Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Regionální evropské informační středisko v Havlíčkově Brodě

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Regionální evropské informační středisko v Havlíčkově Brodě

0 comments

Z historie

Okresní knihovna v Havlíčkově Brodě a Agentura Interes předložily Ministerstvu zahraničních věcí České republiky společný projekt zaměřený na zajištění informačních potřeb a informačního zázemí pro občany Jihlavského kraje v oblasti zabezpečení přístupu k informacím o Evropské unii.

Projekt se setkal s pozitivním ohlasem jak na Ministerstvu zahraničních věcí ČR , tak i u dalších subjektů a osobností společenského, politického a kulturního života v našem městě. Vznik Regionálního evropského informačního střediska (REIS) podpořil např. místopředseda Senátu ČR Doc. JUDr. Petr Pithart, ale také zástupci Městského a Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě a další subjekty (Školský úřad, Agrární a Hospodářská komora, Okresní vlastivědné muzeum atd.).

V rámci přípravných porad a setkání se také postupně rozšířil počet spolupracujících subjektů. Navázali jsme například bližší kontakt s Kabinetem evropských informací na Vyšší odborné škole v Jihlavě a se studentským evropským klubem, který působí při chotěbořském gymnáziu.

Po několika měsících jednání, hledání a příprav byl 29. listopadu 1999 za přítomnosti 1. náměstka ministra zahraničních věcí JUDr. Pavla Teličky, Csc. slavnostně zahájen běžný provoz REIS v prostorách Okresní knihovny v Havlíčkově Brodě.

Program činnosti

Původní koncepce samotného projektu prodělala mnoho významných změn. Na základě mnoha jednání, hledání nejlepších příkladů a aktivit jsme si vytvořili velmi obecně formulované zásady pro naši činnost a program:

 • nebýt pouhým distributorem tiskovin, ale aktivním pracovním týmem,
 • s ohledem na výsledky nejrůznějších průzkumů se zaměřit konkrétním akcemi na vybrané cílové skupiny i nejširší veřejnost,
 • shromažďovat a zpřístupňovat zajímavé informace, které by měly být podloženy konkrétními příklady,
 • vytvořit pracovní tým pro tvorbu zajímavých projektů a jejich realizaci,
 • oslovovat a zvát odborníky na odborná setkání i besedy s laickou veřejností.

Aktivity REIS v Havlíčkově Brodě

 • Od ledna do konce února t. r. jsme v rámci akce "Eurokvíz" prověřili znalosti studentů o Evropské unii. Eurokvíz obsahoval 22 otázek o zemích EU. Původním záměrem organizátorů bylo do slosování zařadit práce nejméně s 15 správnými odpověďmi. Taková však nebyla ani jedna, a tak byla laťka snížena na 12 bodů. Tři jihlavští studenti obdrželi knižní odměny.
 • V únoru proběhly besedy o Evropské unii pro žáky devátých tříd.
 • Regionální informační středisko EU v Havlíčkově Brodě spolu s Ministerstvem zahraničních věcí ČR uspořádalo besedu o životním prostředí na Vysočině v Měříně.
 • Anketa Jak vidí vstup do Evropské unie členové vlády České republiky vznikla a byla uskutečněna za výrazné podpory místopředsedy Senátu ČR Petra Pitharta. Jejím hlavním cílem a posláním bylo shromáždit a zpřístupnit veřejnosti konkrétní fakta ke vstupu České republiky do Evropské unie podle jednotlivých resortů a s ohledem na to, co vstup do EU přinese občanům v každodenním životě. Z šestnácti oslovených členů vlády odpovědělo dvanáct; jejich odpovědi naleznete na adrese http://www.okhb.cz/eu/anketa/.
 • V rámci akce Březen měsíc Internetu bylo jedno setkání s uživateli věnováno přímo serverům, na kterých zájemci najdou elektronické informace o Evropské unii.
 • Dne 16. března uspořádalo Regionální informační středisko Evropské unie besedu s ministrem dopravy a spojů Doc. Ing. Antonínem Peltrámem, Csc.
 • Regionální informační středisko Evropské unie ve spolupráci s cestovní kanceláří M TOUR pořádalo 30. března v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě besedu s PhDr. Kateřinou Kutnohorskou: Portugalsko, země u nás dosud neobjevená.
 • Projekt 1000 dnů pro Evropu. V rámci našeho regionu se jedná o společný projekt Regionálního informačního střediska EU v Havlíčkově Brodě, Okresní knihovny a dalších kulturních zařízení, středních škol a neziskových organizací města Havlíčkův Brod, ale i Jihlavy a Chotěboře. Jde o dlouhodobý projekt, který chce netradičním způsobem postupně přiblížit všech 15 členských zemí EU. Postupně chceme touto formou představit všechny státy Evropské unie. Jako první se občanům našeho regionu představí Finsko; v průběhu roku 2000 dále Irsko a Holandsko.
 • Dny Finska v Havlíčkově Brodě zahájil 3. dubna finský velvyslanec Risto Rännäli. Nejprve navštívil Městský úřad, kde byl přijat starostou města Ing. arch. Jaroslavem Kruntorádem a místostarosty Ing. Janou Fischerovou a Bc. Jiřím Vondráčkem. Pan velvyslanec aktivitu a činorodost Havlíčkova Brodu ocenil a vyjádřil dojetí nad tím, že Finsko, jako jeden z nejmladších členů EU, zahajuje projekt 1000 dnů pro Evropu. Významným hostem zahajovacího dne byl pan Michal Lobkowicz, člen Výboru pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny a "duchovní otec" projektu 1000 dnů pro Evropu. Smyslem projektu iniciovaného Unií svobody je rozhýbat jednak politickou debatu a jednak aktivovat k činnosti nevládní organizace a skupiny. Havlíčkův Brod je jedním ze tří měst v republice, která na výzvu reagovala.
 • Unie Svobody a Regionální informační středisko Evropské unie uspořádaly 4. dubna pro občany města besedu s bývalým ministrem zahraničních věcí Josefem Zieleniecem. Shodou okolností se beseda uskutečnila v den, kdy Unie svobody oficiálně odstartovala projekt 1000 dnů pro Evropu, který má jak politickou tak i občanskou rovinu.
 • Regionální informační středisko Evropské unie uspořádalo 14. dubna v sále Staré radnice besedu s Mgr. Janou Hynkovou: Finsko očima diplomacie.
 • 14. dubna byla otevřena výstava fotografií Finská architektura v prostorách Havlíčkova domu.
 • 19. dubna uspořádalo Regionální evropské informační středisko ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR setkání s pracovníky veřejných knihoven Jihlavského, Hradeckého a Pardubického kraje o úloze knihoven v informování veřejnosti o přípravě České republiky na vstup do Evropské unie.
 • Regionální informační středisko Evropské unie ve spolupráci s cestovní kanceláří M TOUR a knihkupectvím Vysočina uspořádalo 20. dubna besedu s PhDr. Markétou Hejkalovou: Finsko - země blízká i vzdálená. Beseda se uskutečnila v prostorách čajovny v budově knihkupectví Vysočina.
 • 15. května proběhla beseda s hokejistou Otakarem Janeckým a vyhodnocení multimediálního kvízu Nebojte se Evropy - poznávejte Finsko.
 • 18. května byla zahájena výstava Finská kniha v prostorách Havlíčkova domu ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Havlíčkově Brodě.

Další aktuální informace o našich aktivitách naleznete na Internetu.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠTROSSOVÁ, Ivana. Regionální evropské informační středisko v Havlíčkově Brodě. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 6 [cit. 2023-12-09]. urn:nbn:cz:ik-10573. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10573

automaticky generované reklamy