Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovna Libri prohibiti v nových prostorách

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Knihovna Libri prohibiti v nových prostorách

1 comments

Polská podzemní knihovna v Praze

Pojem samizdat je v českém prostředí již dostatečně znám, méně obvyklé je označení „literatura druhého oběhu“. Je spojeno speciálně s polskou ineditní produkcí. Knihovna samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti v Praze má ve svých fondech velké množství takových dokumentů. Získala je v polovině 90. let a v letošním roce od Fundacje ośrodka Karta z Varšavy a doplňovala je soustavně ze soukromých darů.

Polský fond tvoří dokumenty „druhého oběhu“ a exilu z let 1970-1989: cca 1000 knih, 330 titulů časopisů, dokumenty VIA (Východoevropské informační agentury) a zahraniční informace o dění v Polsku, kolekce polských letáků a plakátů a navíc 350 překladů z polštiny v českém samizdatu, 50 záznamů s polskou tematikou ve zvukovém archivu a 40 záznamů v obrazovém archivu.

V letošním roce získala knihovna Libri prohibiti grant Ministerstva zahraničních věcí ČR – Česko-polského fóra na zpřístupnění Polské podzemní knihovny, online katalog, výstavu a seminář. Projekt má ukázat vzájemné vztahy česko-polské opozice v 70. a 80. letech a umožnit studium autentického dobového materiálu, který není nikde v českých zemích takto v celku dostupný.

Otevření polské knihovny se koná 10. prosince v 18 hodin (viz pozvánka v krátkých zprávách). O vztazích česko-polské opozice a kulturních vztazích bude přednášet bohemista Leszek Engelking z Varšavy, polonista Václav Burian z Olomouce a Petr Pospíchal, který se v době po Chartě 77 aktivně účastnil spolupráce s polskou opozicí. Jarmila Štogrová představí projekt „Polská podzemní knihovna v Praze ve fondech knihovny Libri prohibiti“ a Milan Hanuš speciální polské číslo revue Prostor. Výstava ukáže průřez polským fondem včetně originálních plakátů a letáků. Polská podzemní knihovna bude přístupná čtenářům a badatelům stejně tak jako všechny ostatní fondy knihovny Libri prohibiti.

Nové prostory knihovny

Knihovna Libri prohibiti začala s novým akademickým rokem působit v prostorách v témže domě na Senovážném náměstí 2 v Praze 1, z prvního poschodí se přestěhovala do třetího. I nadále budeme soustřeďovat a zpřístupňovat materiály, vztahující se k českému samizdatu a exilu. Nově rekonstruované prostory nám umožní rozšířit činnost o výstavy, přednášky, semináře, literární večery. Chceme se více otevřít veřejnosti a nabídnout možnost především mladým lidem seznámit se s minulostí let 1945-1989 a s tím, co přesahuje do současnosti. Výroční rok bude bilancí a zároveň vykročením. Chceme a musíme reagovat na proměňující se svět informací a informačních technologií, na nové způsoby komunikace. Uplývající čas také ohrožuje fyzickou kvalitu našich fondů, a proto jsme začali s jejich digitalizací.

Vernisáž „polské“ výstavy bude již třetí událostí v nových prostorách. První událostí byla vernisáž výstavy česko-polsko-švédského malíře Luďka Holuba (část výstavy – obrazy – potrvá do 8. prosince, druhá část - monotypy do 7. ledna). Druhou akcí bude 8. prosince v 18 hodin představení dalšího projektu knihovny Libri prohibiti „Pomoc nezávislým kubánským knihovnám - Současná kubánská literatura, neoficiální tvorba a samizdat“.

Staňte se příznivci knihovny Libri prohibiti

Jistě jste téměř denně atakováni výzvami: Podpoř, Přispěj, Pomoz!!! I knihovna Libri prohibiti volá: Přidej se! Ptáte se: Proč? Je to prosté – Proto.

Knihovna žije díky entusiasmu nás všech, kdo se podílejí roky na jejím provozu. Nyní však potřebujeme i vaši pomoc.

Co pro nás můžete udělat?

 1. Spolupracujte s námi.
 2. Podpořte některý z našich projektů finančně – digitalizaci, zpracování osobních fondů, výstavu, seminář.
 3. Podpořte knihovnu věcným darem – vyberte si z toho, co potřebujeme.
 4. Pomozte nám napsat projekt.
 5. Staňte se členem Společnosti Libri prohibiti.

Jaké jsou naše projekty a cíle?

 1. Vytvořit webové stránky, interaktivní, živé, zajímavé.
 2. Vystavit naše katalogy na web.
 3. Digitalizovat unikátní zvukové a obrazové archivy.
 4. Digitalizovat fond samizdatů.
 5. Připravit přednáškový cyklus.
 6. Vytvořit biografické databáze.
 7. Publikovat vybrané osobní archivy.
 8. Pořádat výstavy.

Co potřebujeme?

 1. Rozšířit okruh přátel a uživatelů knihovny.
 2. Dát o sobě víc vědět.
 3. Vybavení nových prostor – regály, krabice, stoly, židle, technika.
 4. Prostředky na provoz knihovny.

Co chceme?

Zachovat si nezávislost.

Knihovna Libri prohibiti
Praha 1, Senovážné náměstí 2
tel. 224225 971
e-mail: libpro@iol.cz
web: http://libpro.cts.cuni.cz/
otevřeno pondělí-čtvrtek 13–17 hodin nebo po domluvě

Kdo s vámi vlídně bude komunikovat?
Jarmila Štogrová na adrese libpro@gmail.com nebo na tel. 608 76 24 35

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠTOGROVÁ, Jarmila. Knihovna Libri prohibiti v nových prostorách. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 12 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-13305. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13305

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

registration login password