnajte so spracovávaním v NK Praha. Môj dojem z toho je, že sme sa akosi vrátili späť. Možno by nebol problém, ale napr. téma „systémový knihovník“ ako bol v článku p. Cvika uvedený bude v knižniciach asi dosť veľký problém. Veď programy a systémy, ktoré udával p. Cvik v príspevku si vyžadujú programátora a technika na úrovni, ale asi ťažko z radov knihovníčok z knižníc, napr. verejných. Možno nemám vôbec pravdu, preto by bolo dobré aby sa vyjadril niekto kto s Virtuou už pracuje, hlavne z verejných knižníc, ktoré boli do toho zapojené.
A teraz trocha sci-fi. Ideálne by bolo zostaviť tým odborníkov, ktorých produkt by mohol využiť vydavateľ, distribútor, kníhkupec, knižnice a ostatní používatelia až po čitateľa, kde by sa potom knihovník mohol venovať viac práci (poslaniu) na ktorú je určený.
Neberte moje horeuvedené názory ako smerodajné, som iba pozorovateľ, opakujem bolo by dobré poznať názory knihovníčok, ktoré s Virtuou pracujú, hlavne na úrovni verejných knižníc a hlavne pravdivé bez cenzúry ale to by ste ich museli osloviť. Fandím ľuďom, ktorí majú názor podobný ako je v príspevku:Neskoro ale predsa, škoda len, že nemôžu asi zasiahnúť alebo rozhodovať.
Zatiaľ stále anonym.

Dekuji za Vase připomínky, nezdají se mi být nějak přehnané - i když pravda, situaci opravdu neposoudim. Sám za sebe mohu říci, že znám asi 80-90 procent těch zkratek, kterou jsou v článku uvedeny a vyžadují skutečně velmi technické znalosti, ale v žádném případě některé z nich nemohu znát "úplně" (např. Windows ;-). Nicméně, a nebo právě proto, mezi těmi zkratkami mi chybělo něco jako KNIHOVNY, UŽIVATELÉ, INFORMAČNÍ SYSTÉMY, INFORMAČNÍ PROCESY apod. Často se totiž stane, že programátoři žijí v jiném světě než knihovníci a jejich uživatelé, a je právě potřeba něco jako most mezi nimi, někdo, kdo ty dva-tři světy spojí dohromady. Doufejme tedy, že se objeví i další reakce na Vaše komentáře, vlastní názory i další popis této situace.
Zatím stále admin ;-)

registration login password