Porovnání rešeršních programů SilverPlatter a OVID z pohledu českého uživatele (Jana Hercová, Adéla Jarolímková, Jarmila Langová)

Původně samostatné platformy SilverPlatter a OVID dnes vyvíjí jedna firma (OVID Technologies). OVID Technologies byla založena v r. 1984, v r. 1992 se objevuje první rozhraní pro Medline pod Windows, v r. 1996 vzniká první generace Ovid Web Gateway, v r. 1999 se objevují první databáze v současné podobě a nástroje pro vyhledávání. Firma SilverPlatter uvedla v r. 1986 na trh program SPIRS, v 90. letech byly vyvinuty nástroje pro linkování (SilverLinker) a další služby. V r. 2001 byly fy SilverPlatter a OVID sloučeny do firmy OVID Technologies. Dále J. Hercová provedla srovnání obou vyhledávacích platforem podle jednotlivých kritérií. Vzhled obrazovky u rozhraní WinSpirs je lepší než WebSpirs, podobně vzhledem úvodní obrazovky Ovid předstihuje WebSpirs. Z hlediska výběru databází pro vyhledávání jsou obě platformy podobné. Z hlediska práce s tezaurem je možné ve WinSpirs/WebSpirs vyhledávat deskriptory pomocí dílčího řetězce (na rozdíl od Ovid). Ovid naopak umožňuje mapování (převod výrazu v přirozeném jazyce na deskriptor tezauru). V obou systémech lze používat pro vyhledávání příkazový řádek. SilverPlatter umožňuje používat booleovské vyhledávání, Ovid je neumožňuje používat v jednoduchém vyhledávání (jsou pouze v pokročilém vyhledávání). Vyhledávací funkce pro rozšiřování, maskování dotazu má Ovid poněkud širší. Funkce pro omezení rešerše jsou u obou systémů podobné, totéž se týká zobrazení záznamů. Odstraňování duplicit umožnuje SilverPlatter až od verze WebSpirs verze 5.02, Ovid má tuto funkci plně integrovánu. Uložení a tisk rešerše jsou v obou systémech obdobné. Velký rozdíl je v práci s plnými texty, která je lépe řešena v rámci Ovid. Pro koncového uživatele je podle J. Hercové uživatelsky přívětivější platforma WinSpirs. Na závěr J. Hercová uvedla obecná doporučení pro zkvalitnění vybraných charakteristik rešeršních systémů.

(js)

Ikaros, redakce. Porovnání rešeršních programů SilverPlatter a OVID z pohledu českého uživatele (Jana Hercová, Adéla Jarolímková, Jarmila Langová). Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 5/2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1403>. urn:nbn:cz:ik‐001403. ISSN 1212-5075.
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

automaticky generované reklamy