Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Normandie zaujme nejen vojenského historika

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Normandie zaujme nejen vojenského historika

0 comments
Když před zájemcem o vojenskou historii vyřknete slovo "Normandie", pravděpodobně vám učiní nabídku na odbornou přednášku na téma vylodění spojeneckých vojsk 6. června 1944 v této severozápadní čísti Francie, pokud rovnou nespustí. Avšak ani někteří ostatní, tolik v tomto směru neinformovaní lidé asi Normandii na prvním místě spojí s druhou světovou válkou. Tento kraj přitom může turistům nabídnout více než připomínky událostí léta 1944, o které zakopnete na každém kroku, čím blíže k pobřeží, tím častěji. Pro kraj středověkých architektonických památek, hradů a katedrál v románském a gotickém stylu, kraj sadů a pastvin oddělených živými ploty, kraj calvadosu (jablečné pálenky), cidre (jablečného moštu s nízkým obsahem alkoholu) a sýru camembert, který se sice vyrábí po celé Francii, ale jedině ten z Normandie je prý pravý, to znamená bezesporu křivdu, které se zřejmě nikdy nezbaví.

nor1.gif Krátery jako pozůstatek bombardování německých opěrných bodů na Pointe du Hoc, na který zaútočilo speciální americké komando s cílem zabránit ostřelování pláže Omaha (východně odtud), kde se vylodily americké jednotky.
nor11.gif Kromě několika bunkrů padesát pět poté pláž Omaha u Vierville-sur-Mer (pohled za odlivu) nenese známky války. Nad útesem (vlevo nahoře), jehož překonání stálo tolik životů, se dnes rozkládá velký kemp.
nor13.gif Figurína na věži kostela v Ste-Mére-Eglisé připomíná vojína Johna Steela (známého z filmu The Longest Day), který při něšťastném seskoku amerických výsadkařů v noci z 5. na 6. června 1944 zde zůstal viset, zatímco zvony svolávaly obyvatele k hašení požáru.
nor3.gif Most přes říčku Merderet nedaleko Ste-Mére-Eglisé, o který sváděli tvrdý boj američtí výsadkáři s německou 91. divizí. Tato epizoda se stala pravděpodobně námětem závěrečné scény z filmu Zachraňte vojína Ryana.
nor10.gif Na hřbitově u La Cambe je pochováno více než 21 tisíc příslušníků německých branných sil. V přilehlém informačním středisku, kde je instalována výstava venovaná činnosti německé organizace Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, která se 80 let stará o hroby německých vojáků po celém světě, je k dispozici také databáze všech v Normandii pohřbených vojáků obou bojujících stran.
nor5.jpg Most u Bénouville (severně od Caen), dnes pojmenovaný Pegasus Bridge, první cíl obsazený spojeneckými jednotkami v Normandii (6. britská výsadková divize). Ve výřezu záběr kavárny na západním břehu, která funguje současně jako muzeum.
nor9.gif Nenápadná vyvýšenina (či spíše terénní vlna) alias startegicky nesmírně důležitá kóta 112 představuje jedno z nejznámějších bojišť Normandie. Britové zde (a v nedalekém údolí říčky Odon) narazili na konci června 1944 na houževnatý německý odpor, utrpěli těžké ztráty (zejména 15. pěší divize) a byli nuceni se stáhnout.
nor12.gif Ulička v Bayeux, malebného města ležícího asi deset kilometrů od pobřeží, které bylo osvobozeno 7. června. Na rozdíl od mnoha jiných obcí a měst v Normandii nebylo Bayeux poškozeno.
nor2.gif Jedno z nejvýznamnějších poutních míst Francie, Mont-St-Michel, který se tyčí na malém ostrůvku východně od St-Malo. Základy tamějšího opatství byly položeny již v 8. století, jeho části mají gotickou a románskou podobu. Rozdíl mezi hladinou moře během přílivu a odlivu činí 15 metrů a více, což je nejvíce v celé zemi.
nor4.gif Bretaňský venkov s typicky plochým reliéfem za neobvykle slunečného dne.
nor7.gif Stejně jako na dalších místech Evropy se lidé v Rouenu museli 11. srpna 1999 spokojit s "pouze" s projevem zatmění slunce, aniž by mohli kvůli silné oblačnosti sledovat postupné překrývání slunečního kotouče Měsícem.
nor8.gif Hrob Viléma Dobyvatele v Abbaye-aux-Hommes v Caen, v opatství, které sám založil v roce 1066, aby si usmířil papeže, který neschválil jeho sňatek se vzdálenou příbuznou. Stavba kostela sv. Etiénna byla dokončena ve 13. století, celý komplex budov však prošel v následujících obdobích mnoha proměnami a v současnosti patří caenské radnici.
nor14.gif -"-
nor15.gif Ženský protějšek mužského opatství, Abbaye-aux-Dames, u jehož zrodu stála Vilémova manželka Matilda. Dnešní podoba kostela sv. Trojice a dalších budov pochází z přestavby z 18. století. Obě památky přečkaly bez újmy jak bombardování, tak pouliční pozemní boje v červenci 1944, kdy bylo město zčásti zničeno.
nor16.gif Světoznámá tapisérie, klenot románského umění, která líčí bitvu u Hastingsu a události, které jí předcházely, byla vytvořena zřejmě v 11. století v Anglii, aby zdobila katedrálu v Bayeux. Svitek v délce 70 metrů byl však objeven až v roce 1476.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Normandie zaujme nejen vojenského historika. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 8 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-10950. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10950

automaticky generované reklamy