Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Literární soutěž potvrzuje, že internet bourá bariéry

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Literární soutěž potvrzuje, že internet bourá bariéry

0 comments

Sugestivní životní příběhy posílají autoři organizátorům literární soutěže Internet a můj handicap. Již teď je jisté, že se naplní cíl soutěže - přinést autentické svědectví o tom, co znamená internet pro lidi se zdravotním postižením, jak ovlivňuje či může ovlivnit jejich život. Aby umožnili podat toto svědectví i dalším uživatelům internetu s handicapem, kteří o soutěži dosud nevědí, prodloužili organizátoři soutěže z BMI sdružení, asociace AISO a občanského sdružení Křižovatka uzávěrku přihlášek do 20. února.

Vítězové soutěže budou pozváni na konferenci INSPO 2005 – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční v sobotu 12. března 2005 v Kongresovém centru Praha. Zde jim budou předány ceny a nejlepší autoři budou moci prezentovat svoji tvorbu.

Soutěžní práce může mít rozsah maximálně 600 slov. Autoři by v ní měli vyjádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim internet pomáhá vypořádat se se zdravotním handicapem. Při hodnocení se bude přihlížet jak k literární úrovni textu, tak k zajímavosti tématu. První cenou v soutěži bude mobilní telefon od společnosti Eurotel, další dva autoři získají Wordmaster, elektronický překladač anglických a německých dokumentů od společnosti Microton, pět soutěžících se může těšit na Lexii, anglicko-český překladový slovník vestavěný do internetového prohlížeče. Další ceny a informace o soutěži jsou uvedeny na www.helpnet.cz v rubrice Kalendář akcí.

Soutěžní práci opatřenou poštovní i elektronickou adresou je třeba poslat v elektronické podobě nejpozději do 20. února 2005 na adresu info@helpnet.cz. Přihlášením do soutěže vyjadřuje autor souhlas s tím, že jeho práce může být bezplatně zveřejněna ve sborníku konference INSPO, popřípadě v médiích, kterým budou nejlepší příspěvky poskytnuty.

INSPO je jednou ze sedmi konferencí, které se uskuteční jako součást Března – měsíce internetu. Organizátorem jeho 8. ročníku je BMI sdružení, záštitu poskytlo Ministerstvo informatiky ČR, hlavními partnery jsou Asociace pro elektronickou komerci (APEK), ČSOB a DIGI TRADE, mediálními partnery Atlas.cz, PROTEXT – PR servis ČTK, Český rozhlas, Právo, Springer Media CZ, Vogel Burda Communications, odborným partnerem 4Internet.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
WINTER, Jaroslav. Literární soutěž potvrzuje, že internet bourá bariéry. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 2 [cit. 2023-12-09]. urn:nbn:cz:ik-11775. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11775

automaticky generované reklamy