Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Společně na stopě zločinu, aneb co nového v boji s počítačovou kriminalitou

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Společně na stopě zločinu, aneb co nového v boji s počítačovou kriminalitou

0 comments

V závěru minulého sloupku jsme si slíbili znovu kousnout do kyselého jablka a podívat se na stinnější stránky internetových technologií – tedy počítačovou kriminalitu, v angličtině sugestivně nazývanou kybernetický zločin. Adventní čas by si sice žádal nějaké když ne veselejší, tak aspoň více povznášející téma, leč i internet má svou odvrácenou tvář, která se rozvíjí stejně bouřlivě, jako jeho pozitiva, a i když stejně jako v jiných sférách i zde platí, že "ruka spravedlnosti" může delikventy vždy jen stíhat, ale nikdy je úplně nedožene, úsilí vyvíjené v této oblasti je nezanedbatelné.

Obavy o bezpečnost elektronických sítí a informačních systémů rostou spolu s rychlým zvyšováním počtu uživatelů sítě a narůstající hodnotou tam probíhajících transakcí. Bezpečnost internetu nyní dosáhla kritické hranice, kdy se stává podmínkou dalšího růstu elektronického podnikání a fungování celé ekonomiky. Evropská rada se ve Stockholmu ve dnech 23.–24. března 2001 shodla, že "Rada spolu s Komisí vyvine komplexní strategii pro zajištění bezpečnosti elektronických sítí včetně postupu pro její praktickou aplikaci".

23. dubna 2002 schválila Komise návrh Rámcového rozhodnutí Rady o "útocích proti informačním systémům". (Více v květnovém sloupku.) Návrh se zaměřuje na nové formy kriminální činnosti namířené proti informačním systémům, jako jsou hackerské útoky, viry a pokusy o zneužívání služeb. 22. října schválil Parlament rezoluci, která tento návrh podpořila a doplnila o řadu dodatků. Už předtím, na základě sdělení Komise s krkolomným názvem "Vytváření bezpečnější informační společnosti zlepšováním zabezpečení informačních infrastruktur a potíráním počítačové kriminality", vzniklo – kde jinde než na webu – Fórum EU o počítačové kriminalitě.

Posláním fóra je diskuse mezi složkami vymáhajícími právo, poskytovateli internetu, telekomunikačními operátory, organizacemi zabývajícími se občanskými svobodami, zástupci spotřebitelů, úřady na ochranu dat a dalšími zúčastněnými stranami. Fórum se snaží upozorňovat na rizika spojená se zneužíváním internetu, propagovat vhodné formy jeho zabezpečení, identifikovat efektivní nástroje a postupy k potírání kriminality a povzbuzovat vývoj mechanismů včasného varování a krizového managementu. Jeho cílem je rovněž výměna nových poznatků, tvorba sítí a spolupráce mezi zainteresovanými stranami.

Fórum se skládá ze tří prvků – webové stránky, která je základnou pro výměnu informací a názorů, valných shromáždění, tj. setkání, která jsou otevřená pro kohokoliv, kdo má zájem se podílet na práci fóra, a zasedání expertních skupin, která se věnují specifickým tématům. Cílem Komise je začlenit do práce fóra různé proudy, ale udržet skupiny dostatečně malé na to, aby byly schopné diskutovat o naznačených problémech do hloubky a na základě společných východisek. Zápisy z jejich jednání jsou publikovány na webu.

Evropská unie však není zdaleka jedinou organizací, která se snaží proti novým formám zločinu bez hranic bojovat taktéž na mezinárodní frontě. Rovněž Rada Evropy, jejímž hlavním posláním je zajišťování lidských práv, přijala už v minulém roce Úmluvu o počítačové kriminalitě. Na ní navazuje 7. listopadu schválený Dodatkový protokol o boji proti rasismu a xenofobii na internetu.

Protokol žádá členské státy Rady Evropy, aby trestaly šíření rasistických a xenofobních materiálů prostřednictvím počítačových systémů, stejně jako rasisticky a xenofobně motivované hrozby a útoky včetně popírání, zlehčování, schvalování nebo obhajování genocidy nebo zločinů proti lidskosti. Definuje rovněž vlastní pojem rasistických a xenofobních materiálů a míru, v níž jejich šíření porušuje práva poškozených. Protokol sleduje dva základní cíle – harmonizovat trestní právo v boji proti rasismu a xenofobii na internetu a zlepšit mezinárodní spolupráci v této oblasti. Všechny přestupky vymezené Protokolem musí být stíhány "mezinárodně”" Protože globální hrozby a problémy vyžadují globální odezvu, jednací proces k tomuto protokolu zahrnuje USA, Kanadu, Japonsko, Mexiko a Jihoafrickou republiku. Protokol bude oficiálně předložen k podpisu na následujícím parlamentním shromáždění Rady Evropy (27.–31. ledna 2003).

Ať už jsou naše obavy ze zneužívání nových technologií motivovány strachem o škody ekonomické nebo morální, nebo si dokonce připustíme riziko globálního teroristického ohrožení, platí pro nás závěr článku Securing the cloud, publikovaného 24. října 2002 v týdeníku The Economist, kde se píše:

Existuje nesprávný dojem, že počítačová bezpečnost je strašlivě nudná záležitost. Ve skutečnosti se z ní stává jeden z nejzajímavějších aspektů technologického průmyslu. Válečné historky poradců pro bezpečnostní otázky a odborníků na počítačovou kriminalitu jsou daleko poutavější než debaty o kladech a záporech systémů řízení vztahů se zákazníky. Takže opravdu není důvod, proč se tomuto tématu vyhýbat. Každý, kdo se dosud nezajímal o počítačovou bezpečnost, by to měl rychle napravit. Bohužel však neexistuje jednotný návod, jak na to. Zabezpečení vhodné pro banku by mohlo malou firmu zcela zničit. Technika je pouze částí odpovědi, ale má důležitou roli, takže u ní se musí nepochybně začít.

A v tom je právě zakopaný pes – čím dál dokonalejší technika, byť ve službách boje proti kriminalitě, se bude stále častěji dostávat do konfliktu s hájením přirozených práv a zájmů jednotlivců i celých skupin. Dokladem je i v poslední době stále aktuálnější debata o nejrůznějších aspektech zadržování dat. Debata, jejíž potřebnost je přímo úměrná obtížnosti nějakého jednoznačného řešení.

Doufám, že poněkud pochmurné téma Vám nepokazilo předvánoční čas. Snad právě v této hektické době se nám vymoženosti internetu ukáží z té lepší stránky – alespoň mě představa nakupování z klidu a pohodlí domova či kanceláře docela láká. I když, co si budeme povídat, ty nejlepší dárky určitě na internetu nekoupíte. Tak si přejme, ať právě takových je pod našimi stromečky letos co nejvíc a pomohou nám vykročit do nového roku s radostí a pohodou!

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ČADILOVÁ, Kateřina. Společně na stopě zločinu, aneb co nového v boji s počítačovou kriminalitou. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 12 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-11165. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11165

automaticky generované reklamy