elektronický obchod

Internetový antikvariát - služba nejenom pro knihovníky

English title: 
Second-hand book shop on the Internet – a service not solely for librarians
Abstract: 

Company LAAR, a.s., presents a new website antiquariat.cz. It serves as a second-hand book shop for anyone, including libraries, individual persons or antiquarians. Anyone can sell and buy second-hand books.

Společnost LAAR, a.s., provozovatel systému bloguje.cz, v průběhu června toho roku spustila projekt internetového antikvariátu antiquariat.cz. Služba prodeje a nákupu v tomto internetovém antikvariátu je dostupná každému. Projekt v současnosti funguje ve veřejném zkušebním provozu.

Kratochvíl, Jiří. Internetový antikvariát - služba nejenom pro knihovníky. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 8 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5638>. urn:nbn:cz:ik‐005638. ISSN 1212-5075.

Projekt INTEBRE - Interaktivní e-business mezi regiony

E-business neboli elektronické obchodování je jedním z dalších e-témat (které je možné označit souhrnným termínem "e-anything"), které se v současné době těší značné podpory ze strany EU, a to v rámci její snahy "dohnat a předehnat" ekonomiku USA.

Pekárek, Aleš. Projekt INTEBRE - Interaktivní e-business mezi regiony. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 12 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5109>. urn:nbn:cz:ik‐005109. ISSN 1212-5075.

Obchodování po síti může přinést řadu výhod pro koncového zákazníka

Zatímco jsou tento a příští rok považovány za zlomové pro rozvoj elektronického obchodování, jen malé procento českých firem je vůbec připojeno k Internetu a počet těch, které jej aktivně využívají pro styk s klienty, marketing nebo ochodní transakce, by se dal spočítat na prstech jedné ruky.
Jedličková, Petra. Obchodování po síti může přinést řadu výhod pro koncového zákazníka. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 7 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1174>. urn:nbn:cz:ik‐001174. ISSN 1212-5075.

Go Digital aneb Evropské malé a střední podniky vstupují do digitálního věku

Leden roku 2002 se do novodobé evropské historie zapíše nepochybně především jako měsíc, kdy se společná evropská měna euro konečně po mnohaletých přípravách zhmotnila do podoby bankovek a mincí, aby ve dvanácti evropských zemích nahradila dosavadní tradiční platidla. Hladkost tohoto přechodu jakoby překvapila i největší eurooptimisty. Podmínkou úspěchu jistě byla pečlivá a dlouhodobá příprava, nicméně neméně významnou roli sehrál i fakt, že v tzv.

Čadilová, Kateřina. Go Digital aneb Evropské malé a střední podniky vstupují do digitálního věku. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/999>. urn:nbn:cz:ik‐000999. ISSN 1212-5075.

Společnost orientovaná na znalosti a digitální ekonomiku

Od nového roku, století a tisíciletí přichází elektronický časopis Ikaros se záměrem věnovat se tematice blízké informační společnosti, a to problémům spojeným s předponou E- jako E-Business, E-Commerce, E-Marketing, Internet marketing apod. či tématům souvisejícím s ekonomickým světem a zároveň s informační tematikou.

Papík, Richard. Společnost orientovaná na znalosti a digitální ekonomiku. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 1 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/691>. urn:nbn:cz:ik‐000691. ISSN 1212-5075.

Elektronické peníze

Rád bych v tomto čísle Ikara pohovořil na téma elektronických peněz, internetových platebních nástrojů, internetových platebních systémů a mikroplateb. Navíc bych rád na pravou míru uvedl některé nepřesnosti, které se v souvislosti s touto tématikou v poslední době na Internetu objevily.1 Na celou právní tématiku internetového platebního styku je nahlíženo z pohledů českého práva. Odkazy na právo Evropských společenství jsou spíše výjimkou.

Smejkal, Ladislav. Elektronické peníze. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 10 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/834>. urn:nbn:cz:ik‐000834. ISSN 1212-5075.

Platba kartou za zboží na internetu v novém návrhu zákona o platebním styku

Již v polovině prosince loňského roku schválila vláda svým usnesením věcný návrh zákona o platebním styku jako součást legislativních a nelegislativních úkolů pro rok 2001.1 Ve stejném smyslu se ve svém Národním programu pro rok 2001 Česká republika zavázala předložit do 30. září návrh tohoto zákona ke schválení vládě. Přípravou nového právního předpisu byla pověřena Česká národní banka.

Smejkal, Ladislav. Platba kartou za zboží na internetu v novém návrhu zákona o platebním styku. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/852>. urn:nbn:cz:ik‐000852. ISSN 1212-5075.

Zástupci českého knižního trhu se seznámí s elektronickým knižním obchodem

Měsíc květen se pomalu, ale jistě blíží. A s ním i veletrh Svět knihy 2000. Na informace týkající se samotného veletrhu si čtenáři Ikara ještě minimálně měsíc počkají, ale již nyní přinášíme pozvánku na jednu významnou doprovodnou akci. Jde o mezinárodní seminář s názvem Elektronický obchod pro knihkupce, nakladatele a knihovníky, který na pátek 12. května 2000 připravuje britská společnost Education for Change.
Celbová, Iva. Zástupci českého knižního trhu se seznámí s elektronickým knižním obchodem. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 3 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/569>. urn:nbn:cz:ik‐000569. ISSN 1212-5075.

Internet, e-business a strategie

sal.jpg

Dne 15.11. 2000 proběhla 4. konference pořádaná Českým institutem pro marketing (CIMA), která byla uspořádána ve prospěch Nadace pro transplantace kostní dřeně. Při zahájení konference byl proto předán řediteli této nadace šek v hodnotě 78 000 Kč.

sek.jpg

Jedličková, Petra. Internet, e-business a strategie. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 10 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/683>. urn:nbn:cz:ik‐000683. ISSN 1212-5075.

A přece se točí!

Vánoce! My matky si tuto skutečnost uvědomíme vždycky o chvilku dříve než ostatní. Já osobně, protože odmítám prožívat prosincovou nákupní schizofrenii, se tím zabývám již nyní. Chtěla jsem vás vzít s sebou na imaginární vánoční nákup do obchodu s hračkami. Myslela jsem si, že to možná půjde i stylově jako @business, ale řeknu vám, žádná sláva. Ne, že bych se již nemohla dočkat chvíle, kdy se síť promění v nekonečný exkluzivní katalog zboží, ale čekala jsem víc. Z pochopitelných důvodů jsem se omezila na její českou část.
Cikánková, Jarmila. A přece se točí!. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 10 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/507>. urn:nbn:cz:ik‐000507. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah