klasická kniha

Moderne Buchkunde : Bücher in Bibliotheken und im Buchhandel heute


UMLAUF, Konrad. Moderne Buchkunde : Bücher in Bibliotheken und im Buchhandel heute. 2., aktualizierte und neu gefasste Auflage. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2005. 191 s. Bibliotheksarbait 2. ISBN 3-447-04176-5. ISSN 0945-4632.

Sošková, Eva. Moderne Buchkunde : Bücher in Bibliotheken und im Buchhandel heute. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 6 [cit. 25.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4819>. urn:nbn:cz:ik‐004819. ISSN 1212-5075.

Encyklopedie knihy


VOIT, Petr. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha : Nakladatelství Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2006. 1 350 s. 635 bar. a černobíl. il., váz. ISBN 80-7277-312-7.

Sošková, Eva. Encyklopedie knihy. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 2 [cit. 25.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4539>. urn:nbn:cz:ik‐004539. ISSN 1212-5075.

Beseda „Jak vzniká kniha“ na půdě ÚISK FF UK v Praze

V rámci výběrového semináře „Knihovny význačných osobností kultury“ konajícího se tento semestr na půdě Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (ÚISK FF UK v Praze) proběhla 13. listopadu 2007 v prostorách jinonického areálu UK přednáška s názvem „Jak vzniká kniha“. Přednáška byla věnována procesu vzniku moderní knihy a papírenské tématice.

Vorlíčková, Blanka. Beseda „Jak vzniká kniha“ na půdě ÚISK FF UK v Praze. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 12 [cit. 25.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4444>. urn:nbn:cz:ik‐004444. ISSN 1212-5075.

Konference Kniha v 21. století

Ve dnech 7. až 8. února 2007 proběhl již 4. ročník konference Kniha v 21. století. Hlavním tématem konference byla klasická kniha a její postavení vedle jiných informačních zdrojů. Pořadatelem byl Ústav bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě a Regionální pobočka Svazu knihovníků a informačních pracovníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Konference proběhla v prostorách Slezské univerzity v Opavě a zúčastnilo se jí přibližně 100 účastníků.

Planková, Jindra. Konference Kniha v 21. století. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 3 [cit. 25.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4002>. urn:nbn:cz:ik‐004002. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah