Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovny a Google Books

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Knihovny a Google Books

0 comments
Autoři: 

Známý projekt „Google Books“ zaměřený na digitalizaci a zpřístupnění papírových knih nedávno oznámil uvolnění funkčního rozhraní. Co to pro knihovny znamená? Mohou teď snadno s pomocí ISBN svému čtenáři nabídnout nejen informace o daném titulu na stránkách „Google Books“, ale také informaci, zda je k dispozici částečný nebo plný text. Je zřejmé, že díky tomu mohou knihovny výrazně rozšířit nabídku on-line dostupných plných textů a lépe tak uspokojit své uživatele. Ani čeští vydavatelé nezůstávají pozadu, v „Google Books“ tak můžete najít plné texty např. z produkce vydavatelství Grada nebo Baronet.

Není bez zajímavosti, že nové funkční rozhraní umožňuje odkazy do „Google Books“ zobrazovat pouze tehdy, pokud existuje částečný a/nebo plný text primárního dokumentu. Implementace rozhraní není složitá a vyžaduje pouze základní znalosti jazyku Javascript (podrobněji viz http://code.google.com/apis/books/getting-started.html).

Kromě identifikátoru ISBN lze použít ještě dva další: číslo záznamu OCLC a číslo záznamu Kongresové knihovny. Na první pohled pro nás tyto identifikátory zatím nemají žádný význam, ale pokud si uvědomíme, že bychom mohli chtít propojit i knihy, které nemají ISBN, je to jediná prakticky schůdná cesta. O využití těchto identifikátorů by bylo dobré uvažovat na národní úrovni (např. http://pid.ndk.cz/), zejména pokud víme, že více než 730 tis. záznamů již bylo do Světového katalogu OCLC odesláno. Také další digitalizační projekt „Open Content Alliance“ zatím výrazně pro identifikaci preferuje používání čísel OCLC/LCC místo ISBN.

Protože veškerá komunikace při zjišťování vazby na „Google Books“ probíhá mezi jím a koncovým počítačem uživatele, nelze dopředu říci, které konkrétní knihy z knihovního fondu jsou v „Google Books“ přítomny. Odkaz se doplňuje až dynamicky při zobrazení konkrétního záznamu nebo seznamu záznamů.

Je ale zřejmé, že pro knihovny je tato informace zásadní a potřebná. Bylo by tedy žádoucí, aby si knihovny navzájem sdělovaly, které knihy s částečným nebo plným textem jsou z jejich fondu v „Google Books“ k nalezení a pod jakými identifikátory je hledat. Ideální umístění souhrnu všech těchto indikátorů si lze představit např. v Souborném katalogu.

Některé knihovny by ale mohly chtít spolupracovat už nyní, proto se nabízíme ke koordinaci této aktivity. Pošlete v takovém případě svůj kontakt na adresu autora článku.

K dispozici dáváme přehled titulů, které dosud identifikovali naši čtenáři, najdete jej na adrese http://aleph.vkol.cz/F/?func=find-c&ccl_term=wdg
=googb&local_base=SVK01
. V úplném zobrazení každého z titulů pak najdete odkaz, který povede přímo do „Google Books“. Uvádíme zde jeden příklad za všechny:

Obr. 1: Zobrazení titulu „Děti v kondici“ v prostředí katalogu VK Olomouc

Obr. 1: Zobrazení titulu „Děti v kondici“ v prostředí katalogu VK Olomouc

Obr. 2: Zobrazení stejného titulu v prostředí Google Books po kliknutí na odkaz

Obr. 2: Zobrazení stejného titulu v prostředí Google Books po kliknutí na odkaz

Tuto množinu můžeme technicky nabízet různými způsoby, např. pomocí protokolů Z39.50 nebo OAI-PMH, prostřednictvím RSS kanálu nebo formou exportu identifikátorů do textového souboru. Záleží na Vašem zájmu.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJNAR, Martin. Knihovny a Google Books. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 4 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-12765. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12765

automaticky generované reklamy