virtuální, digitální knihovny

SFX, Verde a MetaLib ve službách Univerzity Karlovy v Praze

English title: 
SFX, Verde and MetaLib working for Charles University in Prague
Abstract: 

There is a huge collection of e-resources available at Charles University in Prague. There are more then 18,700 e-journals in about 100 databases. Charles University in Prague is using the Ex Libris product suite for digital libraries to make e-resources easily available to all students and staff. The ERM system Verde is the central point for e-resources management. The OpenURL linkserver SFX connects users to available fulltexts anywhere and anytime they need it. The SFX server links users to fulltext in Google Scholar, e-journals AZ lists are automatically generated from the SFX knowledge base, and full MARC 21 e-journals records are imported from SFX to Aleph catalogue as well. Quick Search Journal HTML snippet is placed at Charles University SFX news blog and could be placed at any web page. SFX links users to full texts from Charles University MetaLib e-resources federative search engine too.

Poznámka redakce: Text je placenou inzercí společnosti MULTIDATA Praha s.r.o.

Logo společnosti MULTIDATA Praha s.r.o.

Logo Verde, Ex Libris

Pavlík, Jiří. SFX, Verde a MetaLib ve službách Univerzity Karlovy v Praze. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4722>. urn:nbn:cz:ik‐004722. ISSN 1212-5075.

Internetová veřejná knihovna slaví desáté výročí svého založení

Internetová veřejná knihovna (The Internet Public Library), která je dostupná na http://www.ipl.org/, si klade za cíl jednak sloužit veřejnosti, jednak jako studijní a výukové prostředí Fakulty informací na Michiganské univerzitě. Její počátky spadají již do roku 1995, letos si tedy připomíná své desáté výročí. Využijme tedy této příležitosti a podívejme se na tento projekt blíže.

Skolková, Linda. Internetová veřejná knihovna slaví desáté výročí svého založení. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 8 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1991>. urn:nbn:cz:ik‐001991. ISSN 1212-5075.

Když se řekne digitální knihovna ...

Co je to digitální knihovna? Při vyslovení pojmu digitální knihovna se většině aspoň trochu zasvěcených zřejmě vybaví sbírka elektronických dokumentů zpřístupňovaných v prostředí internetové služby World Wide Web. Tato představa je sice velice blízká realitě, je však poněkud zjednodušená.
Tkačíková, Daniela. Když se řekne digitální knihovna .... Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 8 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1035>. urn:nbn:cz:ik‐001035. ISSN 1212-5075.

Budování digitální budoucnosti na Cornellu

Úvod

Knihovna Cornellovy university (CUL) patří k samotné špičce akademicko-výzkumných knihoven ve Spojených státech. To, co však knihovnu Cornellovy university zařazuje mezi přední a modelové instituce svého druhu ve světovém měřítku [1], jsou její výsledky na poli výzkumu a vývoje digitálních knihoven, resp.

Skenderija, Saša. Budování digitální budoucnosti na Cornellu. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 7 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/969>. urn:nbn:cz:ik‐000969. ISSN 1212-5075.

Zpráva z 31. výroční konference LIBER

Konference LIBER se konala ve dnech 2. - 6. 7. 2002 v prostorách Karlo-Františkovy univerzity Graz v Rakousku. Přednášky byly rozděleny do 9 bloků (vždy po 1/4 dni). Celkem konference se zúčastnilo přibližně 200 posluchačů, z ČR byli přítomni: Vojtěch Balík - ředitel NK, Jaroslava Hanzlíčková - SVK PK, František Zajíček - knihovna lékařské fakulty MU Brno, Martin Lhoták a Zdeněk Tichý - KNAV, Dana Smetanová a Bohdan Šmilauer - STK.

Šmilauer, Bohdan. Zpráva z 31. výroční konference LIBER. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 8 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/987>. urn:nbn:cz:ik‐000987. ISSN 1212-5075.

Multifunkční knihovnické centrum pro pedagogiku a školství - základ virtuální pedagogické knihovny

Státní pedagogická knihovna Komenského (SPKK) spolu s pěti knihovnami pedagogických fakult (Pedagogická fakulta UK, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. Labem a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně) předložila v rámci grantového programu LI - Informační zdroje pro výzkum a vývoj projekt Multifunkční knihovnické centrum pro pedagogiku a školství.

Čumplová, Ludmila. Multifunkční knihovnické centrum pro pedagogiku a školství - základ virtuální pedagogické knihovny. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/873>. urn:nbn:cz:ik‐000873. ISSN 1212-5075.

Distribuce obrázků a distribuce informací

Milé čtenářky a drazí čtenáři Ikara, možná se vám zdá, že se někdy až příliš opakuji, ale ono se opravdu nejspíše nedá nic jiného dělat. Stále se snažím ukazovat, zdůvodňovat a zdůrazňovat, že digitalizace není jenom pořizování a zpřístupňování obrázků a stále opět a znovu narážím na to, že se digitalizaci rozumí právě takto. Myslím tedy, že vůbec není od věci obrátit se k této otázce ještě jednou.

Uhlíř, Zdeněk. Distribuce obrázků a distribuce informací. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/922>. urn:nbn:cz:ik‐000922. ISSN 1212-5075.

Digitální knihovna

Shovívavé čtenářky a velkorysí čtenáři Ikara, ve svém minulém sloupku jsem psal o počátcích elektronicko-digitálního prostředí. V jednom krátkém sloupku se tak rozsáhlé téma pochopitelně nejenom nedá vyčerpat, ale ani se nemohou vyčerpat všechny podstatné skutečnosti, které se v souvislosti s ním vyskytují. Dovolím si v něm tedy ještě pokračovat a tentokrát se pokusím být konkrétnější.

Uhlíř, Zdeněk. Digitální knihovna. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/736>. urn:nbn:cz:ik‐000736. ISSN 1212-5075.

Hybridní knihovna a virtuální kultura

Milé čtenářky a drazí čtenáři Ikara,

Uhlíř, Zdeněk. Hybridní knihovna a virtuální kultura. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/775>. urn:nbn:cz:ik‐000775. ISSN 1212-5075.

Americký model virtuálních knihoven aneb Budou naše děti vůbec navštěvovat knihovny?

Motto: "Vzhledem k neustálému vývoji nových technologií je velice pravděpodobné, že veřejné knihovny ztratí něco ze své původní podoby a vedle knihoven kamenných budou vznikat knihovny virtuální."

Smejkal, Ladislav. Americký model virtuálních knihoven aneb Budou naše děti vůbec navštěvovat knihovny?. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 8 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/800>. urn:nbn:cz:ik‐000800. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah