dokumentace

Portál eSbírky - prezentace muzejních a galerijních sbírek nejen z fondů Národního muzea

Abstract: 

This article includes informations about the portal eSbírky and publication of a collection of illustrations from the Department of Book Culture in the National Museum Library. This department published 593 illustrations from Czech artist Zdeněk Mézl.

Od listopadu 2010 je v provozu nová on-line prezentace muzejních a galerijních sbírek s názvem eSbírky. Portál eSbírky představuje sbírkové fondy institucí, které jsou do projektu zapojeny. Vystaveny jsou fotografie a skeny sbírkových předmětů spolu s odbornými popisy. Lze zde podrobně vyhledávat podle různých kritérií.

Botová, Veronika; Musílková, Kateřina. Portál eSbírky - prezentace muzejních a galerijních sbírek nejen z fondů Národního muzea. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6798>. urn:nbn:cz:ik‐006798. ISSN 1212-5075.

Sáva Medonos - zakladatel, propagátor, dokumentalista

Poděkování: Za poskytnutí cenných, jinak nedostupných informací děkuji Sávu Medonosovi, synu ing. Sávy Medonose, Evě Soškové, pracovnici Státní technické knihovny a dřívější spolupracovnici ing. Sávy Medonose, pí Veselé, pracovnici osobního oddělení Ústavu jaderného výzkumu Řež, a.s., Jiřině Masnerové, pracovnici Archivu ČVUT, a Taťjaně Kreidlové, matrikářce Městského úřadu Bělá pod Bezdězem. Bez jejich pomoci by byl obraz Sávy Medonose vykreslený v tomto textu podstatně chudší a méně přesný.
Schwarz, Josef. Sáva Medonos - zakladatel, propagátor, dokumentalista. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1570>. urn:nbn:cz:ik‐001570. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah