Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Skvělá databáze na obzoru - kde vzít peníze? (Blanka Konvalinková)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Skvělá databáze na obzoru - kde vzít peníze? (Blanka Konvalinková)

0 comments
Autoři: 

Blanka Konvalinková

Ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci Blanka Konvalinková hovořila ve svém příspěvku o tom, jak získávat finance na nákup nových databází. Určitou inspirací je pro ní univerzitní knihovna ve Zlíně, ale v Liberci mají bohužel o něco horší situaci – zřizovatelem je totiž Liberecký kraj, který není příliš štědrý a např. v posledním období snížil rozpočet knihovny o celých 28 %.

B. Konvalinková se nicméně snaží i navzdory nepříznivé situaci knihovnu neustále vyvíjet a posilovat její vědeckou funkci. Výhodou je poměrně moderní prostředí (budova knihovny byla otevřena asi před deseti lety) a velký zájem uživatelů (v současné době knihovna registruje 25 000 uživatelů).

Z databází a elektronických zdrojů mají uživatelé k dispozici databázi Tam-Tam (český tisk), infobanku ČTK, ASPI (automatizovaný systém právních informací), ČSN, EBSCO, OCLC Firstsearch a Library Press Display (databáze světového tisku). Snahou je přístup k informačním zdrojům rozšiřovat, problémem jsou ale finanční zdroje.

Knihovna tento nedostatek financí řešila vytvořením pracovního týmu, vytipováním vhodné databáze a následně výběrem vhodného sponzora. Tím se pro databázi Art FullText stala Nadace Preciosa v Jablonci nad Nisou, se kterou už v minulosti knihovna několikrát spolupracovala. Po podepsání smlouvy s Nadací ještě příspěvek schvalovala Rada Libereckého kraje. V prosinci 2009 pak proběhla oficiální veřejná prezentace a zpřístupnění databáze. Sponzor získal protihodnotu ve zveřejnění informací na webových stránkách knihovny (rubriky naši sponzoři a mediální partneři), ve čtvrtletníku Světlik (regionální časopis, Svět libereckých knihoven) a v dalších médií. Knihovna pravidelně sleduje statistiky využívání databáze a průběžně ji propaguje.

Druhým příkladem obdobného postupu bylo hledání sponzora pro pořízení databáze Naxos Music Library. Po vytipování databáze v únoru 2010 přišlo na řadu ověření jejího fungování v jiných knihovnách a testování v rámci bezplatného zkušebního přístupu na dva měsíce. Databáze se osvědčila, po poměrně složitém jednání byl získán sponzor, Severočeská vodárenská společnost, a. s., a databáze byla pořízena; její zpřístupnění se plánuje na Den hudby 21. června.

Prezentace tedy vyzněla poměrně pozitivně – i když mají knihovny velmi často špatnou finanční situaci, je možné řešit ji právě spoluprací se sponzory. Základem je vytipovat vhodného dárce nebo sponzora, navrhnout odpovídající propagaci firmy či nadace – a vyjednávat. Je velmi důležité být při jednání důsledný, neustále upozorňovat na výhody databáze a především neztrácet trpělivost. Trpělivost přináší růže – a v případě liberecké knihovny přinesla už dvě databáze.

(jr)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Skvělá databáze na obzoru - kde vzít peníze? (Blanka Konvalinková). Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 5/2 [cit. 2023-02-04]. urn:nbn:cz:ik-13454. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13454

automaticky generované reklamy