Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Portál eSbírky - prezentace muzejních a galerijních sbírek nejen z fondů Národního muzea

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Portál eSbírky - prezentace muzejních a galerijních sbírek nejen z fondů Národního muzea

0 comments
Anglicky
English abstract: 
This article includes informations about the portal eSbírky and publication of a collection of illustrations from the Department of Book Culture in the National Museum Library. This department published 593 illustrations from Czech artist Zdeněk Mézl.

Od listopadu 2010 je v provozu nová on-line prezentace muzejních a galerijních sbírek s názvem eSbírky. Portál eSbírky představuje sbírkové fondy institucí, které jsou do projektu zapojeny. Vystaveny jsou fotografie a skeny sbírkových předmětů spolu s odbornými popisy. Lze zde podrobně vyhledávat podle různých kritérií.

On-line aplikace prvotně vznikla za účelem prezentování sbírek českých muzeí, ale také proto, aby zúčastněné organizace podpořila v předávání digitalizovaného obsahu Europeaně. V tuto chvíli čítá na 10 000 sbírkových předmětů ze 13 institucí a průměrně ji vyhledá 100 návštěvníků denně. Ti mohou vybrané sbírkové předměty sdílet prostřednictvím emailové komunikace nebo sociálních sítí. Velmi oblíbené je také zasílání elektronických pohlednic. Zapojení do projektu je pro všechny paměťové instituce zcela bezplatné. Ty mají také možnost svůj prostor na eSbírkách administrovat a prezentované fondy průběžně doplňovat.

Knihovna Národního muzea zveřejnila v dubnu 2011 na eSbírkách část sbírky ilustrací, uložených v oddělení knižní kultury. Přístupný je nyní fond ilustrací výtvarníka Zdeňka Mézla (*1934), který obsahuje 593 položek. Kolekce zahrnuje autorovu tvorbu od padesátých do devadesátých let 20. století. Podstatnou část fondu tvoří ilustrace a knižní obálky ke knihám vydávaným tehdejšími předními československými nakladatelstvími. Zajímavým doplněním jsou fotografie dřevořezových štočků k některým ilustracím, které oddělení knižní kultury rovněž uchovává. Fond je přístupný na adrese: http://www.esbirky.cz/cz/instituce/narodni-muzeum/knihovna-narodniho-muzea/knizni-kultura/ilustrace/ilustrace-zdenka-mezla/

Ilustrace Zdeňka Mézla na portálu eSbírky – přehled jednotlivých sbírkových předmětů

Ilustrace Zdeňka Mézla na portálu eSbírky – přehled jednotlivých sbírkových předmětů

Fond Zdeňka Mézla byl nejprve odborně zpracován. Pro tyto účely využívá oddělení knižní kultury databázi JanusArchiv. Poté byly všechny sbírkové předměty skenovány – nejprve v tzv. archivní kvalitě (formát TIF, rozlišení 400 dpi), která slouží k budoucí ochraně předmětů a zároveň pro případné využití skenů v odborných publikacích nebo výstavních katalozích. Pro účely on-line prezentace byly ze skenů pořízeny náhledy v úspornější kvalitě (formát JPG, rozlišení 200 dpi), a to nejen kvůli bezproblémové práci s prezentací, ale především kvůli ochraně dat. Tato kvalita neodpovídá kvalitě využitelné pro tisk, takže nehrozí případné zneužití. Náhledy jsou navíc zabezpečeny ochranným prvkem v podobě loga Národního muzea umístěného při okraji obrázků. Popisy sbírkových předmětů v on-line prezentaci obsahují podstatnou část informací z katalogizačních záznamů (které jsou samozřejmě podrobnější); především stručnou charakteristiku předmětu, bibliografický záznam publikace, ke které se daná ilustrace vztahuje, a dále například výtvarnou techniku, rozměry, použitý materiál a inventární číslo. Prezentace umožňuje badateli podrobné seznámení se sbírkou, na základě kterého je po domluvě s kurátory možné další bádání přímo v Knihovně Národního muzea, přičemž však většinu potřebných informací získává badatel již prostřednictvím portálu eSbírky.

Ukázka záznamů v databázi JanusArchiv – fond ilustrací Zdeňka Mézla

Ukázka záznamů v databázi JanusArchiv – fond ilustrací Zdeňka Mézla

Tištěná katalogizační karta sbírkového předmětu (tisk z databáze JanusArchiv)

Tištěná katalogizační karta sbírkového předmětu (tisk z databáze JanusArchiv)

Ilustrace Zdeňka Mézla na portálu eSbírky – náhled skenu a podrobné informace o sbírkovém předmětu

Ilustrace Zdeňka Mézla na portálu eSbírky – náhled skenu a podrobné informace o sbírkovém předmětu

Ukázka dřevořezového štočku k ilustraci, který oddělení knižní kultury spolu s jinými štočky uchovává. Badatel tak může srovnat tiskovou formu a výsledný otisk ilustrace

Ukázka dřevořezového štočku k ilustraci, který oddělení knižní kultury spolu s jinými štočky uchovává. Badatel tak může srovnat tiskovou formu a výsledný otisk ilustrace

V současnosti se připravuje zveřejnění dalších sbírkových fondů – v dohledné době fond ilustrací výtvarníků Jaroslava Hořánka (1925–1995) a Václava Bláhy (*1922). Kromě sbírky ilustrací prezentuje oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea také zajímavou sbírku svatých obrázků, kterou rovněž uchovává.

Fond Zdeňka Mézla tvoří jen malý zlomek sbírky ilustrací v oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. Celá sbírka obsahuje více než 10 tisíc dosud zpracovaných sbírkových předmětů, které jsou postupně digitalizovány. Jejich zpřístupnění na internetu však brání současné znění autorského zákona. Ten neumožňuje bez souhlasu autorů děl (či jejich dědiců) vystavit díla na internetu. Lze vystavit pouze předměty, na které se již autorská práva nevztahují, anebo předměty, u kterých souhlas autora nebo dědiců daná instituce má. Oddělení knižní kultury řeší situaci tak, že pokud je to možné (autor nebo dědic je znám), o takový souhlas přímo požádá již při přejímání nového přírůstku. To se však daří pouze u zanedbatelného procenta autorů. Ve sbírkách jsou zastoupeny tisíce autorů výtvarných děl, u kterých není známo místo pobytu (u žijících) nebo dědicové (u nežijících). Nadějí do budoucna je prosazení změn v autorském zákoně, které by umožňovaly prezentaci sbírkových předmětů v on-line katalozích například za podmínek, že instituce zabrání případnému zneužití (stažení) dat – stejně jako tomu je nyní na portálu eSbírky, kde jsou náhledy sbírkových předmětů vystaveny v úsporné kvalitě a s využitím ochranného prvku.

Odkazy:
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BOTOVÁ, Veronika a MUSÍLKOVÁ, Kateřina. Portál eSbírky - prezentace muzejních a galerijních sbírek nejen z fondů Národního muzea. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-13628. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13628

automaticky generované reklamy