počítače

Uplatnění poznatků z ergonomie při práci s počítačem

Podnázev: 
Čas na cvičení malou pauzičku!

Počítače jsou nedílnou součástí našeho života. Kromě pozitivních vlivů, kterými se projevují při naší práci, existují také negativní aspekty, které přímo souvisejí s používáním počítače ke každodenní práci. O pozitivech víme všichni, ale negativa si už uvědomujeme méně. Negativa, o kterých se hovoří, souvisejí především s ergonomií. Ergonomie je obor, který se zabývá vztahem „člověk – pracovní prostředí“.

Tůmová, Štěpánka; Watt, Andrea. Uplatnění poznatků z ergonomie při práci s počítačem. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 9 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/7088>. urn:nbn:cz:ik‐007088. ISSN 1212-5075.

Ten blbec Word!

Začalo to nenápadně. Když před lety aktualizovaná verze Wordu začala hlídat pravopis, bylo milé, že mě upozorní, když napíšu slovo špatně, když při úpravě textu nechám dvě stejná slova vedle sebe a tak podobně. Co se ale začalo dít asi před dvěma lety v mém novém služebním počítači? Word se začal při automatických opravách chovat iniciativně a svéhlavě. Když jsem před rokem začala sbírat, co všechno mi přepsal a jaké chyby nadělal, nestačila jsem se divit. Co mi to ten blbec zase napsal?

Tichá, Ludmila. Ten blbec Word!. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 13 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6563>. urn:nbn:cz:ik‐006563. ISSN 1212-5075.

The semiotic engineering of Human-Computer Interaction


DE SOUZA, Clarisse Sieckenius. The semiotic engineering of human-computer interaction. Cambridge (MA, USA) : MIT, 2005. xxi, 283 s. ISBN 0-262-04220-7.

Autorka působí ve Výzkumném centru sémiotického inženýrství SERG v Riu de Janeiro a je jednou z mála osobností zabývající se sémiotikou v počítačových systémech (vedle např. Nadina (1988) a Andersena (1997)).

Brejcha, Jan. The semiotic engineering of Human-Computer Interaction. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5113>. urn:nbn:cz:ik‐005113. ISSN 1212-5075.

Bezplatné kurzy práce s počítačem a internetem na Portálu veřejné správy

Ministerstvo informatiky rozšířilo svou nabídku vzdělávacích kurzů pro veřejnost a na adresu http://www.portal.gov.cz/ umístilo několik bezplatných elektronických samostudijních kurzů zaměřených na práci s počítačem a internetem a s informačním systémem Portálu veřejné správy.

Volná, Klára. Bezplatné kurzy práce s počítačem a internetem na Portálu veřejné správy. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3271>. urn:nbn:cz:ik‐003271. ISSN 1212-5075.

Howard H. Aiken - tvůrce počítače Harvard Mark I

Za jednu z nejvýznamnějších osobností, které ovlivnily vývoj tzv. nulté generace počítačů v minulém století, je nesporně považován Howard H. Aiken (1900-1973), od jehož úmrtí uplyne letos 14. března třicet let.

Vojtášek, Filip. Howard H. Aiken - tvůrce počítače Harvard Mark I. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1294>. urn:nbn:cz:ik‐001294. ISSN 1212-5075.

Lidem závislým na počítačích hrozí, že se promění v želvy

Sotva se lidstvo vzpamatovalo ze šoku způsobeného možnými důsledky klonování živých tvorů, postihla ho nová pohroma: vědci totiž zjistili, že krátkozrací lidé, kteří jsou pravidelně delší dobu vystaveni záření vycházejícímu z monitoru počítače, se proměňují v želvy!

Tento úžasný a zároveň hrůzu vyvolávající objev, který může zvrátit vztah člověka k moderním informačním technologiím, je přisuzován po zásluze pracovníkům jednoho českého výzkumného ústavu, který si přál zůstat v anonymitě.

Vojtášek, Filip. Lidem závislým na počítačích hrozí, že se promění v želvy. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/202>. urn:nbn:cz:ik‐000202. ISSN 1212-5075.

Problémy spojené s fenoménem elektronického publikování II.

V minulém čísle Ikara jsem se zabývala jedním z problémů, které vyvstaly spolu se vznikem a rozvojem elektronického publikování, problematikou archivace elektronických publikací. Na tento článek navazuje následující text, jehož tématem je další významná problematika spojená (nejen) s elektronickým publikováním - autorským právem.

Celbová, Iva. Problémy spojené s fenoménem elektronického publikování II.. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/174>. urn:nbn:cz:ik‐000174. ISSN 1212-5075.

Bariéry ve využití počítačů

V souvislosti s rychlým vrůstáním informačních technologií a výpočetní techniky do společnosti vyvstává nyní problém bariér při využívání počítačů. Pozastavím se nad nejčastějšími bariérami, které můžeme rozdělit do dvou skupin. Jsou to zaprvé bariéry, které člověk není s to ovlivnit - patří k nim překážky kladené státem (viz blokáda počítačů před rokem 1989) a omezení vyplývající z ekonomické úrovně země. Jako zvláštní problém lze vyčlenit adaptaci na nové informační systémy.
Jonáková, Karolina. Bariéry ve využití počítačů. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/177>. urn:nbn:cz:ik‐000177. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah