Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Internet ve státní správě a samosprávě po šesté

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Internet ve státní správě a samosprávě po šesté

0 comments

Ve dnech 24. a 25. března 2003 se v Hradci Králové uskutečnil již šestý ročník konference "Internet ve státní správě a samosprávě" (ISSS 2003). Stejně jako v uplynulých pěti letech se zde opět setkali zástupci státní správy a samosprávy, politici, manažeři, odborníci z oblasti ICT i zahraniční hosté. Redakce Ikaros byla na této konferenci stejně jako v minulých letech, připravili jsme pro vás nejen fotoreportáž, ale také dva rozhovory: s vítězi soutěže Český zavináč a prezidentkou SPISu, jednoho z tradičním spolupořadatelů konference.

Letos se konference konala pod záštitou Ministerstva informatiky ČR. Hlavním pořadatelem byla společnost Triada, spolupořadateli pak Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, SPIS a agentura ExMise Public Relations. Generálním partnerem akce byla Česká spořitelna, hlavními partnery pak společnosti Český Telecom, IBM, Microsoft, Novell, Oracle a T-Mobile. Na zajištění části programu se podílí také sdružení BMI (Březen měsíc internetu).

Zájem o účast na konferenci ISSS byl i v letošním roce velmi vysoký. Kapacita kongresového centra ALDIS, které pojme přibližně 1500 účastníků, byla naplněna. Pro všechny, kteří se nemohli jednání konference zúčastnit, i pro další zájemce o problematiku informatizace státní správy a samosprávy běželo vysílání vlastního konferenčního internetového radia SOLÓN. PowerPointové prezentace a zvukové záznamy z přednášek a vystoupení na konferenci jsou nyní postupně doplňovány do jejího programu.

Programová náplň konference se opírala o tři hlavní bloky:


  • představení nového Ministerstva informatiky, jeho úkoly a cíle,
  • otázky činnosti informačních soustav a vyhodnocení přenosu správních agend na obce a kraje po zrušení okresních úřadů,
  • integrační proces a spolupráce ČR se zeměmi EU, kandidátskými zeměmi a dalšími partnery při budování informační společnosti.


Ministerstvo informatiky se na konferenci prezentovalo skutečně mohutně. Ministr Vladimír Mlynář zde strávil oba konferenční dny a vystoupil v několika programových blocích. V dikuzním pořadu "Bez e-munity", kterého se zúčastnili zástupci všech parlamentních stran včetně Mlynářových bývalých souputníků v dnes již historické "roundshow", se diskutovalo nad otázkou, zda má existence Ministertva informatiky vůbec smysl. Většina diskutujících se stavěla k této otázce spíše negativně, což pravděpodobně ovlivnilo i celkový výsledek hlasování mezi účastníky konference: těsnou většinou zvítězilo negativní stanovisko.

Na slavnostním večeru byly vyhlášeny výsledky hned několi soutěží:


  • Zlatý erb - soutěž o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů, kterou vyhlašuje Svaz měst a obcí České republiky a Ministerstvo vnitra ČR.
  • Český zavináč - držitelem ocenění pro rok 2003 se stala "Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna", o které přinášíme zvláštní aktuální rozhovor.
  • Geoaplikace roku - IV. ročník soutěže o nejlepší využití geodat a geoinformačních technologií ve veřejné správě byl tentokrát mimořádně zaměřen na praktické uplatnění technologií GI(T) při prevenci, krizovém řízení a monitoringu povodní. Vítězem letošního ročníku se stalo řešení geoinformačního systému městské části Praha 4 po dobu letních povodní. Na druhém místě se umístila aplikace "Digitální povodňový plán" společnosti Hydrosoft Veleslavín. Třetí místo získala aplikace "GIS MISYS -- Povodně" společnosti Gepro. Porota udělila také zvláštní cenu, a to společnosti DHI Hydroinform za "Povodňový model Prahy".
  • Biblioweb, kterou vyhlašuje SKIP dopadla takto: v kategorii odborných a krajských knihoven zvítězila Státní technická knihovna v Praze před Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové a Knihovnou Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.; v kategorii knihoven v obcích nad 20 tisíc obyvatel zvítězila příbramská knihovna před vsetínskou a teplickou. a v kategorii knihoven v obcích do 20 tisíc obyvatel si vítězství opět odnesla Městská knihovna v Ústí nad Orlicí před rožnovskou a urbanickou.
  • Eurocrest - soutěž o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů v Evropě. Vyhlašovatelem druhého ročníku soutěže Eurocrest je Sdružení Zlatý erb ve spolupráci s Evropskou komisí a evropskými síťovými IT projekty, jako je například TeleCities. Mezi letošními vítězi soutěže Eurocrest se umístily oficiální stránky měst: Praha (ČR), Vranov nad Topl`ou (SR), Tartu (Estonsko), Jurbarkas (Litva), Ventspils (Lotyšsko), Sopoty (Polsko) a Rouse (Bulharsko).

Konference ISSS se nesporně řadí mezi nejprestižnější české i mezinárodní události v oblasti rozvoje informační společnosti. Na jednom místě koncentruje nejen řadu zajímavých přednášek, praktických ukázek i otevřených diskuzních bloků, ale především dává dohromady odborníky z různých oblastí a pomáhá tak výměně zkušeností, setkávání, utváření kontaktů a sledování vývoje v oboru. Konference však také naráží na své limity - ve smyslu nejen fyzické kapacity sálů centra ALDIS, ale také schopnosti účastníků koncentrovat se na vybranou oblast. V množství přednášek, setkání a diskuzí přestává být snadná orientace, výsledekm pak často bývá přebíhání ze sálu do sálu, neustálé přesouvání účastníků a krátký nebo vůbec žádný čas na diskuzi po přednášce. Konference je tedy jakýmsi katalogem, kterým musí účastník rychle listovat, vybrat si to, co ho zajímá a to si pak vyžádat či dohledat později a v klidu. Právě proto je snaha organizátorů o co nejrozsáhlejší dokumentaci všeho, co se na konferenci odehraje, velmi cenná. Doufejme, že v budoucnu ještě více zpřehlední své zpravodajství na stránkách konference a namísto pozlátka a zaměření na "prestižní" akce skutečně pokryjí celou šíři problematiky a aktivit, které konference představuje - od programových bloků v hlavním sále až po úzká pracovní setkání.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra. Internet ve státní správě a samosprávě po šesté. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 4 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-11239. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11239

automaticky generované reklamy