Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Point i - informace o činnosti Rady Evropy

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Point i - informace o činnosti Rady Evropy

0 comments

POINT i - tak je nazván Knihovní a informační fond Rady Evropy, jehož činnost byla slavnostně zahájena na Městském informačním centru při Regionální knihovně v Karviné v dubnu 2000.

POINT i byl zřízen ve spolupráci s Dokumentačním a informačním střediskem Rady Evropy (DISRE), které vzniklo v roce 1992 ze společné iniciativy Ministerstva zahraničních věcí ČSFR, Direktorátu politických věcí Rady Evropy a rektora Univerzity Karlovy a bylo ustaveno při Evropském informačním středisku Univerzity Karlovy v Praze.

Hlavním úkolem a cílem Knihovního a informačního fondu Rady Evropy je nejen přiblížit cíle, činnost a způsob práce Rady Evropy nejširší veřejnosti, ale také propagovat poslání této politické mezivládní organizace a umožnit snadný přístup k informacím. Hlavními tematickými okruhy jsou:

 • legislativa
 • lidská práva
 • výchova a vzdělání
 • zdravotnictví
 • životní prostředí
 • sociální otázky
 • hromadné sdělovací prostředky
 • mládež
 • kulturní a architektonické dědictví

Materiály o Radě Evropy získává POINT i z Dokumentačního a informačního střediska RE, které je hlavním distributorem pro v České republice a rozesílá zdarma základní informace v češtině.
Informace jsou přístupné jak v tištěné podobě ve formě letáků, brožur a příruček, tak i na internetu. K dispozici je přehled internetových adres pojednávajících o struktuře a jednotlivých oblastech činnosti Rady Evropy, jako jsou:

 • Parlamentní shromáždění
 • Výbor ministrů
 • Kongres místních a regionálních samospráv
 • úmluvy Rady Evropy
 • ochrana dat
 • boj proti korupci
 • média
 • národnostní menšiny
 • kulturní menšiny
 • předcházení mučení
 • vzdělávání
 • policie a lidská práva atd.

Tyto informace jsou převážně v angličtině a francouzštině.

Jednou z činností DISRE je také spolupořádání seminářů. V Regionální knihovně v Karviné proběhly již dva semináře určené učitelům občanské nauky základních a středních škol. První pod názvem "Tolerance a výchova k lidským právům v multikulturní společnosti"se konal v listopadu 2000 a na něj navázal v květnu 2001 seminář pod názvem "Výchova ke kultuře demokracie". O lidských právech a demokratické společnosti, problémech národnostních menšin a dalších tématech přednášeli odborníci z Univerzity Karlovy v Praze, Českého helsinského výboru a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Oba semináře se setkaly s velkým zájmem ze strany učitelů, kteří projevili zájem o další semináře pořádané v podobném duchu.

POINT i však není určen jen učitelům, ale také studentům, pracovníkům vzdělávacích institucí, zaměstnancům státní správy a všem, kteří mají zájem dozvědět se víc o činnosti Rady Evropy.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MOŠKOŘOVÁ, Magda. Point i - informace o činnosti Rady Evropy. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 12 [cit. 2024-02-26]. urn:nbn:cz:ik-10848. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10848

automaticky generované reklamy