Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejlepší elektronické služby českých měst a obcí v roce 2008 podle soutěže Zlatý Erb

Čas nutný k přečtení
12 minut
Již přečteno

Nejlepší elektronické služby českých měst a obcí v roce 2008 podle soutěže Zlatý Erb

0 comments
Anglicky
English title: 
The best electronic services of Czech municipalities according to the Golden Crest Award 2008
English abstract: 
<p>The article analyses results of the Golden Crest Award dedicated to the best webpages of Czech municipalities, with focus on the category "The best electronic service".</p>
Autoři: 

V minulém čísle Ikara jsme si krátce představili celkovou koncepci e-participace, jak jí chápou v britském Bristolu. Česká republika jako mladá demokracie neoplývá množstvím podobných kvalitních lokálních elektronických služeb, přesto bude zajímavé analyzovat výsledky 10. ročníku tradiční soutěže o nejlepší webové stránky měst a obcí Zlatý Erb, jejíž porotci od roku 2004 hodnotí zajímavé webové aplikace v rámci samostatné kategorie "Nejlepší elektronická služba". V rámci objektivity je nutné poznamenat, že obce a města se soutěže účastní dobrovolně, a proto je možné (ale nikoliv jisté), že v České republice existují mnohem kvalitnější elektronické služby než ty, které byly svými zřizovateli přihlášeny do soutěže. Bohužel v současné době neexistuje žádný komplexní přehled či analýza elektronických služeb nabízených občanům ze strany měst a obcí, takže přehled nominovaných a ohodnocených služev v rámci soutěže je v současné době jedním z nejlepších relevantních pramenů. Jednou z prvních vlaštovek výzkumu na tomto poli se může stát již zadaná diplomová práce studentky ÚISK FF UK Martiny Podhradské, která se bude zabývat analýzou nabízených elektronických služeb u obcí s rozšířenou působností Jihočeského kraje.

Hlavní město Praha

Z hlavního města Prahy, které je z regionálního hlediska poněkud specifické, bylo do soutěže přihlášeno celkem 16 elektronických služeb, z toho jich ovšem bylo celkem pět z městské části Prahy 6, která je v kontextu nejen hlavního města, ale i celé ČR průkopníkem v oblasti poskytování elektronických služeb občanům. V březnu roku 2007 dokonce získala cenu European Monitor of Government Communications za nejlépe komunikující úřad městské části v Praze. Nutno říci, že místní radnice umí tuto skutečnost využít k vylepšování svého obrazu na veřejnosti, o čemž svědčí časté zmínky v médiích, ale i aktivní účast v soutěži Zlatý Erb. Dále se ovšem přihlásilo pouhých 11 městských částí Prahy, přičemž jich je v současné době celkem 57. I tento fakt svědčí o současné úrovni nabídky elektronických služeb radnic občanům, ale také o chabém marketingovém povědomí statutárních zástupců.

Vítězná služba tohoto regionálního kola se tedy bez velkého překvapení nachází na webu Prahy 6. Jedná se projekt TV6 - Internetové televize Prahy 6, která občanům nabízí poměrně pestrou škálu utilit a v neposlední řadě i zajímavý program. Z hlediska e-participace je důležitá možnost sledovat on-line jednání zastupitelstva, včetně kompletního archivu, odkud je možné přímo stahovat videa ve formátu WMV ve dvou kvalitativních úrovních. Televize dále nabízí různé videoreportáže z oblasti své působnosti, které jsou nabízeny i ve verzi pro neslyšící, což je řešeno pomocí titulkové stopy. Celá služba je řešena externí firmou a ročně přijde městskou část na 600 000 Kč, což není příliš mnoho, pokud uvážíme, že v nákladech je zahrnuto kromě správy archívu i natáčení reportáží a jejich úprava. Ostatní elektronické služby ohlášené Prahou 6 se na prvních třech pozicích neumístily, za zmínku by stála snad jen aplikace E-kronika (jinak dobrý nápad vzhledem k nutnosti naplňování zákona 132/2006 Sb., o kronikách obcí), jejíž nejnovější záznam je však z roku 2003.

Na druhém a třetím místě se v regionu Hlavního města Prahy umístily elektronické služby místní části Prahy 2. Druhé místo získala výborná interaktivní mapa, obsahující mimo jiné i datovou vrstvu Zón placeného stání, která je řešena mnohem vynalézavěji než např. u MC Prahy 7, která nabízí pouze jednoduchý plánek zón v souborovém formátu PDF. Na třetím místě se pak umístila velice užitečná služba Online objednání na úřad, kde se může občan v přehledé aplikaci objednat na určitou hodinu k vyřízení základních agend. Pokud by taková aplikace byla dostupná na webových stránkách všech městských úřadů a občané by ji skutečně používali, fronty na úřadech by se staly zřejmě minulostí.

Středočeský kraj

Není tedy divu, že podobná služba získala první místo ve Středočeském kraji (ve měste s nejdelším názvem v České republice Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi), kde bylo celkem přihlášeno 14 elektronických služeb ze 13 obcí. Bohužel se nepřihlásilo ani jedno z největších středočeských měst (Kladno, Mladá Boleslav), kde bychom vyspělou agendu elektronických služeb občanům mohli právem očekávat. Na druhém místě se podobně jako v Praze umístila mapová aplikace, v tomto případě Mapový server API na webových stránkách města Vlašimi, která je licenčním produktem založeným na velmi známém serveru Mapy.cz. Jedná se tak o velice zajímavou spolupráci veřejného a soukromého sektoru, kdy subjekt veřejné správy (město Vlašim) licenčně využívá produkt soukromého subjektu (Seznam.cz), který používá mapové podklady, jejichž původní zdroj je z velké části opět veřejný sektor (ČÚZK, ČSÚ), což je v souladu s Evropskou směrnicí č. 2003/98/EC, o opakovaném využití informací veřejného sektoru. Třetí místo v rámci Středočeského kraje obsadila Odolena Voda s nabídkou archivu zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstva ve formátu WMA. Na dalších místech se umístily vesměs informativní SMS a emailové služby, rozesílané jednotlivými odbory zaregistrovaným účastníkům (Poděbrady, Čelákovice, Svinaře atd.). Zatímco e-mailové infozprávy jsou pochopitelně zdarma, za jednu SMS zaplatí občan kolem 1 Kč, což tuto službu činí nepříliš atraktivní. Z hlediska budování e-governmentu je zajímavá služba "Sdílené dokumenty pro jednání zastupitelstva" obce Líbeznice, která se umístila na osmém místě. Služba umožňuje všem členům zastupitelstva přístup do neveřejné části webové stránky, kde jsou v elektronické formě k dispozici veškeré podklady k jednání.

Plzeňský kraj

Tento region v nabídce elektronických služeb občanům poněkud zaostává, o čemž svědčí pouhých osm přihlášených služeb. Zvítězilo elektronické objednávání klientů dopravně - správních agend na webových stránkách Rokycan, podobné služby byla letos mezi porotci evidentně velice populární. Nutno poznamenat, že pokud je možné se elektronicky objednat na jeden odbor, bylo by na místě se ptát, proč to není možné i v rámci ostatních odborů, jako je tomu u podobné služby provozované Prahou 2. Na druhém místě se umístila docela příjemně navržená původní interaktivní Mapka Domažlic. Třetí místo obsadila komplexní služba Vochov - NET stejnojmenné obce, což je privátní počítačová Wi-fi síť určená primárně jejím obyvatelům, kteří v jejím rámci mohou kromě přístupu na internet používat obecní intranet, který obsahuje zajímavé služby, jako je např. diskuse se starostou, či webová kamera sledující stav zaplnění velkoobjemových kontejnerů. Podle vyjádření zástupců obce se počet a kvalita služeb bude v budoucnu neustále rozšiřovat; podobná komplexní platforma je dobrým příkladem funkce místní elektronické samosprávy. Z dalších hodnocených služeb stojí za zmínku pěkně zpracovaná elektronická kronika obce Zvíkovec, která se umístila na čtvrtém místě.

Ústecký kraj

V krajském kole tohoto regionu bylo přihlášeno celkem 20 elektronických služeb ze 13 obcí. Na prvním místě se opět umístila služba umožňující objednání občanů na úřad (Litoměřice) na určitou hodinu, bohužel opět omezeno, tentokrát na agendu občanských průkazů a pasů. Na druhém místě se umístila poměrně zajímavá služba chomutovské radnice nazvaná poněkud komplikovaně typickým úřednickým ptydepe "Koncept Phone Book - dálkově samoobslužné e-provedení vybraných úředních úkonů", což je vlastně SMS servis, tentokrát ovšem směrem od občanů k úřadu - občan pošle SMS v určitém formátu a následně obdrží informační SMS (či dokument ve formě e-mailu) s požadovanými informacemi (např. Výpis počtu bodů z evidenční karty řidiče). V českém kontextu převratným nástrojem je pak placení určených správních poplatků pomocí tzv. Premium SMS. Třetí místo obsadila příjemná aplikace Kalendář událostí města Štětí, která uživatelům umožňuje přehledné kalendářové zobrazení kulturních, sportovních a jiných podobných akcí společně s příslušnými metadaty. Na dalších místech se umístily běžné elektronické aplikace typu mapový server s územním plánem (Litoměřice, Most), obrazové a zvukové záznamy z jednání zastupitelstva města (Děčín, Ústí nad Labem), elektronická kronika (Markvartice) či různé RSS a SMS informační kanály (např. Ústí, Bystřany, Štětí, Libochovany).

Liberecký kraj

V tomto regionu se opět nepřihlásilo příliš služeb (celkem jedenáct), které nejsou ani příliš originální; na prvním místě se znovu umístila služba umožňující objednávání občanů k určeným agendám (Česká Lípa), tentokrát nejen pomocí webového rozhraní, ale také zasláním SMS. Druhé místo obsadila standardní služba rozesílání novinek občanům pomocí SMS (Horní Police) a třetí místo pak vysílání jednání semilského zastupitelstva, ovšem pouze v rámci kabelové televize. Ostatní služby z libereckého regionu jsou vesměs variace na zasílání novinek pomocí SMS či e-mailu.

Královéhradecký kraj

Na prvním místě se umístilo vysílání místní kabelové televize (Rychnov nad Kněžnou) po internetu; podle vyjádžení zástupců města je o vysílání po internetu překvapivě velký zájem, přestože vybavenost rychnovských domácnosti kabelovou přípojkou není vysoká. Podobná služba (města Žacléř) se umístila i na druhém místě, na třetí pozici pak dosáhla poměrně originální služba obce Praskačka (necelých 1 000 obyvatel), která umožňuje online rezervaci městského hřiště. Z dalších přihlášených služeb stojí za zmínku snad jen služba obce Libuň, která umožnuje zájemcům přidat svou firmu či živnost do příslušného seznamu na webových stránkách obce.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji bylo přihlášeno pouze deset služeb, z toho tři přihlásila obec Lukavice. Zvítězil Kalendář událostí obce Vysoké Mýto, aplikace podobná výše popsané službě města Štětí. Na druhém místě se umístila originální služba Elektronická poradna pro spotřebitele, kterou provozuje společně obec Lukavice a neziskové Sdružení obrany spotřebitelů. Občané se v rámci této služby mohou bezplatně obracet na odborníky se svými spotřebitelskými dotazy (např. Modrá pyramida mně chce za zasílání informačního časopisu automaticky strhávat peníze z účtu. Má na to právo?) Třetí místo obsadil textový přepis hlášení městského rozhlasu na webových stránkách města Přelouče. Z dalších zajímavých služeb jmenujme hezké interaktivní mapy obce Býšť nebo službu Inzerce pro občany v Králících. Zajímavým odlehčením je Fotosoutěž obce Rudoltice, která je určena občanům obce. Občané mohou zasílat své fotografie s obecní tématikou, z nejlepších z nich bude sestaven plánovaný kalendář obce pro rok 2009.

Kraj Vysočina

V tomto kraji bylo přihlášeno devět služeb. Zvítězil letošní evergreen, tj. služba nabízející možnost objednání na určitý odbor v určitou hodinu (Jihlava). Hegemonii krajského města v tomto regionu potvrdilo i druhé místo. To získala služba nabízející podrobné a komplexní informace a dokumenty ze zasedání zastupitelstva města Jihlavy. Třetí místo obsadila zajímavá aplikace e-RÁDCE obce Kladeruby nad Oslavou, která byla inspirována podobnou službou Životní situace na centrálním Portálu veřejné správy. SLužbu nutno hodnotit jako velice přínosnou, protože obsažené informace byly vytvořeny na základě nejčastějších dotazů občanů na pracovníky obecního úřadu.

Zlínský kraj

Z tohoto kraje se přihlásilo celkem 16 elektronických služeb, vítězem se znovu stala variace na elektronické objednání na úřad, tentokrát ve Valašském Meziříčí. Na druhém místě se umístila podobná služba z Uherského Hradiště, třetí místo obsadila nadstandardně provedená databáze ubytování a stravování v regionu obce Bystřice pod Hostýnem. Čtvrté místo obsadila velice zajímavá služba Uherského Hradiště Bytové fórum, která je určena ke zprostředkování informací a usnadnění kontaktu mezi současnými nájemci, kteří mají zájem o výměnu bytů ve vlastnictví města. Další místo obsadila originální služba v souladu s moderními trendy, a to možnost komunikovat s pracovníkem obecního úřadu (obec Loučka) v pracovní době pomocí IM klienta, v tomto případě pomocí ICQ. Další ohlášené služby jsou různými variacemi na výše popsané, za zmínku stojí např. možnost webhostingu na serveru obce zdarma s kapacitou 50 MB (obec Bánov).

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji zvítězil inovativní projekt elektronického muzea e-Muzeum obce Senorady, prvního ryze elektronického obecního muzea v ČR. Tento projekt je přesně v souladu se současnými požadavky Evropské komise, jejíž hlavní prioritou v oblasti elektronizace EU je právě digitalizace a dálkové zpřístupnění evropského kulturního dědictví. Druhé místo zaujaly zvukové záznamy z jednání zastupitelstva obce Veselí nad Moravou, třetí místo pak Rezervační systém vstupenek na kulturní akce pořádané ve Vyškově.

Olomoucký kraj

V tomto regionu bylo přihlášeno celkem 18 služeb, zvítězila výborná aplikace Elektronické formuláře obce Mohelnice, založená na platformě 602XML Form Server společnosti Software602. Aplikace obsahuje několik desítek formulářů ke stažení i elektronickému odeslání v zavedeném formátu FO. Druhé místo obsadil překvapivě On-line katalog městské knihovny v Hanušovicích běžící na platformě KP-SYS, na třetím místě se umístil sympatický videoprůvodce po Náměšti na Han dostupný ve třech jazykových mutacích.

Ostatní kraje

Karlovarský, Jihočeský a Moravskoslezský kraj bohužel vůbec nevyhlásily svá krajská kola, proto byly služby přihlášené v rámci těchto krajů hodnoceny v rámci tzv. Malé poroty. V tomto společném kole zvítězil Rezervační systém města Karviná, umožňující klasické objednávání občana na určitý den a hodinu pro vyřizování záležitostí na přepážkách odboru správního a dopravy. V tomto sdruženém kole je zajímavé časté zastoupení Wi-fi pokrytí obce pro občany zdarma (Kozlovice, Pržno).

Shrnutí

Z každého krajského kola postoupily první tři nejlépe hodnocené služby do kola celostátního, kde s přehledem zvítězil projekt internetové televize Prahy 6. Na druhém místě se umístil projekt elektronického muzea v Senoradech a konečně na třetím místě skončila Informační služba E-info města Bohumín. Fenoménem krajských kol letošního ročníku ovšem byly aplikace umožňující objednání na určitý odbor a hodinu, což přesně vyjadřuje dnešní neochotu občanů stát na úřadech klasické fronty.

Desátý ročník soutěže Zlatý Erb přinesl zajímavý přehled více než stovky elektronických služeb nabízených obcemi občanům na svých webových stránkách. Je patrné, že dnes chybí ucelená koncepce obecného standardu elektronických webových služeb obcí a měst, zpracovaná do formy jakéhosi manuálu, podobně jako jsme si v minulém čísle představili na případu Bristolu. Odpovědnou institucí je v tomto směru především Ministerstvo vnitra, nicméně hlavní zásluhu na v současné době funkčních elektronických službách na webových stránkách měst a obcí mají nadšení zaměstnanci úřadů, kteří podobné aktivity vyvíjejí fakticky nad rámec svých povinností, ovšem pro blaho celé (informační) společnosti a především místních komunit.

V příštím čísle Ikara se seznámíme s jedním z největších evropských projektů zaměřených na podporu e-participace, kterou je síť excelence DEMOnet.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PEKÁREK, Aleš. Nejlepší elektronické služby českých měst a obcí v roce 2008 podle soutěže Zlatý Erb. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 6 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-12848. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12848

automaticky generované reklamy
registration login password